Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 33, Issue 4, pp 193–196 | Cite as

Continuing the journey. 13e conferentie WFTC. New York, 1–5 september 2006

  • Brigitte Jansen
Gehoord
  • 16 Downloads

Samenvatting

Eens in de twee jaar wordt door een therapeutische gemeenschap (TG / TC), die lid is van de World federation of therapeutic communities (WFTC), een conferentie georganiseerd voor alle leden van deze federatie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Brigitte Jansen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations