Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 6, pp 132–133 | Cite as

Zelfcontrole bij diabetes

Diversen
  • 55 Downloads

Bij de behandeling van diabeten met insuline is er sprake van een medicament met een smalle therapeutische breedte. Controle van het bloedglucosegehalte is een vorm van farmacodynamische controle. Door technische ontwikkelingen kan de patiënt deze farmacodynamische controle gemakkelijk zelf uitvoeren; té gemakkelijk, vinden sommigen.

In Groot-Brittannië is men er niet van overtuigd dat zelfcontrole van suikerziekte leidt tot betere bloedsuikerwaarden en daarmee tot een verminderd risico op complicaties. Ook is het testen van het bloed wel veel duurder maar niet noodzakelijk beter dan dat van de urine. Ten slotte zouden sommige patiënten beter af zijn zonder zelfcontrole, maar de controle liever aan de arts of het laboratorium overlaten. Er is nogal wat onderzoek (vergelijkend, gerandomiseerd) dat laat zien dat er weinig of geen verschillen zijn tussen mensen die zichzelf wel of niet testen. Zelfcontrole heeft pas zin als het een speciaal doel dient. Zo niet, dan kan het zeer wel leiden...

Literatuur

  1. DIABC; september 1997: 19.Google Scholar
  2. Gallichan M. BMJ 1997; 314: 964-7.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Personalised recommendations