Advertisement

Directieve therapie

, Volume 16, Issue 1, pp 32–37 | Cite as

Berichten uit de dierenhemel; over het overlijden van huisdieren

 • Ronald Evers
casuïstische mededelingen
 • 20 Downloads

Samenvatting

Huisdieren kunnen een belangrijke betekenis hebben voor hun bazen. Hun overlijden roept vaak een sterke rouwreactie op. Dit wordt maatschappelijk echter niet aanvaard. Er wordt een casus beschreven, waarin een vrouw een chronische rouwreactie ontwikkelde naar aanleiding van het overlijden van haar hond. Haar rouwreacties riepen in eerste instantie verbazing op. Pas toen de therapeut koos voor een strategie die de betekenis van het dier voor haar centraal stelde, kwam er verandering.

Notes

Referenties

 1. Archer, A., Winchester, G. (1994). Bereavement following death of a pet. British Journal of Psychology, 85, 259–271.CrossRefGoogle Scholar
 2. Carmack, J. (1985). The effects on family members and functionering after death of a pet. Marriage and Family Reviews, 8, 149–161.CrossRefGoogle Scholar
 3. Corles, K.V. (1985). The death of a pet: human responses to the breaking of the bond. Marriage en Family Reviews, 8, 135–148.CrossRefGoogle Scholar
 4. Dekkers, M. (1986). Mummies. Amsterdam: Contact.Google Scholar
 5. Doka, K.J. (1989). Disenfranchised grief. In: K.J. Doka (red.), Disefranchised Grief: Recognizing Hidden Sorrow. Lexington: Lexington Books.Google Scholar
 6. DeGroot, A. (1984). Preparing the veterinarian for dealing with the emotions of pet loss. In: R.K. Anderson, B.L. Hart, & L.A. Hart (red.(, The pet connection; Its influence on our health and quality of life. Proceedings of the Minnesota–California Conferences on the Human–Animal Bond. Minneapolis: University of Minnesota.Google Scholar
 7. Harris, J.H. (1982. A study of Client Grief Responses to Death or Loss in a Companion Animal Veterinary Practice. California Veterinarian, 36, 17–19.Google Scholar
 8. Keddie, K.M.G. (1977). Pathological mourning after the death of a domestic pet. British Journal of Psychiatry, 131, 21–25.CrossRefGoogle Scholar
 9. Mugford, R.A. & M'Comisky, J.G. (1975). In: R.S. Anderson (red.). Pet Animals and Society. London: Ballière Tindall.Google Scholar
 10. Parkes, C.M. (1985). Bereavement. British Journal of Psychiatry, 146, 11–17.CrossRefGoogle Scholar
 11. Stewart, C.S. Thrush, J.C. & Paulus, G. (1989). Disenfranchised bereavement and loss of a companion animal: Implications for caring communities. In: K. Doka (red.). Disenfranchised Grief: Recognizing Hidden Sorrow . Lexington: Lexington Books.Google Scholar
 12. Spitzu, R.L., Skodol, A.E., Gibbon, M., Williams, J.B.W. (1981). DSM–IIICasebook. Washington: The American Psychiatric Association.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

 • Ronald Evers
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations