Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 10, pp 221–221 | Cite as

Behandeling van astma

Aanbevolen overzichten
  • 28 Downloads

In november 1997 verschenen weer twee artikelen over farmacotherapeutische interventies bij astma. Het eerste artikel meldt dat het toevoegen van een langwerkende β2-agonist aan een inhalatiecorticosteroïd nuttig kan zijn. Het tweede beschrijft dat laag gedoseerd inhalatiecorticosteroïd met voorzichtig gedoseerd theofylline even effectief is als monotherapie met hoog gedoseerd inhalatiecorticosteroïd.

Het begeleidend redactioneel commentaar staat stil bij een contradictie: astma wordt een steeds groter probleem, terwijl we zoveel meer kunnen en weten (prevalentie, morbiditeit en mortaliteit namen in de VS toe met 50%). De mogelijke lacunes in de begeleiding van de mens met astma passeren de revue.

Literatuur

  1. Evans DJ et al. N Engl J Med 1997; 337: 1412-8.CrossRefGoogle Scholar
  2. Pauwels RA et al. N Engl J Med 1997; 337: 1405-11.CrossRefGoogle Scholar
  3. Editorial, N Engl J Med 1997; 337: 1461-3.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Personalised recommendations