Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 39, Issue 6, pp 119–120 | Cite as

Harde gegevens over harde ontlasting bij kinderen

Farmacotherapie
  • 16 Downloads

Het is verbazingwekkend hoe weinig onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van medicamenteuze of dieetmaatregelen bij obstipatie, kinderenobstipatie bij kinderen. Zo is de effectiviteit van vezelrijke voeding met het (beperkte) beschikbare onderzoek niet aangetoond. Evenmin zijn er placebogecontroleerde onderzoeken naar de effectiviteit van osmotische en stimulerende laxantia.12 Des te verheugender is de publicatie van twee gerandomiseerde en gecontroleerde onderzoeken op dit grotendeels onontgonnen terrein.

Nurko et al. onderzochten in een dubbelblinde trial de werking van cisapride, obstipatiecisapride ten opzichte van placebo.3Zij deden dit bij 40 chronisch geobstipeerde, naar een gastro-enterologische kinderkliniek verwezen, Mexicaanse kinderen tussen 2 en 16 jaar oud (gemiddelde leeftijd 5 jaar). Het onderzoek duurde 12 weken. Kinderen met de ziekte van Hirschsprung, andere congenitale afwijkingen van de tractus digestivus en ‘anisme’ (het verschijnsel dat de externe sfincter...

Literatuur

  1. Rubin G. Clinical Evidence 2000; 3:190-4.Google Scholar
  2. Di Lorenzo C. J Pediatr 2000; 136: 4-7.CrossRefGoogle Scholar
  3. Nurko S et al. J Pediatr 2000; 136: 35-40.CrossRefGoogle Scholar
  4. Staiano A et al. J Pediatr 2000; 136: 41-5.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Personalised recommendations