Advertisement

NSAID-gerelateerde gastro-intestinale bijwerkingen bij oudere patiënten

  • A. Vermes
Article
  • 24 Downloads

Abstract

NSAID’s behoren tot de meest frequent voorgeschreven geneesmiddelen, bovenop de beschikbaarheid van deze middelen in de vrije verkoop (‘over-thecounter’). Gastro-intestinale bijwerkingen komenveelvuldig voor bij gebruik van NSAID’s. Onderzoek in het verleden heeft aangetoond dat een groot deel van de patiënten die NSAID’s krijgt voorgeschreven, niet voldoende beschermende co-medicatie krijgt ter voorkoming van de gastro-intestinale bijwerkingen.

Literatuur

  1. Leen MWF van, Eijk I van der, Schols MGA. Prevention of NSAID gastropathy in elderly patients. An observational study in general practice and nursing homes. Age Ageing 2007; 36: 414-18.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • A. Vermes
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations