Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 18, Issue 3, pp 97–100 | Cite as

Hypnotherapy Scripts: A Neo-Ericksonian Approach to Persuasive Healing. An Orientation To The Trance Experience

 • J.A. Jenner
Gelezen
 • 4 Downloads

Abstract

R.A. Havens en Ch. Walters Hypnotherapy Scripts: A Neo-Ericksonian Approach to Persuasive Healing. An Orientation To The Trance Experience New York: Brunner/Mazel, 1989 Bijgeleverd wordt een audiocassette als instructie hoe de beschreven hypnotische suggesties het best geïntoneerd kunnen worden.

Of een boodschap overkomt, hangt van meer af dan alleen van de inhoud ervan. Verwachtingspatroon van de ontvanger en sympathie voor de boodschap en de boodschapper zijn niet minder belangrijk.

Verwachting is niet statisch, maar kan worden beïnvloed.

Literatuur

 1. Aroaz, D.L. (1984). Hypnosis in management training and development. In Wester & Smith (eds.) Clinical Hypnosis, Londen: Lippingcott.Google Scholar
 2. Cladder, J.M. (1990). Hypnose als hulpmiddel bij psychotherapie . Amsterdam/ Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 3. Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal (198411). Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie.Google Scholar
 4. Kroger, W.S., & Fezler, W.D. (1976). Hypnosis and behavior modification: Imagery conditioning. Philadelphia: Lippingcott.Google Scholar
 5. Webster's Seventh New Collegiate Dictionary (1970). Springfield MA: G. & C. Merriam Co.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1992

Authors and Affiliations

 • J.A. Jenner
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations