Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 39, Issue 7, pp 134–135 | Cite as

Voorkeuren in antihypertensiva

Van de redactie
 • 10 Downloads

Het doel van een behandeling met antihypertensiva is het voorkomen van complicaties en niet zozeer het verlagen van de bloeddruk. Veel gebruikte groepen antihypertensiva zijn diuretica, bètablokkers, calciumantagonisten en ACE-remmers. Soms worden alfablokkers toegepast. Naar het verschil tussen de verschillende antihypertensiva en naar welk middel de voorkeur uitgaat, zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd.

De laatste jaren zijn enkele onderzoeken afgerond die inzicht geven in deze vragen en de keuzecriteria antihypertensivakeuzemogelijkheden verruimden. Zo zijn de volgende vragen redelijk beantwoord:
 1. 1.

  Werkt alles, als het de bloeddruk maar verlaagt?

   
 2. 2.

  Tot welke waarde moet de bloeddruk worden verlaagd en geldt dit ook voor diabetici?

   
 3. 3.

  Zijn calciumantagonisten (even) werkzaam op harde eindpunten?

   
 4. 4.

  Werken antihypertensiva even goed bij geïsoleerde systolische hypertensie en geldt dit ook voor de werkzaamheid bij diabetici?

   
 5. 5.

  Hebben ACE-remmers voordelen, vooral bij...

Literatuur

 1. Brown MJ et al. Lancet 2000; 36; 366-72.CrossRefGoogle Scholar
 2. Brown MJ et al. Hypertension 2000; 35; 1038-42.CrossRefGoogle Scholar
 3. Pahor et al. Diabetes Care 2000; 23; 888-891.CrossRefGoogle Scholar
 4. Lancet 2000; 255; 253-259.Google Scholar
 5. Hansson et al. Lancet 2000; 356; 359-365.CrossRefGoogle Scholar
 6. ALLHAT Collaborative Research Group. JAMA 2000; 283; 1967-75.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Personalised recommendations