Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 38, Issue 2, pp 32–32 | Cite as

Interactie tussen itraconazolitraconazol en methylprednisolon, CYP 3A4methylprednisolonmethylprednisolon

Interacties
  • 13 Downloads

Methylprednisolon wordt omgezet via het CYP 3A4, methylprednisolonCYP 3A4, itraconazolCYP 3A4. itraconazol, CYP 3A4Itraconazol is een sterke remmer van dit enzym, zodat er waarschijnlijk sprake zal zijn van een interactie. Dit werd onderzocht bij tien vrijwilligers in een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd gekruist onderzoek met een interval tussen de twee fasen van vier weken.

De vrijwilligers namen ofwel 200 mg itraconazol of placebo 1 dd p.o. gedurende vier dagen (op dag 1 tot 3 met ontbijt, op dag 4 op nuchtere maag). Op dag 4 werd 16 mg methylprednisolon p.o. ingenomen met 150 ml water. Op dezelfde dag 4 werden dertien bloedmonsters, verspreid over 24 uur, afgenomen en de concentratie werd bepaald met een HPLC-methode met dexamethason als interne standaard.

Zoals verwacht had itraconazol een effect op het metabolisme van methylprednisolon: de AUC steeg met een factor 3,9 in vergelijking met placebo (1968 ± 470 ng.hr/ml vs. 520 ± 125 ng.hr/ml; p <0,001). De piekplasmaconcentratie van methylprednisolon was toegenomen met een factor 1,9 (221 ± 49 ng/ml vs. 118 ± 25 ng/ml; p <0,001). De halfwaardetijd was verlengd met een factor 2,4 (4,4 ± 0,7 hr vs. 1,9 ± 0,3 hr; p <0,001).

Dit betekent dat er een aanzienlijk effect is van itraconazol op de spiegels (en het effect?) van oraal ingenomen methylprednisolon, waarschijnlijk via remming van het CYP 3A4. Hiermee dient men bij het kiezen van de dosering rekening te houden, vooral wanneer de patiënt langdurig oraal methylprednisolon moet gebruiken.

Literatuur

  1. Varis T et al. Clin Pharmacol Ther 1998; 64: 363-8.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Personalised recommendations