Advertisement

Kind en adolescent

, 25:108 | Cite as

Diagnose

  • Frits Boer
Redactioneel
  • 62 Downloads

Samenvatting

Je wordt niet als kinder- en jeugdpsychiater geboren, het is een prachtig vak dat je kunt leren. Dat betoogde Rutger Jan van der Gaag in zijn oratie waarvan een verkorte versie deze aflevering van ons tijdschrift opent. Zijn uitspraak geldt ongetwijfeld ook voor pedagogen en psychologen die met kinderen werken, maar als hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie richt Van der Gaag zich in het bijzonder tot zijn vakgenoten. Wat een kinder- en jeugdpsychiater moet leren is om tot een genuanceerde beoordeling te komen van de problemen van kinderen, waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkelingsdimensie en met neuropsychologische en biologische aspecten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • Frits Boer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations