Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 39, Issue 6, pp 113–115 | Cite as

Hoeveel karaat is onze gouden standaard?

Van de redactie
  • 7 Downloads

Het gerandomiseerd en gecontroleerd klinisch onderzoek, de ‘randomised controlled trial, evidence-basedtrial’ (RCT) speelt een sleutelrol in de doctrine van evidence-based, trialevidence-based medicine. Hoe zuiver is dit instrument?

Britse auteurs beschrijven in Thorax hoe onderzoek al vanaf het begin, bij de instroom, de rekrutering van patiënten, mis kan gaan. In hun geval betrof het een onderzoek naar chemotherapie bij longkanker van het niet-kleincellige type.

Het werven van patiënten met longkanker voor een gerandomiseerd onderzoek: ervaringen in twee centra

Spiro et al. onderzochten de redenen waarom patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom weigerden mee te doen aan een bepaald onderzoek, te weten de ‘Big Lung Trial’ (BLT). Hierbij werd gerandomiseerd tussen wel of niet drie kuren chemotherapie op basis van cisplatine, naast chirurgie, radiotherapie of ‘best supportive care’. Het onderzoek vond plaats in twee grote instituten in Londen met speciale belangstelling voor...

Literatuur

  1. Price A. Thorax 2000; 55: 447-448.CrossRefGoogle Scholar
  2. Spiro SG et al. Thorax 2000; 55: 463-65.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Personalised recommendations