Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 18, Issue 3, pp 95–96 | Cite as

Psychoanalyse en wetenschap

  • G.J. Zwanikken
Gelezen
  • 30 Downloads

Abstract

Geert Panhuysen en Sybe Terwee (red.) Psychoanalyse en wetenschap Houten/Antwerpen: Bohn Stafleu Van Loghum, 1991. ISBN 90–368–0211–3, 243 pp., prijs ƒ 55,–.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1992

Authors and Affiliations

  • G.J. Zwanikken
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations