Advertisement

Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Professor Bohumil NěmecNonagenarian

 • 26 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Bibliography of professor Bohumil Němec

 1. — 1895 O novém Diplopodu z roduStrongylosoma.—Věstn. Král. Č. Spol. N. Tř. II.1895 (12): 1–6 1895.

 2. — O ectoparasitechLigidia.—Věst. Král. Č. Spol. N. II. tř.1895 (32): 1–13, 1895.

 3. — O novych českých Diplopodech.—Věstn. Král. Č. Spol. N. II. tř.1895 (38): 1–8, 1895.

 4. — Studie o Isopodech.—Věstn. Král. Č. Spol. N. tř. II.1895 (45): 1–46, 1895.

 5. — 1896 Studie o Isopodech. II.—Věstn. Král. Č. Spol. N. tř. II.1896 (25): 1–55, 1896.

 6. — Zur Kenntniss der Diplopoden Böhmens.—Věstn. Král. Č. Spol. N. tř. II.1896 (41): 1–8, 1896.

 7. — Zur Kenntnis des peripheren Nervensystems einiger Crustaceen.—Anat. Anz.12: 434–438, 1896.

 8. — Über Excretionsorgane und Geschlechtsverhältnisse einiger Isopoden.—Zool. Anz.19: 1–5, 1896.

 9. — Hermafroditismus u Isopodů.—ŽivaVI: 303–305, 1896.

 10. — 1897 Cytologická pozorování na vegetačních vrcholech rostlin.—Věstn. Král. Č. Spol. N. tř. II.1897 (33): 1–26, 1897.

 11. — Über die Struktur der Diplopodeneier.—Anat. Anz.13: 309–312, 1897.

 12. — Über einige Arthropoden der Umgebung von Triest.—Verh. d. k. k. zool.-bot. Ges. in Wien1897: 1–7, 1897.

 13. — O syncytiích čili soubuních.—ŽivaVII: 210–212, 1897.

 14. — Ještě o rozlišování organismů a o syncytiích.—ŽivaVII: 306–310, 1897.

 15. — Na zoologické stanici v Terstu.—Živa.VII: 10–15, 1897.

 16. — Nynější stav Darwinismu.—Radikální listyIV, č. 13, 15, 16, 20, 1897.

 17. — 1898 Über abnorme Kernteilungen in der Wurzelspitze vonAllium cepa.—Věstn. Král. Č. Spol. N. tř. II.1898 (4): 1–10, 1898.

 18. — O vztazích mezi vzrůstem a geotropickým zakřivením kořenů. Věstn. Král. Č. Spol. N. tř. II.1898 (32): 1–18, 1898.

 19. — O pylu petaloidních tyčinek hyacinthu.—Rozpr. II. tř. Č. Akad.7 (17): 1–18, 1898.

 20. — Über den Pollen der petaloiden Antheren vonHyacinthus orientalis L.—Bull. Internat. Acad. Sci. Boh.5: 17–23, 1898.

 21. — Über die Ausbildung der achromatischen Kernteilungsfigur in vegetativen und Fortpflanzungsgewebe der höheren Pflanzen.—Bot. Cbl.,74 (19): 1–4, 1898.

 22. — Über das Centrosoma der tierischen Zellen und homodyname Organe bei den Pflanzen.—Anat. Anz.14: 569–580, 1898.

 23. — O ústrojnosti bakterií a Cyanophyceí (řas modrozelených).—ŽivaVIII: 16–17, 1898.

 24. — O charakterech temnostní zvířeny.—Živa.VIII: 77–79, 1898.

 25. — Spánek rostlin.—Živa.VIII: 100–102, 1898.

 26. — Rodozměna u rostlin.—Živa,VIII: 164–166, 1898.

 27. — 1899 Příspěvky k fysiologii a morfologii rostlinné buňky.—Věstn. Král. Č. Spol. N. tř. II.1899 (9): 1–64, 1899.

 28. — Über den Einfluss niedriger Temperaturen auf meristematisches Gewebe.—Věstn. Král. Č. Spol. N. tř. II.1899 (12): 1–9, 1899.

 29. — Über Ausgabe ungelöster Körperchen in hautumkleideten Zellen.—Věstn. Král. Č. Spol. N. tř. II.1899 (42): 1–15, 1899.

 30. — Zur Physiologie der Kern-und Zellteilung.—Bot. Cbl.77 (20): 241–251, 1899.

 31. — Die Mykorrhizza einiger Lebermoose.—Ber. dtsch. bot. Ges.17: 311–317, 1899.

 32. — Über die karyokinetische Kerntheilung in der Wurzelspitze vonAllium cepa.—Jb. wiss. Bor.33: 313–336, 1899.

 33. — Über Kern-und Zellteilung bei Solanum tuberosum.—Flora86: 214–240, 1899.

 34. — Dělení jader v buňkách rostlinných.—Živa,IX: 7–11, 1899.

 35. — 1900 Über experimentell erzielte Neubildung von Vacuolen in hautumkleideten Zellen.—Věstn. Král. Č. Spol. N. tř. II.1900 (5): 1–8, 1900.

 36. — Studie o dráždivosti rostlinné plasmy. (Šíření se podráždění a vodivé dráhy) —Spisy poctěné jubilejnícenou Král. Č. Spol. N., č.11: 1–70, Praha 1900.

 37. — Über die Art der Wahrnehmung des Schwerkraftreizes bei den Pflanzen.—Ber. dtsch. bot. Ges.18: 241–245, 1900.

 38. — Neue Zytologische Untersuchungen.—Fünfstücks Beitr. wiss. Bot.4: 1–92, 1900.

 39. — O stavbě kvasinek a Cyanophyceí.—Živa,X: 165–167, 1900.

 40. — Xenie.—Živa,X: 167–169, 1900.

 41. — Étherisace a rychlení rostlin.—Živa,X: 164–165, 1900.

 42. — 1901 Pokroky anatomie a fysiologie rostlin v letech 1899–1900.—Věstn. Č. Akad.10: 81–99, 148 až 165, 239–258, 365–381, 473–489, 1901.

 43. — Über schuppenförmige Bildungen an den Wurzeln vonCardamine amara.—Věstn. Král. Č. Spol. N. tř. II.1901 (6): 1–14, 1901.

 44. — Über zentrosomenähnliche Gebilde in vegetativen Zellen der Gefässpflanzen.—Ber. dtsch. bot. Ges.19: 301–310, 1901.

 45. — Über das Plagiotropwerden orthothroper Wurzeln.—Ber. dtsch. bot. Ges.,19: 310–313, 1901.

 46. — Über die Wahrnehmung des Schwerkraftreizes bei den Pflanzen.—Jb. wiss. Bot.36: 80–178, 1901.

 47. — Die Bedeutung der fibrillaren Strukturen bei den Pflanzen.—Bot. Cbl.21: 529–538. 1901.

 48. — Der Wundreiz und die geotropische Krümmungsfähigkeit der Wurzeln.—Fünfstücks Beitr. wiss. Bot.4: 186–217, 1901.

 49. — O smyslové a reflekční činnosti rostlin.—Nákl Král. Č. Spol. N., pp. 1–55, Praha 1901.

 50. — Die Reizleitung und die reizleitenden Strukturen bei den Pflanzen.—G. Fischer. pp. 1–153. Jena 1901.

 51. — Zur Phylogenie einiger Diplopodenfamilien.—Zool. Anz.24: 201–206, 1901.

 52. — Morfesthesie rostlin.—Živa.XI: 8–10, 1901.

 53. — O smyslové a reflekční činnosti rostlin.—Živa,XI: 161–164, 1901.

 54. — O čivosti, citlivosti, dráždivosti a reaktivnosti rostlin.—Živa,XI: 188–190, 205–208, 1901.

 55. — 1902 Nynější stav mechanické theorie o postavení listů.—Věstn. Č. Akad.11: 169–192, 1902.

 56. — Anatomie a fysiologie rostlin v. r. 1901.—Věstn. Č. Akad.11: 238–253, 374–390, 469–501, 1902.

 57. — Über ungeschlechtliche Kernverschmelzungen.—Věstn. Král. Č. Spol. N. tř. II.1902 (59): 1–6, 1902.

 58. — Experimentální studie o symetrii složených listů.—Rozpr. II. tř. Č. Akad.11 (32): 1–22, 1902.

 59. — Die Perzeption des Schwerkraftreizes bei den Pflanzen.—Ber. dtsch. bot. Ges.20: 339–354, 1902.

 60. — Mutace a mutační periody při vývoji druhů.—Živa,XII: 65–67, 1902.

 61. — Elektrokultura.—Živa,XII: 289–294, 1902.

 62. — 1903 Über die Folgen einer Symmetriestörung bei zusammengesetzten Blättern.—Bull. Internat Acad. Sci. Boh.7: 195–216, 1903.

 63. — Nové zprávy o amitotickém dělení jádra buněčného.—Věstn. Č. Akad.12: 1–16, 1903.

 64. — Über ungeschlechtliche Kernverschmelzungen. II.—Věstn. Král. Č. Spol. N. tř. II.1903 (27): 1–9, 1903.

 65. — Über ungeschlechtliche Kernverschmelzungen. III.—Věstn. Král. Č. Spol. N. tř. II.1903 (42): 1–11, 1903.

 66. — O vlivu mechanických faktorů na vývoj listu.—Rozpr. II. tř. Č. Akad.12 (19): 1–15, 1903.

 67. — O mykorrhize jatrovkyCalypogeia trichomanis.—Rozpr. II. tř. Č. Akad.12 (42): 1–16, 1903.

 68. L. J. Čelakovský.—Ber. dtsch. bot. Ges. 21: General-Versammlung der dtsch. bot. Ges. I. Teil: 9–23, 1903.

 69. — Neolamarckismus.—ŽivaXIII: 129–131, 1903.

 70. — Biologické posuzování vody a vzduchu.—ŽivaXIII: 193–195, 1903.

 71. — Embryonální substance.—ŽivaXIII: 147–148, 1903.

 72. — Novější zprávy o lišejnících.—Živa.XIII: 148–149, 1903.

 73. — K. dějinám rostlinné morfologie.—ŽivaXIII: 149–150, 1903.

 74. — Vliv světla na strukturu listů.—Živa.XIII: 185–186, 1903.

 75. — Struktura bakterií.—Živa.XIII: 186–188, 1903.

 76. — Chromosomy rostlinných míšenců.—Živa.XIII: 213, 1903.

 77. — Regenerativní pupeny na listech.—Živa.XIII: 213–214, 1903.

 78. — 1904 Über den Einfluss der mechanischen Faktoren auf die Blattstellung.—Bull. Internat. Acad. Sci. Boh.7: 65–79, 1904.

 79. — Biologie (oekologie) rostlinná v letech 1899–1903.—Věstn. Č. Akad.,13: 657–669, 781–793, 1904.

 80. — Über ungeschlechtliche Kernverschmelzungen. IV.—Věstn. Král. Č. Spol. N. tř. II.1904 (13): 1–14, 1904.

 81. — Einiges über den Geotropismus der Wurzeln.—Beih. bot. Cbl.17: 45–60, 1904.

 82. — Indukce dorsiventrality u mechů.—Rozpr. II. tř. Č. Akad.13 (15): 1–24, 1904.

 83. — Die Induktion der Dorsiventralität bei einigen Moosen.—Bull. Internat. Acad. Sci. Boh.9 (1): 126–130, 1904.

 84. — O vlivu světla na postavení listů.—Rozpr. II. tř. Č. Akad.13 (24): 1–9, 1904.

 85. — Über den Einfluss des Lichtes auf die Blattstellung beiVaccinium myrtillus.—Bull. Internat. Acad. Sci. Boh.9 (2): 16–24 1904.

 86. — O škrobové pochvě Cucurbitaceí.—Rozpr. II. tř. Č. Akad.13 (36): 1–11, 1904.

 87. — Die Stärkescheide der Cucurbitaceen.—Bull. Internat. Acad. Sci. Boh.9 (2): 122–134, 1904.

 88. — Úkoly rostlinné fysiologie.—Almanach České Akad.15: 169–190, 1904.

 89. — Über die Mycorrhiza beiCalypogeia trichomanis.—Beih. bot. Cbl.16: 253–268, 1904.

 90. — Einwirkung des Chloralhydrats auf die Kern-und Zellteilung.—Jb. wiss. Bot.39: 645–730, 1904.

 91. — Heterotypické dělení a rakovina.—Živa.XIV: 134–136, 1904.

 92. — Vířivé brvy Dipsaců.—Živa.XIV: 151, 1904.

 93. — Přímé dělení jader rostlinných.—Živa.XIV: 151–152, 1904.

 94. — Umělé intumescence.—ŽivaXIV: 152, 1904.

 95. — Kryptomerie a kryptohybridismus.—Živa.XIV: 153, 1904.

 96. — Parthenogenese u rostlin.—Živa.XIV: 240–241, 1904.

 97. — Nákaza rezy u obilovin.—Živa.XIV: 241–242, 1904.

 98. — Biometrická statistika.—Živa.XIV: 129–131, 1904.

 99. — Nové zprávy o regeneraci u rostlin.—Živa.XIV: 296–299, 1904.

 100. — 1905 Über Regenerationserscheinungen an angeschnittenen Wurzelspitzen. Vorl. Mitt..—Ber. dtsch. bot. Ges.23: 113–120, 1905.

 101. — Studien über die Regeneration.—Bornträger. pp. 1–387, Berlin 1905.

 102. — Poznámky o regeneraci u rostlin.—Živa.XV: 135–138, 1905.

 103. — Pathologická pletiva rostlinná a živočišná.—ŽivaXV: 170–172, 1905.

 104. — Struktura protoplasmy.—Živa.XV: 294–295, 1905.

 105. — Parthenogenesa u posedu.—Živa.XV: 85, 1905.

 106. — Symbiotická houba v obilkách jílku mámivého.—Živa.XV: 85, 1905.

 107. — Neúčelná variabilita.—Živa.XV: 85–86, 1905.

 108. — Infekce bez mikroorganismů.—Živa.XV: 110–112, 1905.

 109. — Význam difusního světla pro rostliny.—Živa.XV: 145–146, 1905.

 110. — Kvetení žita.—Živa.XV: 146–147, 1905.

 111. — Rozplozování rozsivek.—ŽivaXV: 147, 1905.

 112. — 1906 Experimentální studie o významu počtu chromosomů.—Rozpr. II. tř. Č. Akad15 (17): 1–9, 1906.

 113. — Über die Bedeutung der Chromosomenzahl. Vrl. Mitt.—Bull. Internat. Acad. Sci. Boh.11 86–89, 1906.

 114. — Indukce dorsiventrality u mechu. II.—Rozpr. II. tř. Č. Akad.15 (18): 1–12, 1906.

 115. — Die Induktion der Dorsiventralität bei einigen Moosen. II.—Bull. Internat. Acad. Sci. Boh.11: 90–96, 1906.

 116. — O heliotropické orientaci lišejníků.—Rozpr. II. tř. Č. Akad.15 (28): 1–7, 1906.

 117. — Die heliotropische Orientation des Thallus vonPeltigera aphthosa (L) Hoffm.—Bull. Internat. Acad. Sci. Boh.11: 123–127, 1906.

 118. — Die Symmetrieverhältnisse und Wachstummsrichtungen einiger Laubmoose.—Jb. wiss. Bot.43: 501–579, 1906.

 119. — Über inverse Tinotion.—Ber. dtsch. bot. Ges.24: 528–531, 1906.

 120. — Die Wachstumsrichtungen einiger Levermoose.—Flora96: 409–450, 1906.

 121. — Ústroje ěití světla u rostlin.—ŽivaXVI: 65–69, 1906.

 122. — Fysiologie rozsivek.—ŽivaXVI: 96–197, 1906.

 123. — Polarita rostlinných buněk.—ŽivaXVI: 197–199, 1906.

 124. — Biologie Neottie.—ŽivaXVI: 225–228, 1906.

 125. — Vliv znečištěného vzduechu na rostliny.—ŽivaXVI: 86–87, 1906.

 126. — Dědičnost získaných vlastností.—ŽivaXVI: 147–149, 1906.

 127. — Apogamie a aposporie u kapradin.—ŽivaXVI: 178–179, 1906.

 128. — Ocumírání orgánů a korelace.—ŽivaXVI: 209, 1906.

 129. — 1907 Další studie o regenraci. I.—Rozpr. II. tř. Č. Akad.16 (6): 1–36, 1907.

 130. — Weitere Untersuchungen über die Regeneration. I.—Bull. Internat. Acad. Sci. Boh.12: 210–232, 1907.

 131. — Antomie a fysiologie rostlin.—Nákl. Č. Akad. pp. 1–654, Praha 1907.

 132. — Vztahy rostlin k vnějšímu světu.—Sbirka přednášek a rozprav, ser. 5, č. 2, Otto. pp. 1–239. Praha 1907.

 133. — Tenmiti pěstující houby.—ŽivaXVII: 70–72, 1907.

 134. — Burban kovy kultury.—ŽivaXVIII: 97–98, 1907.

 135. — 1908 Dějiny nejdůležitějších rostlin kulturních.—Dědictví Komenského sv 84. pp. 1–138, Praha 1908.

 136. — Über die Natur des Bakterienprotoplasten.—Ber. dtsch. bot. Ges.,26a: 809–812, 1908.

 137. — Einige Regenerationversuche anTaraxacum. Wurzeln.—Wiesner-Festschrift. pp. 207–215, Wien 1908.

 138. — Nové studie o biologii klíčních rostlin.—ŽivaXVIII 65–69, 1908.

 139. — Mravenci a rostliny.—živaXVIII: 193–196, 1908.

 140. — Nové pokusy o elektrokultuře.—ŽivaXVIII: 11–12, 1908.

 141. — Fysiologieké příčiny lehavosti obilí.—ŽivaXVIII: 12–14, 1908.

 142. — Lionéo vo jubileum a knihkupecký trh.—ŽivaXVIII: 75–77 1908.

 143. — Nové zprávy o kulturních rostlinách.—Česká Revue2: 92, 1908.

 144. — 1909 Další studie o regeneraci. II.—Rozpr. II. tř. Č. Akad.18 (31): 1–5, 1909.

 145. — Zur Mikrochemie der Chromosomen.—Ber. dtsch. bot. Ges.27: 43–47, 1909.

 146. — Darwinova činnost přírodovědecká.—ŽivaXIX: 97–102, 1909.

 147. — Z biologie orchidejí.—ŽivaXIX: 161–162, 1909.

 148. — Ether a vzrůst rostlin.—ŽivaXIX: 17, 1909.

 149. — Neplodnost a původ puškvorce.—ŽivaXIX: 18–19, 1909.

 150. — Assimilace vzdušného dusíku u jílku mámivého.—ŽivaXIX: 54–55, 1909.

 151. — Ultramikroorganismy.—ŽivaXIX: 55, 1909.

 152. — Nový případ parthenogenese u rostlin.—ŽivaXIX: 110, 1909.

 153. — Periodicita ve vzrůstu játrovek.—ŽivaXIX: 110–111, 1909.

 154. — Zárodky mikrobů v japanském vzduchu.—ŽivaXIX: 111, 1909.

 155. — Diolespermie u některých mechů.—ŽivaXIX: 112, 1909.

 156. — Dojmy z Rábu.—ŽivaXIX: 261–265, 1909.

 157. — 1910 Dělení jader uCladophora glomerata.—Rozpr. II. tř. Č. Akad.19 (23): 1–5, 1910.

 158. — Über die Kernteilung beiCladophora.—Bull. Internat. Acad. Sci. Boh.15: 50–54, 1910.

 159. — O degeneraci buněčných jader.—Rozpr. II. tř. Č. Akad.19 (40): 1–7, 1910.

 160. — Über die Degeneration der Zellkeme.—Bull. Internat. Acad. Sci. Boh.15: 126–132, 1910.

 161. — Der Geotropismus entstärkter Wurzeln.—Ber. dtsch. bot. Ges.28: 107–112, 1910

 162. — Das Problem der Befruchtungsvorgänge und andere zytologische Fragen.—Bornträger. pp. 1–532, Berlin 1910.

 163. — Über das Schicksal der syndiploiden Kerne und Zellen.—Ber. dtsch. bot. Ges.28: 113–115, 1910.

 164. — Nové zprávy o geotropismu kořenů.—ŽivaXX: 5–6, 1910.

 165. — Ve prospěch biologické stanice na Rábu.—ŽivaXX: 73–76, 1910.

 166. — Z biologie mořských řas.—ŽivaXX: 104–105, 1910.

 167. — Morfologie pylu.—ŽivaXX: 105–106, 1910.

 168. — Lenticelly na kořenech.—ŽivaXX: 106, 1910.

 169. — Amfimixis a její význam.—ŽivaXX: 132–134, 1910.

 170. — Rodozměna a počet chromosomů.—ŽivaXX: 134, 1910.

 171. — Naše kaučukové rostliny.—ŽivaXX: 134–135, 1910.

 172. — Dědičnost získaných vlastností.—ŽivaXX: 135, 1910.

 173. — Regenerace u hub.—ŽivaXX: 259–260, 1910.

 174. — Vzrůst vyšších rostlin bez kyslíku.—ŽivaXX: 259, 1910.

 175. — Jádra bakterií.—ŽivaXX: 259, 1910.

 176. — Vliv roubování na kvetení rostlia.—ŽivaXX: 260, 1910.

 177. — Serodiagnostická analysa mouky.—ŽivaXX: 260, 1910.

 178. — Chemotaxe spermatozoidů plavuňových.—ŽivaXX: 266, 1910.

 179. — Botanické prozkoumání popraí Flory.—ŽivaXX: 267, 1910.

 180. — Gregoru Mendelovi.—ŽivaXX: 267, 1910.

 181. — Astrofysikální observatoř v Nižboru.—ŽivaXX: 268, 1910.

 182. Bonumil Němec Bizarní houby.—Zlatá Praha. 1910.

 183. Bonumil Němec Lesem a nivou. Nár. Listy 16.11. 1910.

 184. — Úvod do biologie.—Pražská lid. RevueIII: 250, 1910.

 185. — 1911 Príspěvek k poznáni nižších hub. I. Nová Chytridiacea.—Rozpr. II. tř. Č. Akad.20 (12): 1–16, 1911.

 186. — Další studie o regeneraci. III..—Rozpr. II. tř. Č. Akad.20 (14): 1–29, 1911.

 187. — Príspěvek k poznání nižších hub. II. Haustorie roduUromyces Betae Pers.—Rozpr II. tř. Č. Akad.20 (25): 1–9, 1911.

 188. — Příspěvek k poznání nižších hub. III.Olpidium Salicorniae n. sp..—Rozpr. II. tř. Č. Akad.20 (31): 1–10, 1911.

 189. — Zur Kenntnis der niederen Pilze. I. Eine neue Chytridiazee.—Bull. Internat. Akad. Sci. Sci. Boh.16: 67–84, 1911.

 190. — Zur Kenntnis der niederen Pilze. II. Die Haustorien vonUromyces Betae. Pers.—Bull. Internat. Acad. Sci. Boh.16: 118–127, 1911.

 191. — Zur Kenntnis der niederen Pilze. III.Olpidium Salicorniae n. sp.—Bull. Internat. Acad. Sci. Boh.16: 85–117, 1911.

 192. — Další studie o regeneraci. IV.—Rozpr. II. tř. Č. Akad.20 (39): 1–19, 1911.

 193. — Weitere Untersuchungen über die Regeneration. III.—Bull. Internat. Acad. Sci. Boh.16 85–117, 1911.

 194. — Weitere Untersuchungen über die Regeneration. IV.—Bull. Internat. Acad. Sci. Boh.16: 238 bis 256, 1911.

 195. — Über die Nematodenkrankheit der Zuckerrübe.—Z. Pflkrank.21: 1–10, 1911.

 196. — Über eine in den Wurzeln der Zuckerrübe parasitierende Chytridiazee.—Österr.-Ung. Z. Zuekerindustrie Landw.40: 1–3, 1911.

 197. — Über eine Chytridiazeo der Zuckerrübe.—Ber. dtsch. bot. Ges.29: 48–50, 1911.

 198. — Regenerační zjevy a jejich prospěšnost.—ŽivaXXI 270–274, 1911.

 199. — Pocet chromosomů restlin.—ŽivaXXI 302–303, 1911.

 200. — Ultradialové paprsky a kosmický původ života.—ŽivaXXI 19, 1911.

 201. — Poměr věd duchových k přírodním.—ŽivaXXI 52, 1911.

 202. — O původu resedy.—ŽivaXXI 54, 1911.

 203. — O významu kulturních dějin.—ŽivaXXI 117–118, 1911.

 204. — Úkoly universit.—ŽivaXXI: 149–150, 1911.

 205. — Vývoj lidského ducha.—ŽivaXXI: 181–183, 1911.

 206. — Pupalka.—ŽivaXXI: 241–242, 1911.

 207. — Rozšíření Orchidejí.—ŽivaXXI: 20, 1911.

 208. Bonumil Němec Nová francouzská revue.—Nár Listy 2. 7. 1911.

 209. Bonumil Němec Vymírání plemen.—Nár. Listy 1. 10. 1911.

 210. — 1912 Příspěvkv k poznání nižšich hub. IV.Olpidium Brassicae a dva nové druhy rodu Entophlyctis.—Rozpr. II. tř. Č. Akad.21 (8): 1–11, 1912.

 211. — Zur Kenntnis der niederen Pilze. IV.Olpidium Brassicae Wor. und zwei neueEntophlyctis— Arten.—Bull. Internat. Acad. Sci. Boh.17: 16–25, 1912.

 212. — Zúrodnění u křivatce.—Rozpr. II. tř. Č. Akad.21 (25): 1–20, 1912.

 213. — Über die Befruchtung bei Gagen.—Bull. Internat. Acad. Sci. Boh.17: 160–176, 1912.

 214. — Príspěvlky k poznání nižších hub. V.Anisomyxa Plantaginis n. g. n. sp.—Rozpr. II. tř. Č. Akad.21 (43): 1–13, 1912.

 215. — Včely a rostliny.—Včelařská knihovna. Sbírky1912: 47–84, 1912.

 216. — Autogamie a xenogamie.—Biol. listy1: 78–81, 1912.

 217. — Autogamie a xenogamie.—Lék. rozhl.1: 206–209, 1912.

 218. — Variabilita dědičnost a křížení v ovocinictví.—ŽivaXXII: 133–137, 1912.

 219. Bonumil Němec Pověrečná botanika.—Živnost. Rozhl. č. 13, 1912

 220. — 1913 Zur Kenntnis der niederen Pilze. V. Über die GattungAnisomyxa Plantaginis.—Bull. Internat. Acad. Sci. Boh.18: 18–31, 1913.

 221. — Zur Kenntnis der niederen Pilze. VI. Eine neue Saprolegniazee.—Bull. Internat Acad. Sci. Boh.18: 32–43, 1913.

 222. — Rostlinné nádory a jejich vztahy k živočišným.—Lék. rozhl.2: 481–487, 1913.

 223. — O původu a vývoji života.—Za vzděláním, sv. 56, pp. 1–36, Praha 1913.

 224. — Enidemie a vymírání druhů.—ŽivaXXIII: 33–34, 1913.

 225. — Fysioldgie a šlechtění ovoených stromů.—Knihovna Ovocnického spolku, č.11: 1–16, 1913.

 226. — Jubileum královské společnostil londýnské.—ŽivaXXIII: 155–158, 1913.

 227. — Banyení preparátů mikroskopických.—ŽivaXXIII: 305–306, 1913.

 228. — Príroda a civilisace.—Dělnické Noviny, č.10, 11, 14, 1913.

 229. — Úvod v B. Raýman: Prírodozpytec a otázky dne.—Český čtenář5: 3–8, 1913.

 230. Bonumil Němec Architektura stromů.—Zlatá Praha 1913.

 231. — Suchomilné rostliny.—ŽivaXXIV: 201–204, 1914.

 232. — Ochrana rostlin proti pravencům.—ŽivaXXIV: 291–293, 1914.

 233. — Ochrana rostlin proti cizopasným houbám.—ŽivaXXIV: 142, 1914.

 234. — Paul Magnus.—ŽivaXXIV: 219, 1914.

 235. — Antonín Friě.—ŽivaXXIV: 21–23, 1914.

 236. — Botanieký výlet kolem světa.—ŽivaXXIV: 293–295, 1914.

 237. — Velikost chromosomů.—ŽivaXXIV: 304–305, 1914.

 238. — Mykorhiza.—ŽivaXXIV: 305, 1914.

 239. — Úvod o Darwinových theoriích (v Darwin: Vlastní životopis).—Svět. knihovna č.1111–1112: 3–46, Praha 1914.

 240. Bonumil Němec Zušlechtění lidstva.—Nár. Listy 12. 6., 1914.

 241. Bonumil Němec Kouř.—Nár. Listy 20. 3. 1913.

 242. — 1915 O bakteriových hlízkách serradelly.—Slavnostní spis II. tř. Č. Akad. k 70. naroz. prof. Dr. K. Vrby V., č. 1. pp. 1–13, 1915.

 243. — O vlivu odstředivé síly na rostlinné buňky.—Rozpr. II. tř. Č. Akad.24 (16): 1–11, 1915.

 244. — Vcely a barvy.—Kalendář včelařský5: 121, 1915.

 245. Bonumil Němec Základní dílo Darwinismu v českém rouše.—Nár. Listy 28. 2. 1915.

 246. Bonumil Němec Kultura orchideí.—Pražská lid. revue 8. 7. 1915.

 247. — 1916 Über die Bakterienknöllchen vonOrnithopus sativus.—Bull. Internat. Acad. Sci. Boh.20: 191–202, 1916.

 248. — O hálce roztoče Eriophyes Thomasi.—Rozpr. II. tř. Č. Akad.25 (60): 1–11, 1916.

 249. — Dejiny rostlinstva na zeměkouli.—Ceský čtenář8 (32): 1–83, 1916.

 250. — Stárí a smrt.—Česká Revue10: 577–586, 1916; 663–671, 1917.

 251. — 1917 Einiges über zentrifugieter Pflanzenzellen.—Bull. Internat. Acad. Sci. Boh.21: 93–104, 1917.

 252. — K. Kruis.—Česká Revue11: 314–315, 1917-1918.

 253. — O hálce roztočeEriophyes Padi.—Rozpr. II. tř. Č. Akad.26 (1): 1–12, 1917.

 254. — Další zprávy o hálkách roztočů.—Rozpr. II. tř. Č. Akad.26 (9): 1–13, 1917.

 255. — Rostliny na úsvitě vzdělanosti.—Umělecké snahy. sv. 73. pp. 1–96, Praha 1917

 256. — Papír.—Česká Revue10: 332–344, 1917.

 257. Bonumil Němec Záhadný svět.—Pilnáčkův kalendář 1917.

 258. — 1918 Antonín Hansgirg.—Almanach Č. Akad.28: 85–89, 1918.

 259. — Slovo k čtenáři.—Národní čítanka. pp. 1–12, Praha 1918.

 260. — Museum království českého.—Národní čítanka. pp. 243–248, Praha 1918.

 261. — Presl a Purkyně.—Národní čítanka pp. 472–480, Praha 1918.

 262. Bonumil Němec a F. Smotlacha: Fotografický atlas hub.—Praha 1918

 263. — 1919 a A. F. Mužík: Přijde jaro.—Knihovna Osení, sv. 65: 1–90, 1918.

 264. — 1919 Vypouštění výtrusů z hub.—Čas. Čes. Houbařů1: 28, 1919.

 265. — Houby a měkkýši.—Čas. Čes. Houbařu.1: 28–29, 1919.

 266. — Z biologie hnojníků.—Čas. Čes. Houbařu1: 93–94, 1919.

 267. — Vyvlastnění velkostatků a pozemková reforma.—Brož. Nár. dem. r. l. č.4: 1–15, 1919.

 268. Bonumil Němec 1920 Úvod v J. Smolák: Rostlinná pathologie.—pp. 5–8, Praha 1920.

 269. Bonumil Němec 1921 Všeobecná botanika. Se zvláštním zřetelem k anatomii rostlin (litogr. předn.).—Přírodověd. Klub v Praze. pp. 1–94, 1921.

 270. Bonumil Němec Úvod do všeobecné biologie.—Anatomie rostlin. pp. 1–103, Praha 1921.

 271. Bonumil Němec Fysiologie rostlin. pp. 1–112. Praha 1921.

 272. — Jak rychle rostou houby?—Čas. Čes. Houbařů2: 149–152, 1921.

 273. — Jeste o vzrůstu hub.—Čas. Čes. Houbařů2: 241–242, 1921.

 274. — Budoucnost biologie.—Věda Přírodní2: 129–131, 145–148, 1921.

 275. — O hálkách roztočů.—Rozpr. II. tř. Č. Akad.30 (11): 1–4, 1921.

 276. — O hálkách hádátkaHeterodera racidicola na eukrovce.—Rozpr. II. tř. Č. Akad.30 (46): 1–4 1921.

 277. Bonumil Němec Peníze a věda.—Nár. Listy 7. I., 1921.

 278. Bonumil Němec O individualitě v přírodě.—Nár. Listy 15. 11., 1921.

 279. Bonumil Němec Květy.—Zlatá Praha 1921.

 280. — 1922 O individualitě v přírodě.—Příroda15: 89–96, 1922.

 281. — Botanika v Čechách do bitvy bělohorské.—Čas. Musea Král. Č.1922: 1–20, 1922.

 282. — Počet známých jedovatých hub.—Čas. Čes. Houbařů3: 5–6, 1922.

 283. — O pohlavnosti uOlpidium brassicae.—Sborn. Klubu Přírodov.1921: 1–3, 1922.

 284. — Gregor J. Mendel.—Lidové Noviny 28, 12, 1922.

 285. Bonumil Němec Biolog o otázkách života.—Předn. Mor. Uranie 1922.

 286. — 1923 Mendelův význam v biologii.—Věda Přírodní4: 3–8, 1923.

 287. — Zurodnění u Gagea bohemica (Fecondation inGagea bohemica).—Věstn. Král. Č. Spol. N. II. tř.1923: 1–8, 1923.

 288. — K stým narozeninám Pasteurovým.—Věda Přírodní4: 83–85, 1923.

 289. Bonumil Němec O potomstvu pražských samičích jehlancových topolů. Über die Nachkommen einer weiblichen Pyramidenpappel.—Studia Mendeliana. pp. 1–7, Brno. 1923.

 290. — Methoden zum Studium der Regeneration der Pflanzen.—Abderhaldens Handb. d. biol. Arbeitsmeth. XI,2: 801–838, 1923.

 291. — Vůle žíti.—Vesmír1: 2–7, 1923.

 292. — dedovaté a podezřelé houby.—Vesmír1: 35–38, 1923.

 293. — Měňavky.—Vesmír1: 45–46, 1923.

 294. — Vosí hnízda.—Vesmír1: 51–56, 1923.

 295. — Hmyzožravé rostliny.—Vesmír1: 93–100, 1923.

 296. — Stromy a houby.—Vesmír1: 127–132, 1923.

 297. — Proudění živého obsahu buněk rostlinných.—Vesmír1: 221–224, 1923.

 298. — Profesor Dr. Alois Mrázek.—Vesmír1: 271–272, 1923.

 299. — 1924 Untersuchungen über Eriophyidengallen.—Stud. Plant. Physiol. Lab. Charles Univ.2: 47–94, 1924.

 300. Bonumil Němec Regenerace uStypocaulon. Über Regeneration beiStypocaulon.—Mem. Publ. 100th Birthday of G. J. Mendel. pp. 329–334, 1924.

 301. — Vypouštění výtrusů z plodnic některých Hymenomycetů.—Rozpr. II. tř. Č. Akad.33 (6): 1–22, 1924.

 302. — Dispersion des spores chez quelquesHymenomycetes.—Bull. Internat. Acad. Sci. Boh.1924: 1–3, 1924.

 303. — Přístěhovalectví do Ameriky.—Vesmír2: 14–16, 1924.

 304. — Urodnost ovocných stromů.—Vesmír2: 43–44, 1924.

 305. — Čínské zahrady.—Vesmír2: 92–95, 1924.

 306. — Umělé pěstování hub.—Vesmír2: 197–201, 1924.

 307. — Přistěhovalectví do Ameriky.—Vesmír2: 14–16, 1924.

 308. — 1925 Vypouštění výtrusů z plodnic hub.—Čas. Čes. Houbařů5: 1–5, 13–15, 1925.

 309. — Einiges über die Dorsiventralität der Fruchtkörper von Pilzen.—Stud. Plant. Physiol. Lab. Charles Univ.3: 89–97, 1925.

 310. — Einige Beobachtungen über die Regeneration beiCollybia tuberosa.—Stud. Plant. Physiol. Lab. Charles Univ.3: 98–102, 1925.

 311. — Regenerationserscheinungen anLenzites sepiaria W..—Stud. Plant Physiol. Lab. Charles Univ.3: 103–105, 1925.

 312. Bonumil Němec Regenerace uStypocaulon.—Mem. Vol. in honour of the 100th Birthday of J. G. Mendel (Czechoslovac eugenics Society in Prague) 1925.

 313. Bonumil Němec Gli studi di biologia in Cecoslovacchia.—„La Cecoslovacchia”, pp. 1–16. Roma 1925,

 314. — Z dějin botanických zahrad.—Vesmír3: 76–78, 1925.

 315. — O smyslech a „řeči” včel.—Vesmír3: 106–108, 1925.

 316. — Řeč mravenců.—Vesmír3: 132–133, 1925.

 317. — Stromy a houby.—Vesmír3: 133–134, 1925.

 318. — Penízovka hlízovitá.—Vesmír4: 98–100, 1925.

 319. — Proces proti evoluční theorii.—Vesmír4: 10–11, 1925.

 320. — Počet rostlinných a živočišných druhů na naší Zemi.—Vesmír3: 94–95, 1925.

 321. Bonumil Němec Zájem o universitu.—Demokratický Střed 24. 9. 1925.

 322. — 1926 Multipolare Teilungsfiguron und vegetative Chromosomen-Reduktion.—Biologia Generalis2: 96–103, 1926.

 323. Bonumil Němec Rostlinná biologie.—Nová encyklop. přír. věd. Čes. Akad. pp. 1–201, Praha 1926.

 324. — Basidie na třeni hřibovitých hub. Basidia on the stem ofBoletineae.—Preslia4: 30–36, 1926.

 325. — a P. Milovidov: O bakteriích v buňkách rostlinných a lidských.—Rozpr. II. tř. Čes. Akad.35 (7): 1–7, 1926.

 326. — a P. Milovidov: Bacteria in plant and human cells.—Bull. Internat. Acad. Sci. Boh.1926: 1–3, 1926.

 327. Daneš V., Němec B. a Posejpal V.: Memorandum o potřebách fakulty university Karlovy.— Spisy vyd. Přír. fak. UK, č.55, 3–11, 1926.

 328. — Neviditelné bytosti.—Knihy pro každého.18: 1–192, Praha 1926.

 329. — Hygroskopické pohyby hub.—Vesmír4: 129–130, 1926.

 330. — Nové vědocké časopisy.—Vesmír4: 132, 1926.

 331. — Suzky cévní.—Vesmír4: 153–154, 1926.

 332. — Suchozemská jeskynní zvířata.—Vesmír4: 172–173, 1926.

 333. — Klíčení podzemnice.—Vesmír4: 175–178, 1926.

 334. — Počet semen u rostlin.—Vesmír5: 100–101, 1926.

 335. Bonumil Němec Bakterie v lidské rakovině.—Nár. Listy 14. 3. 1926.

 336. — Kniha.—Vesmír5: 150–152, 1926.

 337. — 1927 Vyznam vědecké práce.—Lumír54: 240–241, 1927.

 338. — Über die Beschaffenheit der achromatischen Teilungsfigur.—Arch. Exper. Zellforsch.5: 77–82, 1927.

 339. — Dětství geniálních lidí.—Vesmír6: 10, 1927.

 340. — Sečtělost.—Vesmír6: 9, 1927.

 341. — Chemické nozdíly pohlaví.—Vesmír6: 10–11, 1927.

 342. — Ružicovité květenství u jitrocelu.—Vesmír6: 14, 1927.

 343. — Zákonitost a náhodnost.—Vesmír6: 97–98, 1927.

 344. — Mnohoplodá třešně.—Vesmír6: 121–122, 1927.

 345. — Velký věk.—Vesmír6: 149, 1927.

 346. — Jílek mámivý.—Vesmír6: 201–203, 1927.

 347. — Zivotní činitelé v živých bytostech.—Vesmír6: 230–231, 1927.

 348. — Jagadis Chunder Bose.—Vesmír5: 166–167, 1927.

 349. Bonumil Němec Sir Jagadis Chunder Bose.—Nár. Listy 6. 2. 1927.

 350. — 1928 Vliv chloralisace na polaritu kořenů pampelišky. The action of chloralization upon the polarity in the roots of Taraxacum.—Preslia6: 38–41, 1928.

 351. — Immunita u rostlin.—Rozpr. II. tř. Čes. Akad.38 (14): 1–7, 1928.

 352. — Über Pflanzentumoren.—Arch. Exper. Zellforsch.6: 172–177, 1928.

 353. — Bakterien in den Fruchokörpern einiger Ascomyzeten.—Věstn. Král. Č. Spol. N. tř. II.1928 (10): 1–11, 1929.

 354. — Naše věda.—Čsl. národní čítanka. pp. 240–246, Praha 1928.

 355. Bonumil Němec Naší mládeži.—Čsl. národní čítanka. pp. 314–317, Praha 1928.

 356. — Životní činitelé v živých bytostech.—Vesmír6: 230–231, 1928.

 357. — Bedřích Münzberger.—Vesmír7: 28, 1928.

 358. — Něco o anatomii šáchoruCyperus papyrus a výrobě papyru.—Vesmír7: 53–57, 1928.

 359. — Vyroba starožitností.—Vesmír7: 113–115, 1928.

 360. — Vánoční jedle.—Vesmír7: 115–116, 1928.

 361. — 1929 Mixoploidní rostliny.—Věstn. VI. sjezdu čs. přír., lék. a inž. III. Praha1928 29: 96–97, 1929.

 362. Bonumil Němec, Úvod do všeobecné biologie.—Rostlinopis I., Aventinum. pp. 1–192, Praha 1929.

 363. — Multipolare Teilungen in chloralisierten Wurzeln.—Věstn. Král. Č. Spol. N tř. II.1929 (4): 1–7, 1930.

 364. — Tumoren an den Wurzeln der Pfaumen.—Věstn. Král. Č. Spol. N. tř. II1929 (5): 1–12, 1930.

 365. — Über den Einfluss der Bakterien auf die Entwicklung des pflanzlichen Kallus.—Věstn. Král. Č. Spol. N. tř. II.1929 (6): 1–17, 1930.

 366. — Über die Sporenbildung beiHydnotria tulasnei.—Věstn. Král. Č. Spol. N. tř. II.1929 (8): 1–9, 1930.

 367. — Ceská věda a mezinárodní vědocká spolupráce.—Sborn. přírodov.6: 185–192, 1929.

 368. — Über den Einfluss des Nikotins auf sich teilende Zellen.—Protoplasma7: 99–105, 1929.

 369. — Über Struktur und Aggregatzustand des Zellkernes.—Protoplasma7: 423–443, 1929.

 370. — The mechanism of mitotic division.—Proc. Intern. Congr. Plant Sciences,1: 243–249, Ithaca N. Y. 1929.

 371. — Obilí na mincích.—Vesmír7: 105–108, 1929.

 372. — Umělý život.—Vesmír7: 122–124, 1929.

 373. Bonumil Němec 1930 Nauka o buňce. Anatomic rostlin.—Rostlinopis 2, Aventinum, pp. 1–705, Praha 1930.

 374. Bonumil Němec Genetics and Cytology.—Proc. 5th Intern. Bot. Congr., p. 233–234, Cambridge 1930.

 375. — Bakterielle Wuchsstoffe.—Ber. dtsch. bot. Ges.48: 72–74, 1930.

 376. —, Pátý mezinárodní botanický sjezd v Cambridge.—Věstn. ČAZ6: 807–809, 1930.

 377. —, 1931 Obliterace asků u tuberaceí.—Sborn. Přír. Spol. v Mor. Ostravě 193031: 73–84, 1931.

 378. Bonumil Němec Botanika v Čechách.—Vývoj české přírodovědy. pp. 95–127, Praha 1931.

 379. —, Mixoploidie uAllium coeruleum Pal.—Rozpr. II. tř. Č. Akad.41 (18): 1–18, 1931.

 380. —, Über Mixoploidie beiAllium coeruleum.—Bull. Internat. Acad. Sci. Boh.1931: 1–10, 1931.

 381. —, Poznámky k zúrodnění uGagea lutea.—Preslia10: 104–110, 1931.

 382. Bonumil Němec, Jaraia salicis.—Věstn. Král. Č. Spol. N. tř. II. 1931; Stud. Plant Physiol. Lab. Charles Univ.4: 1–21, 1931.

 383. Bonumil Němec, Orobanche hederae auf isolierten Efeublättern.—Věstn. Král. Č. Spol. N. tř. II. 1931; Stud. Plant Physiol. Lab. Charles Univ.4: 1–20, 1931.

 384. —, Puvod života na Zemi.—Předn. ěsl. rozhlasu,2: 26–32, Praha 1931.

 385. —, Poznámky o analogiích rostlin. Étude des analogies des plantes.—Věd. práce rus. lid. univ.4: 243–253, Praha 1931.

 386. Bonumil Němec, Vliv bakterií na vzrust rostlin.—C. R. IIIme Congr. Bot. Slaves, p. 22, Warszawa 1931.

 387. Bonumil Němec, Opadávání listů u rostlin.—C. R. IIIme Congr. Bot. Slaves, p. 29, Warszava 1931.

 388. —, Prírodní vědy v dnešním intelektuálním životě.—Vesmír9: 173–174, 1931.

 389. —, Prírodní vědy a školy.—Vesmír9: 174, 1931.

 390. —, Názvosloví přírodovědecké.—Vesmír9: 174–176, 1931.

 391. —, Hlenky.—Vesmír9: 193–197, 1931.

 392. —, Jak se dívati na přírodu.—Vesmír10: 1–4, 1931.

 393. —, Dvě fotografie J. E. Purkyně.—Vesmír10: 47, 1931.

 394. —, Přírodovědci o sobě. Prof. Dr. R. Němec o svém vědeckém vývoji.—Vesmír10: 54–55, 1931.

 395. —, Letory.—Vesmír10: 103–104, 1931.

 396. —, Cernorosol.—Vesmír10: 135, 1931.

 397. —, Každý milovník přírody může se státi objevitelem.—Nár. Listy30. 10. 1931.

 398. Bonumil Němec, 1932 Über die Gallen von Heterodera schachtii auf der Zuckerrübe.—Věstn. Král. Č. Spol. N. tř. II. 1932; Stud. Plant Physiol. Lab Charles Univ.4 (2): 1–14, 1932.

 399. Bonumil Němec, Die Wurzelbildung an den bakteriellen Pflanzentumoren.—Věstn. Král. Č. Spol. N. tř. II. 1932; Stud. Plant Physiol. Lab. Charles Univ.4 (2): 1–6, 1932.

 400. Bonumil Němec, Die Brandbeulen vonUstillago maydis.—Věstn. Král. Č. Spol. tř. II. 1932; Stud. Plant Physiol. Lab. Charles Univ.4 (2): 1–22, 1932.

 401. Bonumil Němec, Über Bakteriensymbiose beiArdisia crispa.—Věstn. Král. Č. Spol. N. tř. II. 1932; Stud. Plant. Physiol. Lab. Charles Univ.4 (2): 1–22, 1932.

 402. —, Goethe jako přírodozpytee.—Vesmír10: 169–174, 1932.

 403. —, Čistec jedlýStachys affinis Bunge.—Vesmír10: 191–193, 1932.

 404. —, Sarnacenia ve Švýcarsku.—Vesmír10: 214, 1932.

 405. —, Fylotaxie.—Vesmír10: 229–233, 1932.

 406. —, Houby na Islandu.—Vesmír10: 241–243, 1932.

 407. —, Sté výroči objevu jádra rostlinných buněk.—Vesmír10: 248–249, 1932.

 408. —, W. Ostwald.—Vesmír10: 267, 1932.

 409. —, Deset ročníků Vesmíru.—Vesmír11: 1–4, 1932.

 410. —, Darwin a darwinismus.—Vesmír11: 33–35, 1932.

 411. —, O vitaminech.—Vesmín11: 57–62, 1932.

 412. —, Kdo byl prof. Antonín Frič? Vesmír11: 85–87, 1932.

 413. —, Za profesorem dr. O. Vodrážkou.—Věstn. ČAZ8: 771–772, 1932.

 414. —, Neco o houbách na Slovensku.—Čas. Čes. Houbařů11: 136–139, 1932.

 415. —, Královka (císařka) na Slovensku.—Čas. Čes. Houbařů12: 1–2, 1932.

 416. —, Asimiláty mechů.—Vesmír11: 96–97, 1932.

 417. —, Nejstarší anglický přírodovědecký časopis.—Vesmír11: 67, 1932.

 418. Bonumil Němec, Půl století od smrti Darwinovy.—Nár. Listy 19. 4. 1932.

 419. Bonumil Němec, Semena a setí.—Rádce z Předmostí 1932.

 420. Bonumil Němec, Goethe jako člověk.—Nár. Listy 20. 3. 1932.

 421. —, 1933 Julius Sachs v Praze.—Věstn. ČAZ9: 159–164, 1933.

 422. —, Die Botanik im Böhmen im 19. Jahrhundert.—Prager Rundschau3: 140–150, 1933.

 423. —, Die tschechoslowakische Botanik.—Prager Rundschau3: 218–224, 1933.

 424. —, Symboly vzkříšení.—Vesmír11: 145–148, 1933.

 425. —, Americká jablka.—Vesmír11: 210, 1933.

 426. —, Patentované rostliny.—Vesmír11: 210, 1933.

 427. —, Zmizelá lokalita.—Vesmír11: 132, 1933.

 428. —, Návrat k přírodě.—Vesmír11: 225–227, 1933.

 429. —, Jezero tisíce ostrovů, Temagami.—Vesmír12: 1–6, 1933.

 430. —, O milířích.—Vesmír12: 84–86, 1933.

 431. —, Mezinárodní řeč.—Vesmír12: 106–107, 1933.

 432. —, Reîšnice potoční.—Vesmír12: 171–173, 1933.

 433. —, Zmizelé lokality.—Vesmír12: 144, 1933.

 434. —, Jedlé plody bez semen.—Vesmír12: 165–167, 1933.

 435. —, Včely a broskve.—Zahrada23: 82, Chrudim, 1933.

 436. Bonumil Němec, Pohledie na kvítí polní.—Ročenka svazu záložen v Praze. pp. 29–33, Praha 1933.

 437. Bonumil Němec, Květy a vůně.—Pilnáčkův kalendář 1933.

 438. —, 1934 Ernährung, Organogene und Regeneration.—Věstn. Král. Č. Spol. N. tř. II1934 (7): 1–34, 1935.

 439. —, Heterofyllie a heterotropie břečfanu.—Rozpr. II. tř. Č. Akad.44 (1): 1–17, 1934.

 440. —, Über Heterophyllie und Heterotropie beiHedera helix.—Bull. Internat. Acad. Sci. Boh.1934: 1–15, 1934.

 441. —, Dřeva z rašelinné osady u Františkových Lázní.—Rozpr. II. tř. Č. Akad.44 (2): 1–4, 1934.

 442. —, Holz aus den Moorbauten bei Franzensbad.—Bull. Internat. Acad. Sci. Boh.1934: 1–3, 1934.

 443. —, Holz aus den Moorbauten bei Franzensbad.—Bull. Internat. Acad. Sci. Boh.1934: 1–3, 1934.

 444. —, B. Němec a J. Babička: Chlorosa rostlin způsobená kobaltem.— Věstn. Král. Č. Spol. N. tř. II.1934 (19): 1–28, 1935.

 445. —, Bachorky o starých Slovanech.—Vesmír12: 152–153, 1934.

 446. —, Nákolní a rašelinné stavby v Čechách.—Vesmír1: 190–193, 1934.

 447. —, Zalevání rostlin.—Vesmír12: 217–219, 1934.

 448. —, Deset let Moravské příorodovědecké společnosti.—Vesmír13: 31–32, 1934.

 449. —, O smyslu vědy.—Vesmír13: 33–37, 1934.

 450. —, Hřiby.—Vesmír13: 39–40, 1934.

 451. —, Společnost belgických přírodozpytců.—Vesmír13: 55–56, 1934.

 452. —, Pokrok přírodních věd.—Vesmír13: 57–61, 1934.

 453. —, Pokrok přírodních věd.—Vesmír13: 57–61, 1934.

 454. —, Naše ovocnictví.—Vesmír13: 64–65, 1934.

 455. —, Agar.—Vesmír13: 68–69, 1934.

 456. —, Neviditelní nepřátelé rostlin.—Vesmír13: 81–84, 1934.

 457. —, Arbur Brožek.—Vesmír13: III, 1934.

 458. —, K stému výročí narozenin prof. dra Ladislava Čelakovského.—Věda Přírodní15: 289–295, 1934.

 459. —, Nozmar.—Vesmír12: 15, 1934.

 460. —, Z dějin námořní plavby.—Vesmír12: 16–18, 1934.

 461. —, Cizopasný hřib.—Vesmír12: 67, 1934.

 462. —, Zmizelé lokality.—Vesmír12: 144, 1934.

 463. —, Jedlé plody bez semen.—Vesmír13: 146, 1934.

 464. —, Dubové padlí.—Vesmír13: 172, 1934.

 465. —, Neviditelní nepřátelé rostlin.—Vesmír13: 81–84, 1934.

 466. —, Symbiosa orchidejí a hub.—Vesmír13: 229–230, 1934.

 467. Bonumil Němec, Ze života rostlin.—Nár. Listy 17. 3. 1934.

 468. —, Cáni.—Vesmír13: 42–43, 1934.

 469. Bonumil Němec, Včely.—Pilnáčkův kalendář 1934.

 470. BONUMIL NĚMEC Ze života rostlin.—Nár. Listy. pp. 1–38, Praha 1934.

 471. —, Válka z hlediska biologického.—Předn. o brannosti3: 1–15, 1934.

 472. BONUMIL NĚMEC, Země a lidé v Maroku.—Nár. Listy 12. 4. 1934.

 473. BONUMIL NĚMEC Merrakeš.—Nár. Listy 22. 4. 1934.

 474. —, 1935 Gold inZea mays.—Ber. dtsch. bot. Ges.53: 560–562, 1935.

 475. —, Über Frucht und Samenansatz beiLilium candidum L.—Věstn. Král. Č. Spol. N. tř. II.1935 (11): 1–16, 1936.

 476. —, Hojení ran a regenerace u některých polyporaceí.—Rozpr. II. tř. Č. Akad.45 (12): 1–12, 1925.

 477. —, Wundkompensation und Transplantation bei einigen Polyporazeen.—Bull. Internat. Acad. Sci. Boh.1935: 8–17, 1935.

 478. —, Jan Ev. Purkyně a jeho akademie.—Biol. Listy20: 137–140, 1935.

 479. —, Jak vznikají nové odrůdy?.—Čs. Zahrad. Listy32: 26–37, 1935.

 480. —, Bratri Preslové a metamorfosa rostlin.—Čas. Nár. Musca109: 89–92, 1935.

 481. —,Xestophanes potentillae Vill. v pražské botanické zahradě.—Příroda26: 163–165, 1935.

 482. —, Artur Brožek.—Nákl. Čes. Akad. Věd a Um. pp. 1–31, Praha 1935.

 483. —, Vývoj živé hmoty směřuje ke zdraví a kráse.—Knih. Čes. Eubiot. Spol.5 (3): 1–8, 1935.

 484. Bonumil Němec, V zahradách Hesperidek.—Pilnáčkův kalendář, 1935.

 485. —, Bohuslav Brauner.—Vesmír13: 192, 1935.

 486. —, MUDr. Bedřich Všemír hrabě Berchtold.—Vesmír14: 33–39, 1935.

 487. —, Scientia amabilis v Holandsku.—Vesmír14: 47–49, 1935.

 488. —, Americké mecenášství.—Vesmír14: 95, 1935.

 489. —, Americké školství.—Vesmír14: 198–199, 1935.

 490. —, Vetrybí cesty.—Vesmír14: 234–235, 1935.

 491. —, Rostliny analysují vzduch.—Vesmír14: 128, 1935.

 492. —, Medvědí stromy.—Vesmír14: 6–7, 1935.

 493. —, Lesy národním pokladem.—Vesmír14: 44, 1935.

 494. —, Časový plán.—Vesmír14: 129–130, 1935.

 495. Bonumil Němec, Největší výboje vědy.—Nár. Listy 31. 3. 1935.

 496. Bonumil Němec, University v zápasech dneška.—Nár. Listy 3. 11. 1935.

 497. Bonumil Němec, Masti a mýdlo.—Pilnáčkův kalendář 1935.

 498. —, 1936 Dorsiventralita a regenerace u roduDaedalea.—Rozpr. II. tř. Č. Akad.46 (30): 1–15, 1936.

 499. —, Regeneration und Dorsiventralität beiDaedalea.—Bull. Internat. Acad. Sci. Boh.1936: 167–180, 1936.

 500. —, Über einige seltenere Elemente in der Asche vonPolyporus fomentarius und seiner Wirßhölzer. —Ber. dtsch. bot. Ges.54: 276–278, 1936.

 501. —, Abnormity a organogeny u rostlin.—Čas. Nár. Musea110: 86–91, 1936.

 502. —, a J. Babička a A. Oborský: Vyskyt zlata v přesličkáchEquisetum palustre a aE. arvense.—Rozpr. II. tř. Č. Akad.46 (1): 1–8, 1936.

 503. —, u. J. Babička u. A. Oborský: Über das Vorkommen von Gold in den SchachtelhalmenE. palusire u.E. arvense.—Bull. Internat. Acad. Sci. Boh.1936: 1–7, 1936

 504. —, a J. Babička a A. Oborský: Nové analysy popelu rostlin ze zlatonosných území.—Rozpr. II. tř. Č. Akad.46 (13): 1–13 1936.

 505. —, u J. Babička u. A. Oborský: Weitere Aschenanalysen einiger Pflanzen von goldführenden Standorten.—Bull. Internat. Acad. Sci. Boh.1936: 104–111, 1936.

 506. —, Srovnávací morfologie nahosemenných rostlin.—Vesmír14: 139–140, 1936.

 507. —, Kosmické paprsky a vznik druhů.—Vesmír14: 180–182, 1936.

 508. —, Nojvětší žijící fysiolog zemřel (I. P. Pavlov).—Vesmír14: 190, 1936.

 509. —, Nová země.—Vzpomínky na Holandsko.—Vesmír14: 195–198, 1936.

 510. —, Lidevá astronomie.—Vesmír14: 212, 1936.

 511. —, Kdo objevil oběh krve v lidském těle?.—Vesmír15: 96, 1936.

 512. —, Mizející lokality.—Vesmír15: 129, 1936.

 513. —, Nopál (Opuntia).—Vesmír15: 187, 1936.

 514. —, Slurce a velkoměsta.—Vesmír15: 236, 1936.

 515. —, Valky a boje v přírodě.—Vesmír15: 1–5, 1936.

 516. —, Mendelův hrášek v Pennsylvanil.—Vesmír15: 11, 1936.

 517. Bonumil Němec U irského moře.—Nár. Listy 22. 9. 1936.

 518. Bonumil Němec Blackpool.—Nár. Listy 20. 9. 1936.

 519. Bonumil Němec Isle of Man.—Nár. Listy 27. 9. 1936.

 520. Bonumil Němec 1937 Über Kapsel und Samenbildung beiLilium candidium.—Cytologia, Fujii Jubil. Vol.: 329–332, 1937.

 521. — a J. Babička a I. Smoleř: Spektroskopické a chemické výzkumy o zlatu v rostlinách.—Rozpr. II. tř. Č. Akad.47 (9): 1–10, 1937

 522. — u. J. Babička u. I. Smoleř: Spektroskopische und chemische Untersuchungen über Gold in den Pflanzen.—Bull. Internat. Acad. Sci. Boh.1937: 40–45, 1937.

 523. — u. J. Babička u. A. Oborský: Gold im Körper einiger Säugetiere.—Věstn. Král. Č. Spol. N. tř. II.1937 (18): 1–5, 1937

 524. Bonumil Němec Duše rostlin—Čsl. čtenář. pp. 1–240, Praha 1937

 525. — Bíblická mana.—Vesmír15: 118–121, 1937.

 526. — Zlato v živých bytostech.—Vesmír15: 181–184, 1937.

 527. — Umělé zakořeňo vání ovocných stromů.—Vesmír16: 22–23, 1937.

 528. — Od Newtona k Darwinovi.—Vesmír16: 34–38, 1937.

 529. — Užitek hub.—Vesmir16: 80–82, 1937.

 530. — Pamět nálevníků.—Vesmír16: 106–107, 1937.

 531. — Reforma lékárnického studia.—Čas. Čs. Lékárn.17: 217–218, 1937.

 532. Bonumil Němec Úvodní slovo k Purkyňově Sborníku: Jan Ev. Purkyně 1787–1937 pp. 7–8, Praha 1937.

 533. — Zlocin pbjevený po 700 letech.—Vesmír16: 9–10, 1937.

 534. — Nahoda.—Vesmír16: 152–153, 1937.

 535. Bonumil Němec Ottův slovník naučný nové doby.—Venkov 23. 5. 1937.

 536. — 1938 Dichotomie u. jedlo. Dichotomie bei den Tannen..—Příroda,31: 247–249, 1938.

 537. — a. J. Babička: Gold in einigen Pilzen.—Chron. Bot.4: 12, 1938.

 538. —, Úyod y K. Pejml: Človčk a rostlina. pp. 118 (3–4), Praha 1938.

 539. — Houby, naše jídla a nápoje.—Vesmír16: 191–193, 1938.

 540. — Cevnaté rostliny.—Vesmír16: 217–218, 1938.

 541. — Země vyschlých pramenů.—Vesmír16: 249–251, 1938.

 542. — Nádut a kolopojka.—Vesmír,17: 72–76, 1938.

 543. — Stručně a obsažně.—Vesmír17: 102, 1938.

 544. — Dobrá matka země.—Vesmír17: 131, 1938.

 545. Bonumil Němec První český mecenáš J. Hlávka.—Nár. Lísty 13. 3. 1938.

 546. Bonumil Němec Houby v kuchyni.—Nár. Listy 22. 6. 1938.

 547. — 1939 Die regressiven Vorgänge in der Pflanzenzelle.—Rel. del IV. Congr. Intern. di patol. compar.,1: 445–457, Roma 1939.

 548. Bonumil Němec Zelené království.—Věda všem 9, Unie. pp. 1–153, Praha 1939.

 549. — O puvodu a vývoji života.—Za vzděláním65: 1–36, Praha 1939.

 550. — Přírodní vědy a zemědělství.—Zeměd. Ústav. (Hradec Králové) publ. č.6: 13–20, 1939.

 551. — Kostra rostlin.—Vesmír17: 115–116, 1939.

 552. — Jalovest rostlin.—Vesmír17: 231–232, 1939.

 553. — Malý a velký svět.—Vesmír18: 1–6, 1939.

 554. — Vegetati množení a degenerace.—Vesmír18: 73, 1939.

 555. — Problém zvířat.—Vesmír18: 12–13, 1939.

 556. — Reforma farmacoutického studia.—Mlada farmacie7: 58, 1939.

 557. Bonumil Němec O lepší školu.—Nár. Listy 29. 1. 1939.

 558. Bonumil Němec Hledal jsem tajemství života.—Nár. Listy 12. 3. 1939.

 559. Bonumil Němec Co dala česká věda světu.—Nár. Listy 9. 4. 1939.

 560. Bonumil Němec 1940 Gregor J. Mendel. Co daly naše zerně Evropě a lidstvu. p. 89, Praha 1940.

 561. Bonumil Němec Adam Zalužanký ze Zalužan. Co daly naše země Evropě a lidstvu. p. 153, Praha 1940.

 562. — Nova objevy ve fysiologii rostlin a zemědělská praxe.—Cukrov. listy58: 282, 1940.

 563. — Země požehnaná.—Vesmír18: 117–120, 1940.

 564. — Biologie včera a dnes.—Vesmír18: 137–138, 1940.

 565. — Kuropění.—Vesmír18: 159–163, 1940.

 566. — Sázejme stromy.—Vesmír18: 213–215, 1940.

 567. — Sázejme stromy.—Vesmír19: 6–8 1940.

 568. — Léčivé rostliny.—Vesmír19: 36–39, 1940.

 569. — Akademie práce.—Vesmír19: 32, 1940.

 570. Bonumil Němec 1941 Život rostlin.—Slinx. pp 1–802, Praha 1941.

 571. — Více ovoce v nových sadech.—Vesmír20: 7–10, 1941.

 572. — Jan Svatopluk Presl.—Vesmír20: 80–82, 1941.

 573. — Vesmír.—Vesmír20: 10–11, 1941.

 574. — Jan E. Purkyně. České postavy sv.3: 107–130, 1941.

 575. — 1942 Rostliny na výsluní.—Vesmír21: 44–49, 1942.

 576. — Puvod života na zemi.—Knižn. posl. rozhlasu2: 37–44, 1942.

 577. — Poslové jara.—Vesmír21: 153, 1942.

 578. — Srabilita stromů.—Rozpr. II. tř. Č. Akad53 (29): 1–15, 1943.

 579. Bonumil Němec Jak rostou rostliny. Rostlinopis IV. l. Vilímek. pp. 1–334, Praha 1943.

 580. — Stromy.—Vesmír21: 97–103, 1943.

 581. — Chléb u nás a jinde.—Vesmír21: 189–191, 1943.

 582. — Dychací kořeny a listy.—Vesmír21: 211–212, 1943.

 583. — Soběstačný člověk.—Vesmír22: 16–18, 1943.

 584. — Stabilita stromů.—Vesmír22: 63–64, 1943.

 585. — Mykologické vzpomínky.—Čas. Čes. Houbařů22: 93–95, 1943.

 586. Bonumil Němec Pro sebe i pro potomstvo.—Rádce z Předmostí 1943.

 587. — 1944 Zlato v tělech živočišných.—Rozpr. II. tř. Č. Akad.54 (13): 1–6, 1944.

 588. — Die Stabilitätskrümmungen der Bäume.—Bull. Internat. Acad. Sci. Boh.44 (1943) 377–386, 1944.

 589. Bonumil Němec Rozimnožování a pohyby rostlin Fysiologická anatomie rostlin.—Rostlinopis IV. 2. Vilímek. pp. 1–502, Praha 1944.

 590. — Rostliny a vitaminy.—Vesmír22: 104–105, 1944.

 591. — Jabloň.—Vesmír23: 1–7, 1944.

 592. — 1945 Komenského encyklopedické snahy.—Vesmír23: 98–100, 1945.

 593. — Jabloně ze řízků.—Vesmír23: 130–131, 1945.

 594. — Čarodějné kruhy.—Vesmír23: 146–147, 1945.

 595. Bonumil Němec a S. Prátt a J. Kořínek: Učebnice anatomie a fysiologie rostlin pro farmaceuty a přírodopisce.— Melantrich. pp. 1–558, Praha 1945.

 596. — 1947 Ti, z jejichž studnice moudrosti čerpáme. Řehoř Jan Mendel, Hugo de Vries, Arnošt Silva Tarouca, Vilmorin a Carolus Clusius.—Ráde. práce1 (1):10; (3): 34–35; (4): 26, 1947

 597. — Semena a setí.—Ráde. práce1 (1): 23, 1947.

 598. — Hrušeň.—Ráde. práce1 (2): 28–31, 1947.

 599. — Pěstováni hub.—Ráde. práce1 (2): 73–75, 1947.

 600. Bonumil Němec 1948 a L. Pastýrik: Všeobecná botanika I. pp. 1–460, Bratislava 1948.

 601. — Koreny.—Ráde. práce2 (3): 99, 1948.

 602. Bonumil Němec 1949 a S. Prát a J. Kořínek: Učebnice anatomie a fysiologie rostlin pro farmaceuty a přírodopisce.— 2. vyd. Lék. nakl. pp. 1–525, Praha 1949.

 603. Bonumil Němec a L. Pastýrik: Všeobecná botanika II. Fyziologia. pp. 1–637, Bratislava 1949.

 604. — Vyvoj výtrusů bělolanýže(Choiromyces gibbosus Dicks). The development of spores inChoiromyces gibbosus—Věstn. Král. Č. Spol. N. tř. II1949 (3): 1–5 1950.

 605. — 1952 Sto let od smrti Karla B. Presla.—Vesmír31: 290–291, 1952.

 606. — 1953 K materialismu v české biologii.—Cs. Biologie2: 115–120, 1953.

 607. — Předmluva k Řetovský R: Rostlinné stimulátory.—pp. 118 (5–12), Praha 1953.

 608. — Konference vědeckých pracovníků o Janu Ev. Purkyňovi.—Ziva1: 127–128, 1953.

 609. — Julius Sachs v Praze.—Ziva1: 206–207, 1953.

 610. — K padesátému výročí úmrtí L. J. Čelakovského..—Vesmír32: 179–182, 1953.

 611. — K stému výročí Purkyňovy Živy.—Vesmír32: 326–327, 1953.

 612. — České názvosloví v anatomii a fysiologii rostlin.—Vesmír32: 364–365, 1953.

 613. — 1954 Nové výzkumy o mykorrhize.—Cas. Čes. Houbařů31: 120–130, 1954.

 614. Bonumil Němec Naše republika se zasloužila o vedu.—Lidová demokracie 14. 11. 1954.

 615. Jan. Ev. Purkyně. (Životopis k výstavě J. Ev. Purkyně v pavilonu Myslbek.) Praha 1954.

 616. — Vývoj české fysiologie rostlinné.—Čs. Biologie3: 49–58, 1954.

 617. — Rostlinná fysiologie a její úkoly.—Vesmír33: 219–221, 1954.

 618. — Akademik Josef Podpěra.—Věstn. CSAV63: 116–120, 1954.

 619. Bonumil Němec Objevitelský genius J. E Purkyně.—Lid. Demokracie 28. 7. 1954.

 620. — 1955 Dějiny ovocnictví.—Nakl. ČSAV. pp.1–277, Praha 1955.

 621. — Deset let Československé botaniky.—Preslia27: 113–123, 1955.

 622. — Úvodní slovo v Psotníčková J. Jan Ev. Purkyně. pp. 1–47 (9–10), Praha 1955.

 623. — a. O. Matoušek: Jan Evangelista Purkyně, badatel—národní buditel.—CSAV pp. 205, Praha 1955.

 624. — Předmluva v Ferkl F., Ferkl Z.: Tepletní změny ve stromech.—ČSAV. pp. 149(5), Praha 1955.

 625. — K otázce pestovania cudzokrajných rastlín u nás.—Naša Veda2: 160–161, 1955.

 626. — Akademik Rudolf Dostál sedmdesátníkem.—Čs. Biologie4: 188–189, 1955.

 627. — Konference pro dějiny lékařství a biologických věd.—Věstn ČSAV64: 337–341, 1955.

 628. — Tradice a dnešek.—Vesmír34: 107–111, 1955.

 629. Bonumil Němec 1956 a L. Pastýrik: Všeobecná botanika. II. vyd. Vydav. SAV. pp. 1–858, Bratislava 1956.

 630. Bonumil Němec Rozprávanie o stromoch a lesoch. Osveta. pp. 1–233, Martin 1956.

 631. — Zhodnocení konference pracovníků v oboru fotosynthesy.—Čs. Biologie5: 381–382, 1956.

 632. — Karel Linné.—Vesmír36: 167–169, 1957.

 633. — G. L. L. Buffon.—Vesmír36: 313, 1957.

 634. — Karel Linné.—Preslia29: 412–415, 1957.

 635. — Fysiologie šlechtění.—Živa5: 41–43, 1957.

 636. — Filosofie v biologii.—Věda a Život1957: 289–291, 1957.

 637. — Karel Linné.—Věda a Život1957: 422–426, 1957.

 638. — Neviditelný svět.—Čas. Čes. Houbarů34: 1–2, 1957.

 639. — Karel Linné.—Přír. vědy ve škole7: 385–390, 1957.

 640. — Záverečná zpráva o praco vní konferenci o heterosi rostlin.—Věstn. ČSAV66 273–276, 1957.

 641. Bonumil Němec Tradice vědecké spolupráce.—Lid. Demokracie 6. 11. 1957.

 642. — a L. Pastýrik a M. Luxová: Jak žije ovocný strom.—Nakl. ČSAV. pp. 1–157, Praha 1958.

 643. — Sto výročí vodních kultur—základů nauky o výživě rostlin.—Za vysokou úrodu6: 176–177. 1958.

 644. — Linnéova Philosophia botanica.—Biológia13: 475–478, 1958.

 645. — a I. Klášterský a M. Deyl, Ph. M.: Opiz und seine Bedeutung f. d. Pflanzentaxonomie—Nakl. ČSAV pp. 9–12, Praha, 1958.

 646. — Josef Edvard Proche.—Živa,6: 161–163, 1958.

 647. — In Jena vor 60 Jahren.—Wissensch. Zeitschr. d. Friedrich-Schiller Univ. Jena7: 495–498, 1958.

 648. — 1959 Darwin a stvoření.—Přív. vědy ve škole9: 11–17, 1959.

 649. — Charles Darwin.—Vesmír38: 38–42, 1959.

 650. — Biologie na Karlově universitě před 65 lety.—Vesmír38: 201–203, 239–241, 1959.

 651. — Experimentální botanika.—Biológia14: 472–473, 1959.

 652. — 1960 Od V. Šafaříka k J. Heyrovskému.—Vesmír39: 53–54, 1960.

 653. — 1961 Über mixoploide Wurzelspitzen.—Biol. Plant3: 253–264, 1961

 654. — Veda a pokrok.—Vesmír40: 163–166, 1961.

 655. — 1962 Über die Teilungsfähigkeit polyploider Zellen und die Restitution der mixoploiden Wurzelspitzen. —Biol. Plant.4: 161–169, 1962.

 656. — a spolupracovníci: Botanická mikrotechnika.—Nakl. ČSAV pp. 1–484, Praha 1962.

 657. — Anlage und Entwicklung mixoploider Seitenwurzeln.—Biol. Plant4: 261–268, 1962.

Download references

Additional information

Compiled by ° dr. K. Hrubý a dr. M. Sosna

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Dostál, R. Professor Bohumil NěmecNonagenarian . Biol Plant 5, 1–14 (1963). https://doi.org/10.1007/BF02933661

Download citation