Advertisement

Denkbeeld

, 19:40 | Cite as

Regels of gezond verstand?

Leven met voorschriften en verordeningen in de ouderenzorg
  • Hugo van Waarde
Article
  • 89 Downloads

Samenvatting

Regels zijn nodig, vaak zelfs onmisbaar. Maar in ons regelzuchtige landje lijken we soms wat door te schieten, ook in de ouderenzorg. En dat kan tot zulke surrealistische taferelen leiden, dat het leven haast een sprookje lijkt. ‘Al gauw rook het heerlijk naar gebraden gehakt. En toen... toen stapte de baas van het eten voor de oude mensen binnen...’

Notes

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Hugo van Waarde
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations