Advertisement

Genotypering van cytochroom P450 2D6 en de behandeling van mammacarcinoom met tamoxifen

  • M. L. Becker
Article
  • 14 Downloads

Abstract

Tamoxifen is geregistreerd voor de behandeling en ter voorkoming van hormoongevoelig mammacarcinoom. Naar men nu aanneemt is tamoxifen een ‘prodrug’. Endoxifen (4-hydroxy-N-desmethyltamoxifen) wordt als de belangrijkste actieve metaboliet beschouwd. Eén van de enzymen die betrokken is bij de synthese van endoxifen is cytochroom P450 2D6 (CYP2D6). Van CYP2D6 is bekend dat genetische variaties de activiteit van dit enzym beïnvloeden. Patiënten met een verminderde activiteit van CYP2D6, zoals het *4 polymorfisme, hebben lagere concentraties van endoxifen.

Literatuur

  1. Goetz MP, Rae JM, Suman VJ, et al. Pharmacogenetics of tamoxifen biotransformation is associated with clinical outcomes of efficacy and hot flashes. J Clin Oncol 2005; 23: 9312-18.CrossRefGoogle Scholar
  2. Goetz MP, Knox SK, Suman VJ, et al. The impact of cytochrome P450 2D6 metabolism in woman receiving adjuvant tamoxifen. Breast Cancer Res Treat 2007; 101: 113-21.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • M. L. Becker
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations