Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 39, Issue 6, pp 133–133 | Cite as

Verminderde lichaamslengte bij Zweedse mannen met astma ten tijde van de keuring voor militaire dienst

Kortweg
  • 5 Downloads

Keurlingen van 18 jaar met en zonder astma uit de jaren 1983, 1986, 1993 en 1996 werden geanalyseerd.

Tevens werd het gebruik van corticosteroïden, astmainhalatiecorticosteroïden (ICS) bepaald aan de hand van omzet in die jaren. De gemiddelde lichaamslengte voor de keurlingen zonder astma was 179,3 cm (standaarddeviatie 6,6 cm; n = 164.503) en voor degenen met astma 178,6 cm (standaarddeviatie 6,6 cm; n = 8531; p < ,001).

De ernst van de astma was negatief gecorrelleerd aan de lengte in elke populatie in elk geboortejaar. De omzet van ICS bij mannen vanaf de geboorte tot 19-jarige leeftijd nam toe van 68.000 dagelijkse doses in 1983 tot meer dan 3.000.000 in 1995-1996. Gedurende deze periode was er geen statistische significante verandering in lengteverschil tussen de mannen met en zonder astma.

Geconcludeerd wordt dat de introductie van ICS in Zweden, en dat is voornamelijk budesonide, niet heeft bijgedragen aan het gemiddelde verschil in lengte tussen Zweedse keurlingen met en zonder astma.

Literatuur

  1. J Pediatrics 2000; 137: 25-9.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Personalised recommendations