Advertisement

Directieve therapie

, Volume 12, Issue 1, pp 56–57 | Cite as

Een boek dat tweemaal zo dik had mogen zijn

 • J. L. Laurence
 • C. Perry
 • Onno van der Hart
recensies
 • 4 Downloads

Samenvatting

Dit boek heb ik met het grootste genoegen gelezen. Tijdens een recente vakantie kon het de concurrentie van spannende detectives en mooie romans ruimschoots doorstaan. Het heeft lang geduurd voor ik aan het boek begon. Dit heeft te maken met het onderwerp. De geschiedenis van de juridische aspecten van hypnose leek me op het eerste gezicht niet bijzonder fascinerend. Zou het om een geschiedenis van de hypnotherapie gaan dan had ik het al lang gelezen. Toch is het een belangrijk terrein – zoals Erik in een uitstekend artikel heeft aangetoond – waar, zeg ik na lezing, eigenlijk iedere therapeut die hypnose gebruikt over geïnformeerd zou moeten zijn.

Referenties

 1. Ellenberger, H.F. (1970). The discovery of the unconscious . New York: Basic.Google Scholar
 2. Hoencamp, E. (1990). Sexual abuse and the abuse of hypnosis in the therapeutic relationship. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 38, 283–197.CrossRefGoogle Scholar
 3. Perry, C.W. (1978). The Abbé di Faria: A neglected figure in the history of hypnosis. In: F.H. Frankel & H.S. Zamansky (red.), Hypnosis at its bicentennial. New York: Plenum.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1992

Authors and Affiliations

 • J. L. Laurence
  • 1
 • C. Perry
 • Onno van der Hart
 1. 1.

Personalised recommendations