Advertisement

Het verband tussen dosis en werking bij analgetica: een overzicht

  • J. M. A. Sitsen
Article
  • 45 Downloads

Abstract

Een belangrijke vraag bij de toepassing van geneesmiddelen is:‘Heeft een hogere dosis een betere werkzaamheid?’. Hoewel registratie-autoriteiten gegevens over het verband tussen dosis en werkzaamheid verlangen, is voor veel geneesmiddelen een dergelijk verband niet of nauwelijks aangetoond. Tot deze geneesmiddelen behoren ook de veel toegepaste nietnarcotische of perifere analgetica.

Literatuur

  1. Aronson JK. Concentration-effect and dose-response relations in clinical pharmacology. Br J Clin Pharmacol 2006; 63: 255-57.CrossRefGoogle Scholar
  2. Po ALW. Dose-response of minor analgesics in acute pain. Br J Clin Pharmacol 2006; 63: 268-70.CrossRefGoogle Scholar
  3. McQuay HJ, Moore A. Dose-response in direct comparisons of different doses of aspirin, ibuprofen en paracetamol (acetaminophen) in analgesic studies. Br J Clin Pharmacol 2006; 63: 271-78.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • J. M. A. Sitsen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations