Advertisement

Beslissingen niet te behandelen: de positie van depatiënt

  • I. K. M. Gevers
Artikelen
  • 116 Downloads

Samenvatting

Op 12 oktober van het vorig jaar deed de rechtbank Utrecht uitspraak in een zaak die veel aandacht in de media heeft gekregen. Rb.Utrecht 12 oktober 1999, KG ZA 1999–1003. De dochter van een ongeneeslijk zieke, een 80–jarigepatiënt met kanker vorderde onder meer dat haar vader (als zijn toestand dat nodig maakte) zou worden gereanimeerd resp. op de intensive care zou worden opgenomen. Hij zou het als zijn wil hebben geuit in alle omstandigheden te worden behandeld. Volgens het Universitair Medisch Centrum was het echter medisch niet zinvol de patiënt bij verdere complicaties opnieuw intensief te behandelen. Het ziekenhuis werd in het gelijk gesteld: volgens de President van de Rechtbank kunnen artsen niet worden verplicht tot het uitvoeren van medisch zinloze handelingen; de vraag wanneer van een dergelijke handeling sprake is, kon en moest primair door de behandelend artsen worden beoordeeld aan de hand van de medisch–professionele standaard.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  • I. K. M. Gevers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations