Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 45, Issue 5, pp 130–131 | Cite as

Intraveneus ancrod voor de behandeling van acute hersentrombose

  • H. R. de Vries
Article
  • 6 Downloads

Samenvatting

Ancrod, het gezuiverde gif van de Maleisische groefkopadder, is een krachtig antitrombotisch middel. Het remt de stollingscascade op verschillende aangrijpingspunten en splitst fibrinopeptide-A van fibrinogeen af, zodat geen fibrine wordt gevormd.

Literatuur

  1. Hennenci MG, Kay R, Bogousslavsky J, Lenzi GL, Verstraete M, Orgogozo M. Intravenous ancrod for acute ischaemic stroke in the European Stroke Treatment with Ancrod Trial: a randomised controlled trial. Lancet 2006; 368: 1871-78.CrossRefGoogle Scholar
  2. Kaste M. Snake venom, vampire bat saliva or rt-PA: time matters. Lancet 2006; 368: 1845-46.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • H. R. de Vries
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations