Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 6, pp 120–120 | Cite as

Lidocaïne-prilocaïne-crème bij circumcisie

Farmacotherapie
  • 20 Downloads

In de Verenigde Staten worden ten minste 1,2 tot 1,8 miljoen (60 ’ 90%) mannelijke pasgeborenen onderworpen aan circumcisie. Deze ingreep zou voordelen bieden, zowel aan degene die deze ondergaat als aan de partner, terwijl de nadelen eigenlijk zeer beperkt zijn (lokale infectie of bloeding, vooral door onervarenheid). De weerstand tegen de betrekkelijk eenvoudige ingreep betreft vooral het feit dat barbaarse artsen of geestelijken maar aannemen dat de ‘patiënt’ nauwelijks iets voelt, terwijl uit observationeel onderzoek, maar ook uit onderzoek met klinische en chemische parameters (hartfrequentie, bloeddruk, oxygenatie, serumcortisol, β-endorfine-spiegel en catecholamine-concentratie) blijkt dat circumcisie zeer pijnlijk is.

De pijnstilling kan het beste gebeuren door uitschakeling van de n.dorsalis penis met een lidocaïne-injectie. Die is echter niet pijnloos en de techniek moet worden geleerd. Beschreven wordt een goed vergelijkend uitgevoerd onderzoek bij 68 neonaten waarvan de actieve groep (38) lidocaïne-prilocaïne-crème kreeg met 2,5% lidocaïne en 2,5% prilocaïne. Deze crème werd 60 ’ 80 minuten voor de ingreep op het preputium aangebracht.

De actieve-crèmegroep had gedurende de hele procedure (±10 minuten) significant minder faciale activiteit (grimassen), huilde ook korter en had een lagere hartfrequentie. Er waren geen bijwerkingen en niemand van de actieve groep had na achttien uur nog bepaalde lido- of prilocaïne-concentraties in het plasma. De kinderen waren allen blank. Zwarte kinderen kunnen minder goed reageren omdat hun stratum corneum dikker is.

Ingezonden brieven leveren aardige toevoegingen op. Volgens een onderzoek van de Canadese Kindergeneeskunde Vereniging is besnijdenis medisch niet nuttig; de nadelen zouden groter kunnen zijn dan de voordelen. Een auteur uit Californië wil verbieden dat iemand besnijdenis mag doen zonder de simpele techniek van nervus pudendus blokkade te beheersen. Een andere Canadese auteur laat weten dat hij geen verdoving geeft sinds hij de ingreep doet in drie minuten met Mogen's circumcisie-instrument in plaats van in zestien minuten met het Gomco-instrument. Gewezen wordt op het zeer hoge Amerikaanse besnijdenispercentage (63%), vergeleken met 11% of minder in bijvoorbeeld Australië, Japan of Duitsland. Weer wordt de vraag gesteld van het medisch bewezen nut van de ingreep. Waarom wordt er niet gewacht tot het kind zelf kan beslissen?

De antwoorden van de auteurs van het onderzoek en van het redactionele commentaar doen de wenkbrauwen fronsen: Amerikaanse kinderartsen achten wel bewezen dat besnijdenis nuttig is (welles/nietes in plaats van meta-analyse of consensus).

Concluderend: als u gelovige bent rond besnijdenis, vraag dan wel om efficiënte analgesie voor uw kind; analgesie kan gemakkelijk en is veilig.

Literatuur

  1. Taddio A et al. N Engl J Med 1997; 336: 1197-201.CrossRefGoogle Scholar
  2. Wiswell TE. N Engl J Med 1997; 336: 1244-5.CrossRefGoogle Scholar
  3. Letters. N Engl J Med 1997; 337: 568-70.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Personalised recommendations