Advertisement

Kind en adolescent

, Volume 25, Issue 2, pp 101–107 | Cite as

Sociale relaties en de ontwikkeling van kinderen: op de voet gevolgd

 • Frits Boer
 • Karine Verschueren
Artikelen
 • 1.7k Downloads

Samenvatting

Onderzoek naar de rol van sociale relaties voor de ontwikkeling van kinderen is belangrijk, maar ook complex. De onderzoeken in dit themanummer hebben dan ook een beperkte focus. Ze richten zich ofwel op de rol van ouders in de thuissituatie, ofwel op de rol van leeftijdgenoten in de schoolcontext. Dit lokt beschouwingen uit over de mogelijke rol van leeftijdgenoten in de thuiscontext en van volwassenen in de schoolcontext. Ook de meerwaarde van longitudinaal onderzoek naar sociale relaties en ontwikkeling wordt besproken. Er wordt geconcludeerd dat de longitudinale onderzoeken in dit themanummer een antwoord bieden op de vraag of sociale relaties een risicofactor vormen voor de latere ontwikkeling (en omgekeerd), maar dat verder onderzoek naar storende variabelen en mediërende processen nodig zijn om tot causaliteit te besluiten.

Literatuur

 1. Adler, A. (1966, oorspr. 1927). Menschenkenntnis. Frankfurt: Fischer.Google Scholar
 2. Bronfenbrenner, U. (1979). Contexts of child rearing: problems and prospects. American Psychologist, 34, 844-850.CrossRefGoogle Scholar
 3. Buist, K. L., Dekovic, M., Meeus, W., & Van Aken, M. A. G. (2004). Gehechtheid en internaliserend en externaliserend probleemgedrag bij adolescenten. Kind en Adolescent, 25, 132-149.CrossRefGoogle Scholar
 4. Donders, W., & Verschueren, K. (2004). Zelfwaardering en acceptatie door leeftijdgenoten. Een longitudinaal onderzoek bij basisschoolkinderen. Kind en Adolescent, 25, 74-90.CrossRefGoogle Scholar
 5. Duncan, T. E., Duncan, S. C., & Stoolmiller, M. (1994). Modeling developmental processes using latent growth structural equation methodology. Applied Psychological Measurement, 18, 343-354.CrossRefGoogle Scholar
 6. Hetherington, E. M. (1989). Coping with family transitions: winners, losers, and survivors. Child Development, 60, 1-14.CrossRefGoogle Scholar
 7. Hinde R. A., & Stevenson-Hinde, J. (Eds.) (1988). Relationships within families. Oxford: Clarendon Press.Google Scholar
 8. Hox, J. (2002). Multilevel analysis. Techniques and applications. New Jersey: Lawrence Erlbaum.CrossRefGoogle Scholar
 9. Kazdin, A. E. (1999). Overview of research design issues in clinical psychology. In P. C. Kendall, J. N. Butcher, & G. N. Holmbeck (Eds.), Handbook of research methods in clinical psychology (2nd ed.) (pp. 3-30). New York: John Wiley.Google Scholar
 10. Kraemer, H. C., Kazdin, A. E., Offord, D. R., Kessler, R. C., Jensen, P. S., & Kupfer, D. J. (1997). Coming to terms with the terms of risk. Archives of General Psychiatry, 54, 337-343.CrossRefGoogle Scholar
 11. Meltzoff, J. (1998). Critical thinking about research. Psychology and related fields. Washington: apa.Google Scholar
 12. Patterson, G. R. (1986). The contribution of siblings to training for fighting: a microsocial analysis. In D. Olweus, & M. Radke-Yarrow (Eds.), Development of antisocial and prosocial behavior (pp. 235-261). Orlando: Academic Press.Google Scholar
 13. Prinzie, P. (2004). Externaliserend probleemgedrag en opvoeding bij kinderen van vier tot negen jaar. Cohort-sequentiële, latente groeimodellen. Kind en Adolescent, 25, 91-112.CrossRefGoogle Scholar
 14. Rosenthal, R., & Jacobson, L. (1968). Pygmalion in the classroom: teacher expectation and pupil's intellectual development. New York: Rinehart and Winston.CrossRefGoogle Scholar
 15. Schaie, W. K. (1965). A general model for the study of developmental problems. Psychological Bulletin, 64, 92-107.CrossRefGoogle Scholar
 16. Van Aken, M. (2002). Ontwikkeling in relaties. Kind en Adolescent, 23, 170-187.Google Scholar
 17. VanderValk, I., E., Spruijt, E., De Goede, M., Maas, C., & Meeus, W. (2004). Gezinsstructuur en internaliserend en externaliserend probleemgedrag van adolescenten en jongvolwassenen. Een longitudinaal groeicurve onderzoek. Kind en Adolescent, 25, 150-164.CrossRefGoogle Scholar
 18. Van Lieshout, C. F. M., Verhoeven, M., Güroglu, B., Haselager, G. J. T., & Scholte, R. H. J. (2004). Vriendschappen en antipathieën. Relatienetwerken van kinderen en adolescenten in klasgroepen. Kind en Adolescent, 25, 113-131.Google Scholar
 19. Willett, J. B., Singer, J. D., & Martin, N. C. (1998). The design and analysis of longitudinal studies of de­velopment and psychopathology in context: statistical models and methodological recommendations. Development and Psychopathology, 10, 395–426.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 • Frits Boer
  • 1
 • Karine Verschueren
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations