Advertisement

Quido Záruba — Engineering geologist

 • Legget R. F. 
Article
 • 21 Downloads

Keywords

Left Hand Slope 

Quido Záruba — Le Géologue de L’ingénieur

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

List of publications of Prof. Q. Záruba

 1. 1922 Geologické studie v karpatském flyši na moravsko-slovenských hranicích (Etudes géologiques dans le Flysch Carpathique à la frontiere Moravo-Slovaque, (avec R.Kettner) — Sbor.Stát. geol.Úst., 2, 25–42 PrahaGoogle Scholar
 2. Studie o sesuvných terénech na Vsatsku a Valašsku (Etude sur les glissements de terrain dans les environs de Vsetín et Valašské Klobouky (Moravie). — Čas.Morav.Musea, 20, 170–180 BrnoGoogle Scholar
 3. 1923 La géologie du terrain pétrolifère près de Papradno en Slovaquie. — Bull.int.Acad.tchèque Sci. 23, 91–93, PrahaGoogle Scholar
 4. 1923 Studie o sesouvání půdy na Hlučínsku (Landslides in the Hlučín area). — Tech.obzor, 32, 8 p., Praha, (x)Google Scholar
 5. 1926 Sesouvání půdy v oblasti českého útvaru křídového (Glissements dans le terrain crétacé de la Boheme) — Věst.Stát.geol. Úst., 2, 226–235, PrahaGoogle Scholar
 6. Význam vltavských teras pro určení ekonomického vzdutí hlavní zdrže nad Štěchovicemi (Importance of the Vltava-river terraces for the project of Štěchovice reservoir). — Zpr.veř.Služby techn., 8/18, 1–8, Praha, (x)Google Scholar
 7. 1927 Sesouvání železničního náspu u Podlešína (Railwayembankment landslide near Podlešín). — Zpr.veř.Služ-by techn. 9/8, 1–8, Praha (x)Google Scholar
 8. Údolní přehrady na řece Ardě a Tidone u Piacenzy (Dams on the rivers Arda and Ridone near Piacenza) — Zpr.veř.Služby techn., 9/20, 1–20, Praha (x)Google Scholar
 9. 1928 Stavba vodovodu val Noci pro město Janov (Val Nociwater-supply for the town of Genoa). — Techn.Obzor, 36/24, 1–6, Praha, (x)Google Scholar
 10. Stavby hrází na řece Reno a Limentra v Apeninách Toskánsko-Emiliánských (Dams on the rivers Reno and Limentra in the Appenines). — Techn.Obz. 36/10 1–8, Praha (x)Google Scholar
 11. 1929 O sesouvání půdy v Československé republice. — Čs.Vlastivěda I, 88–96, Praha (x)Google Scholar
 12. Příspěvek k významu geologie pro městské stavby komunikační (L importance de la géologie pour la construction des voies de communication urbains). — Věst.Stát.geolÚst., 5, pp. 294–304, PrahaGoogle Scholar
 13. 1930 Quelques terrains de glissement dans la République Tchécoslovaque. — Comptes-rendus du IIme Congrès de Géographes Slaves en Pologne, 276–282.Google Scholar
 14. 1931 Základové poměry staveniště Čsl.státní galerie na Kampě (Foundation conditions at the building site of the Art Gallery in Prague). — Architekt, 30/2, 1–3, Praha (x)Google Scholar
 15. 1931 O stabilitě svahů nad vltavskou silnicí u Štěchovic a Vraného (Sur la stabilité des pentes audessus de la route le long de la Vltava près de Štěchovice et Vraný). — Techn.Obz. 16, 15 p, PrahaGoogle Scholar
 16. Objemové změny hornin a jejich vliv na destrukci budov (Volume changes in soils and their influence on the destruction of buildings. — Sbor.Stát.geol. Úst., 9, 26–56, PrahaGoogle Scholar
 17. 1932 Porovnání přehradních míst ná Vltavě nad štěchovicemi se stanoviska geologického (Comparison of geological conditions of the damsites on the Vltava river upstream of Štěchovice (with A. Dvořák). — Techn.Obz., 40, 18 p., Praha (x)Google Scholar
 18. San Gabriel Dam a staveniště slapské přehrady (Comparison of the sites of San Gabriel and Slapy Dams). — Techn.Obz., 40/15, 1–5, Praha (x)Google Scholar
 19. 1932 Výzkumné práce geologické v inženýrském stavitelství (Geological investigations in civil engineering). — Spisy Masarykovy akad.práce, 133 p, PrahaGoogle Scholar
 20. 1933 Sesouvání svahu pod Andělkou ve Střešovicích (Landslide on the slope below Andělka in Prague. — Věst.hl.m.Prahy, 19 p, Praha (x)Google Scholar
 21. Sondování — zkoušení únosnosti základové půdy (Loading tests of foundation ground). — Techn. Slovo, 2/34, 133–136, Praha (x)Google Scholar
 22. 1933 XVI. mezinárodní geologický kongres (Sixteenth International Geol.Congress). — Techn.Obz., 41, Praha (x)Google Scholar
 23. Boulder Dam, geologie přehradního místa (B.D., geology of the damsite) — Techn.Obz. 42, 12,12 p Praha (x)Google Scholar
 24. 1933 Hráze na řece San Gabriel v Kalifornii (Dams on the San Gabriel River in California). — Techn. Obz. 42/23, 8 p, Praha (x)Google Scholar
 25. 1933 Zkoušky základové půdy ve Velké Praze (Loading tests of foundation soils of Prague) (with B.Hacar and F.Klockner). — Zpr.veř.Služby techn., 16, 62p, PrahaGoogle Scholar
 26. Význam geologie Nového Yorku pro výstavbu města (Importance of geology of the New York area for city development). — Zpr.veř.Služby techn., 17, 1–24, Praha (x)Google Scholar
 27. 1936 Parkové silnice a úprava okolí hlavních silnic (Parkways and landscaping along highways). — Silniční Obz., 14/10, 1–6, Praha (x)Google Scholar
 28. 1936 Stavba železobetonového mostu přes Chrudimku v Pardubicích (Construction of a concrete bridge in Pardubice) (with A.Dvořák). — Techn.Obz., 44/8–10, 7 p, Praha (x)Google Scholar
 29. 1936 Vliv klimatických poměrů na smršťování křídových slínů (Climatic influence on shrinkage of Cretaceous marls). — Věda přír. 17, 217–231, Praha (x)Google Scholar
 30. 1937 Geologické poměry území projektované dráhy B.Bystrica — Diviaky (Etude géologique des terrains le long de la ligne du chemin de fer B.Bystrica — Diviaky) (avec D.Andrusov). — Zpr.želez.inž., 14/9, 160–163, PrahaGoogle Scholar
 31. Geologické poměry vrcholového tunelu na nové dráze B.Bystrica — Diviaky (Géologie du tunnel principal) (avec D.Andrusov). Zpr.žel.inž. 14/10, 193–196, PrahaGoogle Scholar
 32. 1937 K otázce pražské podzemní dráhy (Problems of Prague Underground). Naše doba, 44/8, 6 p, Praha (x)Google Scholar
 33. 1937 Petřínská komunikace (Petřín highway). — Architekt, 1, 7 p, Praha (x)Google Scholar
 34. 1938 Sesuvy v Lyském pråsmyku a jejich význam pro komunikační stavby (Landslides in the Lysá Pass). — Techn.Ob., 46, 13 p, PrahaGoogle Scholar
 35. 1939 Srovnání geologických profilů Harmaneckým tunelem (Ein Vergleich zwischen den geologischen Profilen des Harmanecer Tunnels in der Slowakei) (mit D. Andrusov). — Techn.Obz., 47, 161–164, PrahaGoogle Scholar
 36. 1940 Pokličky u Mšena (Earth-pillars near Mšeno). — Naší přír., 3, 431–433, Praha (x)Google Scholar
 37. 1940 Příspěvek k poznání vltavských teras v Praze (Ein Beitrag zur Kenntnis der Moldau Terrassen in Prag). — Rozpr.Čes.Aka.Věd, 50, 21.p., PrahaGoogle Scholar
 38. 1941 Čedičová údolní přehrada na Malém Coloradu (Natural basalt dam on the Little Colorado River). — Naší přír. 4/10, 4 p., Praha (x)Google Scholar
 39. 1941 Určování těžitelnosti horrin (Bestimmung der Gewinnungfestigkeit der Gesteine). — Techn.Obz., 49, 42 p., PrahaGoogle Scholar
 40. 1942 Podélný profil vltavskými terasami mezi Kamýkem a Veltrusy (Längsprofil durch die Moldauterrassen zwischen Kamýk und Veltrusy). — Rozpr.Čes.Akad. věd, 52, 39 p, PrahaGoogle Scholar
 41. Pàvod štěrků u Lysolaj a Suchdola (Der Ursprung der Schotter aus der Terrasse bei Lysolaje und Suchdol). — Zpr.Geol.Úst., 17, 298–308, PrahaGoogle Scholar
 42. Sesuvy při komunikačních stavbách ve flyšovém území (Landslides and transportation routes in a flysch area) (with A. Myslivec). — Techn.Obz, 50, 199–204, 227–230, Praha (x)Google Scholar
 43. 1944 Periglaciální zjevy v okolí Prahy (Periglaziale Erscheinungen in der Umgebung von Prag). — Rozpr. Čes.Akad.Věd, 53, 34 p, PrahaGoogle Scholar
 44. 1944 Vltavské údolní meandry u Libčic (Talmäander der Moldau bei Libčice). — Věstník Král.čes.Společ. Nauk, 16 p, PrahaGoogle Scholar
 45. Význam periglaciálního větrání hornin a soliflukce pro zakládání staveb (Importance of periglacial weatering and solifluction for foundation of buildings). — Tech.Obz. 52, 289–292, 313–319, Praha (x)Google Scholar
 46. 1946 Doklady periglaciálního podnebí v okolí Prahy (Evidence of periglacial clímate in the Prague area) — Věst.Stát.geol.Úst., 20, 137, 138 Prsha (x)Google Scholar
 47. 1946 Geologický výzkum města Turnova pro nový regulační plán (Geology of the town Turnov and its significance for town planning). 16 p, TurnovGoogle Scholar
 48. Křídové uloženiny a jejich podloží mezi Letňany a Ďáblicemi (Cretaceous sediments and their substratum between Letnany and Ďáblice). — Věst.Stát. geol.Úst. 21, 348–371, PrahaGoogle Scholar
 49. 1946 Nové pleistocenní profily z Čakovic (Neue pleistozäne Profile von Čakovice bei Prag) — Věst.Král. čes.Společ.Nauk, 14, 18 p, PrahaGoogle Scholar
 50. Pleistocenní uloženiny na buližníkovém kamýku mezi Velení a Přezleticemi (Pleistocene sediments in the lydite quarry near Přezlice) (with Z.Roth). — Věst.Stát.geol.Úst., 20, 110–126, PrahaGoogle Scholar
 51. Memorial of Dr.F.Ulrich. — Econ.Geol. 41/5, 562, 553, Lancaster, Pa.Google Scholar
 52. 1947 Poruchy na budově Velké Míčovny na Pražském hradě (New settlement of the "Mičova", Prague Castle) (with A.Myslivec). — Techn.Obz., 55, 257–260, 283–287, Praha (x)Google Scholar
 53. 1948 Goeologický podklad a základové poaěry vnitřní Prahy (Geologic features and foundation conditions of the City of Prague). — Geotechnica, 5, 81 p, PrahaGoogle Scholar
 54. 1948 Technická petrografie (Petrography for Techn. Univ. students) (with J.Vachtl), 66 p, Praha (x)Google Scholar
 55. Zpráva o pedogeologickém mapováni na listu Chomutov (Compte rendu des levés pédo-geologiques sur la feuille de Chomutov). — Věst.Stát.geol.Úst., 23, 229–231 Praha (x)Google Scholar
 56. Zpráva o pedogeologickém mapování na listu Turnov (Compte rendu des levés pédo-géologiques sur la feuille de Turnov). — Věst.Stát.geol.Úst., 23, 228, 229, Praha (x)Google Scholar
 57. 1949 Hospodárné využití mramorových lomů u Vrchlabí a Slivence (Economic utilization of the Bohemian marble quarries). — Věstník Min.techn., 19/6, 13 p Praha (x)Google Scholar
 58. Příbojové pobřeží křídového moře v okolí Prahy (The remnants of the Cretaceous sea shore near Prague). — Ochr.Přír., 3, 121–124, PrahaGoogle Scholar
 59. Stavba podzemní dráhy ve Stockholmu (Stockholm builds an Underground) (with Z.Bažant). — Techn.Obz., 57/6, 85–90, Praha (x)Google Scholar
 60. 1949 Základové půdy města České Lípy (The foundation ground of the town Česká Lípa) (with J.Fencl). — Sborník Vys.šk.inž.stav., 12, 32 p. PrahaGoogle Scholar
 61. 1950 Komunikační stavby v horských oblastech a ochrana přírody (Construction of transportation routes in mountain areas with regard to the protection of nature). — Ochr.Přír., 5,17 p, Praha (x)Google Scholar
 62. Ochrana přírody a krajiny při plánování sídlišt (Protection of landscape in regional planning.) Čas.Město., 4, 197–199, Praha (x)Google Scholar
 63. Periglaciální strukturní půdy v Krkonoších (Periglacial structural soils in the Krkonoše Mountains) (with J.Kunský). — Sbor.Čs.Společ.zeměp. 55/1, 10–14, PrahaGoogle Scholar
 64. 1950 Technicko-geologický rozbor území města Kutné Hory (Geologicotechnical surveing of the town of Kutná Hora) (with K.Hromada). — Geotechnica, 9, 45 p, PrahaGoogle Scholar
 65. Žulové lomy na západním pobřeží Švédska (Granite quarries on the west coast of Sweden). — Stavivo, 28/3, 40–42, 58–60, Brno (x)Google Scholar
 66. 1951 Geologické podklady pro vyhledávání přírodnich stavebních hmot a zakládání lomů (Geological investigation of building materials and opening of quarries). — Dopravní technika, 1/5, 373–396, Praha (x)Google Scholar
 67. Sedání základů způsobené smršťováním třetihornich jílů (Shrinkage of Tertiary clays caused settlement of foundations) (with J. Havlíček) — Sbor.ústř.úst.geol., 18, 373–396, PrahaGoogle Scholar
 68. Technicko-geologický výzkum okolí města Týna n/Vltavou (Engineering-geological investigation of the Týn Vltavou area) (with J.Fencl and V. Mylil). — Věstník Ustř.úst.geol., 26, 150–155, Praha (x)Google Scholar
 69. 1952 Periglaciálni zjevy na Turnovsku (Periglacial phenomena in the Turnov region). — Sbor.Ústř.úst.geol., 19, 157–168, PrahaGoogle Scholar
 70. 1952 Frozen ground phenomena of Pleistocene age and their significance in engineering problems.-Rep. 18th Inter. Geol. Congress, pt.13, 264–269, LondonGoogle Scholar
 71. 1953 Skripta z inženýrské geologie (Engineering Geology for Students), 111 p, Praha (x)Google Scholar
 72. Spolupráce geologů a inženýrů při výzkumu sta — veniště (Cooperation of geologists and engineers in site investigation). — Inž.stavby, 1, 2–4, Praha (x)Google Scholar
 73. 1953 Technická petrografie (Petrography for Techn.Univ. students) (with J.Vachtl) 2nd Ed., 76 p, Praha (x)Google Scholar
 74. Technicko-geologický výzkum území města Třeboně (Engineering-geological investigation of the Třeboň area). (with J.Fencl), — Věst.Ústř.úst.geol., 28, 32–37, Praha (x)Google Scholar
 75. 1954 Geologický výskum udolia Hornádu pre štúdia vodných diel medzi Margecanmi a Kysakom (Die geologische Forschung des Hornadtales für Talsperren zwischen Margecany und Kysak) (mit O.Fusán und K.Hromada). — Geotechnika, 7, 48 p, BratislavaGoogle Scholar
 76. 1954 Inženýrská geologie (Engineering Geology) (with V.Mencl) — Academia, 428 p, Praha (x)Google Scholar
 77. Sesuvy v neogénních uloženínách na severním okraji turčanské kotliny (Landslides in Neogene sediments at the northern margin of the Turiec basin), — Věst.Ústř.Úst.geol., 29, 77–81 Praha (x)Google Scholar
 78. 1954 Technická petrografie (Petrography for Techn. Univ.students) (with J. Vachtl) 3rd Ed., 114 p Praha (x)Google Scholar
 79. 1954 Územní plánování a ochrana přírody (Regional planning and nature protection) in “Ochrana čs. přírody a krajiny”, II. Academia, 541–573 Praha (x)Google Scholar
 80. Zkušenos ti s prvnim napuštěním slapské nádrže v r.1954 (Experience with the first filling of the Slapy reservoir in 1954) — Ochr.Přír., 9, 299–304, Praha (x)Google Scholar
 81. 1955 Některé Poznatky o zakládání vysokých staveb v Moskvě (Foundation of multistorey buildings in Moscow). — Inž.Stavby, 3/5, 7 p, Praha (x)Google Scholar
 82. 1956 Deformace hornin vzniklé vytlačováním podloží (Superficial quasiplastic deformation of rocks) — Rozpr.Čs.Akad.Věd, 66/15, 36 p, Praha (x)Google Scholar
 83. Geologické poměry okolí Lázní Teplic v Čechách (Geologische Verhältnisse der Umgebung des Badortes Teplice in Böhmen) (mit J.Fencl). — Sbor. Ústř.úst.geol., 22, 427–484, PrahaGoogle Scholar
 84. 1956 Geologie inginereasca (with V.Mencl) (Rumanian translation) 460 p, BucurestiGoogle Scholar
 85. Inženýrsko-geologické otázky při zakládání hydrocentrály u Sučan na Váhu (Geologische Fragen bei der Gründung des Wasserkraftwerkes bei Sučany am Váh Fluss). — Inž.Stavby, 4, 302–307, PrahaGoogle Scholar
 86. K otázce zakládání na holocenních náplavech v Praze (Zur Frage der Fundierung von Gebäuden auf Holocänen Ablagerungen in Prag). — Inž. Stavby, 4, 54–57, Praha (x)Google Scholar
 87. Pleistocenní profily na stěnách pískoven u Lysolají (Pleistocene sections in the loam pits near Lysolaje) — Anthropozoikum, 5, 179–190, PrahaGoogle Scholar
 88. Poznámky o geologii Moskvy a zakládání vysokých staveb (Geologie von Moskau und Gründungen von Hochbauten). — Geol.Sbor.Slov.Akad.Vied, 7, 7–109, BratislavaGoogle Scholar
 89. 1957 Inženýrská geologie (Engineering Geology) (with V.Mencl) 2nd Ed., Academia, 486 p. Praha (x)Google Scholar
 90. 1957 Pleistocene terraces of the Vltava river and their relation to polyglacial system — 5th INQUA Congress, 205–206, MadridGoogle Scholar
 91. Připomínky k metodice geologického výzkumu pro stavbu přehrad v oblasti karpatského flyše (Geological research methods in dam construction in the Carpathian Flysch region). — Vod.Hospod., 7, 316, 317, PrahaGoogle Scholar
 92. Zkušenosti s injektováním těsnicí clony v. porušených břidlicích (Grouting of sealing membrane in disturbed shales) (with J.Rybář). — Inž.Stavby, 5, 183–188, PrahaGoogle Scholar
 93. 1958 Geologické úkoly při stavbě vodního díla V.I.Lenin na r.Bistrici v Rumunsku (Geologische Aufgaben beim Bau des Wasserkraftwerkes V.I.Lenin in Rumänien). — Inž.Stavhy, 6, 169–175, PrahaGoogle Scholar
 94. 1958 Naduřování vrstev pode dnem erosivních údolí a jeho význam pro zakládání přehrad (Swelling of strata below the valley floors and its importance for dam foundation). — Konference Mech.hornin, Brno (x)Google Scholar
 95. Pleistocenní naduřování vrstev v údolí ř.Arges v Rumunsku (Pleistocene bulging in the Argesriver valley in Rumania). — Věstník Ústř.Ust.geol., 33, 412–419, PrahaGoogle Scholar
 96. Profil paleogénem v SV části turčanské kotliny (A section through Paleogene in NE part of the Turiec basin). — Čas.Mineral.Geol., 3/4, 448–458, PrahaGoogle Scholar
 97. 1958 Rozbor sesuvu u KlaĂn na Váhu (Analysis of a landslide near Klačany in Slovakia) (with V.Mencl). — Rozpr. Čs.Akad.Věd, 68, 34 p, PrahaGoogle Scholar
 98. Sjezd Mezinárodního sdružení pro studium kvartéru ve Španělsku (INQUA Congress in Spain). — Věst. Čs.Akad.Věd, 67, 308–311, Praha (x)Google Scholar
 99. 1959 Bulged valleys and their importance for foundation of dams. — 6th Intern.Congress of Large Dams, 509–515, New YorkGoogle Scholar
 100. Použitie geodetických metod pri sledování pohybu na zesuvnom územi mezi Sučanmi a Klačanmi (Anwendung der geodetischen Methoden bei der Beobachtung des Rutschungsgebietes zwischen Súčany und Klačany) (mit J.Petrášek). — Staveb.Čas., 7, 33–42, BratislavaGoogle Scholar
 101. Vužití vodni síly Dunaje a ochrana národního parku Pieniny (Utilization of water power of the r.Dunajec and the protection of the National Reserve) (with J. Rybář). — Ochr.Přír., 14, 63–67, Praha (x)Google Scholar
 102. K otázce stáří podhorských kuželů na úpatí Malé Fatry (Zur Altersfrage der Schwemmkegel am Fuss der Kleinen Fatra) (mit V.Ložek). — Geol.Sbor.Slov.Akad.Vied, 10/2, 291–300, BratislavaGoogle Scholar
 103. 1960 Stáří přehloubené brázdy na dně vltavského údolí pod Prahou (Das Alter der Rinnenschotter im Moldautal unterhalb Prag). — Věst. Ústř.Úst.geol., 35/1, 55–59, PrahaGoogle Scholar
 104. Starokvartérní sedimenty v hliništi cihelny u Žalova (Die altquartären Ablagerungen in der Ziegelei von Žalov bei Prag) (mit V.Ložek und J.Kükla). — Věst. Ústř.Úst.geol., 35/3, 225–228, PrahaGoogle Scholar
 105. Plastische Verformung von Schichten in Tälern und ihre Bedeutung für die Gründung von Bauwerken. Z.a.G., 6/9, 425–428, BerlinGoogle Scholar
 106. Výzkum glaukonitu pro sesouvání půdy (Die Bedeutung des Glaukonits für Rutschungen) (mit P.Tyrolerová). — Věst.Ŭstř.Úst.geol., 35/6 475–478, PrahaGoogle Scholar
 107. Geologický výzkum zátopné oblasti Orlické zdrže (Geologische Forschungsarbeiten des Stauraums der Orliker Talsperre) (mit J.Fenci). — Sbor.Vys.Šk. inž.stav., 22, 221–239, PrahaGoogle Scholar
 108. 1960 Vývoj reliéfu území vnitřní Prahy (Morphological development of the Prague area) (with J.Pašek). — Sborník Klubu za Starou Prahu, 47–51, PrahaGoogle Scholar
 109. Glaukonit, ein Faktor der erhöhnten Neigung zu Rutschungen. — Bergakademie, 13/3, 175–181, Freiberg i.Sa.Google Scholar
 110. Doklady pleistocenní agradace údolí Sázavy (Evidence of Pleistocene aggradation in the Sázavariver vallye) (with J.Rybář) — Sbor.Čs.Společ. zeměp. 66/1, 23–30, PrahaGoogle Scholar
 111. 1960 River terraces in the Bohemian Massif.-Prace Pol. Inst.geol.,Sbor. INQUA 65–70, WarszawaGoogle Scholar
 112. Importanta anticlinalelor de vale la fundares constructilor (Die Aufwölbung der Schichten unterhalb der Erosionstalsohlen). — Studii tehn. econom., 5, 217–230, BucurestiGoogle Scholar
 113. 1960 Ingeni eurgeologie (mit V.Mencl). Akademie Verlag, 606 p, Prag-BerlinGoogle Scholar
 114. Zur Stratigraphie der Lösse in der Tschechoslowakei (mit J.Kukla und V.Ložek). — Quartär, 13, 1–29, BonnGoogle Scholar
 115. 1962 Exkurse do oblasti západních Alp v rámci VII.mezinár.přehradního kongresu (7th Int.Large Dams Congress, excursion to the Western Alps) — Vod. Hospod. 12/2, 8 p, Praha (x)Google Scholar
 116. Podzemni práce spojené s výstavbou přehrad (Underground works for dam constructions) (with J.Havlíček and P.Peter). — Vod.Hospod., 12/2, 57–59 Praha (x)Google Scholar
 117. Mezinárodní kongres o přehradách v Římě (Intern. Large Dams Congress in Rome). — Věst.Ústř.Úst.geol., 37/1, 53–55 Praha (x)Google Scholar
 118. Wasserdurchlässigkeitsprüfungen und Probeinjektionen für den Talsperrenbau. Angew.Geol., 8/2, 78–84, BerlinGoogle Scholar
 119. Die altpleistozänen Ablagerungen in Žalov bei Prag (mit J. Kukla und V.Ložek). — Anthropozoikum, 10, 135–162, PrahaGoogle Scholar
 120. Relikty prokřemenělých křídových pískovců na Kadansku (Relics of silicified Cretaceous sandstones in the environs of Kadan) (with J.Rybář). — Věst.Ústř.Úst.geol., 37/6, 465–469, PrahaGoogle Scholar
 121. Nové použití bentonitu ve stavebnictví (New use of bentonite in building industry) (with Z.Forránek). — Geol.Pràzk. 4/9, 259–263, Praha (x)Google Scholar
 122. Zaostává metodika geologického průzkumu při zakládání? (Does the gological investigation lag behind foundation methods? — Vod.Hospod. 12/8, 344–346 Praha (x)Google Scholar
 123. Determination of the height of grouting pressure. — 7th Int. Large Dams Congress, vol.II, 41–45, RomaGoogle Scholar
 124. 1963 Geologické poměry tunelových úseků hromadné dopravy v centru Prahy (Geological conditions of tunnels for the Underground in Prague). Sbor.VIS, 1–17, Praha (x)Google Scholar
 125. 1963 Geologické podmínky staveniště nové techniky v Dejvicích (Geological conditions of the site of a new Techn.Univ. building in Prague) (with R.Šimek) — Sbor.Čes.vys.Učer.í techn.v Praze, 91–96, Praha (x)Google Scholar
 126. 100 let české geologie na ČVUT v Praze (Hundred years of geological instruction at the Techn.Univ. in Prague). — Věst.Ústř.Úst. geol., 37/6, 361–366 Praha (x)Google Scholar
 127. 1963 Deformace godulských pískovcà v údolí řeky Morávky v Beskydech (Deformation of Cretaceous sandstones in Morávka-river valley in the Beskydy Mts.) (with S.Novosad and P.Tyrolerová), in Metodika inž.geol. výzkumu pevných hornin, Academia, 118–128, PrahaGoogle Scholar
 128. 1963 Výzkum kvartérních uloženin na Malé Straně (Investigation of Quaternary sediments in Malá Strana in Prague) (with R.Šimek). — Zprávy geol. Výzk. Ústř.Úst.geol., 297–298, Praha (x)Google Scholar
 129. 1964 Rozbor inženýrsko-geologických podmínek na Malé Straně (Analysis of geological conditions in the area of Malá Strana in Prague) (with R.Šimek). — Sbor. geol.Věd, HIG, 1, 109–132, PrahaGoogle Scholar
 130. 1964 Úkoly inž.geologie a otázky výuky inž.geologů (Tasks of eng.geology and education of eng. geologists). — Sbor.geol.Věd, HIG, 23–29, PrahaGoogle Scholar
 131. Aufgaben der Ingenieurgeologie und die Frage der Ausbildung von Ingenieur-Geològen.—Österr.Ing. Zeitschr. 7/5, 155–159, WienGoogle Scholar
 132. Inženýrsko-geologické zkušenosti ze stavby vodních děl na Dunaji v Rakousku (Geological experiences obtained in construction of hydraulic structures on the Danube in Austria) with M.Štěpánek). — Vodní Hospod. 14/6, 227–231, Praha (x)Google Scholar
 133. Výzkum kvartérních uloženin na Starém Městě v Praze (Investigation of Quaternary deposits in the Old Town of Prague) (with R.Šimek). — Zpr.geol.Výzk. (Ústř.Úst.geol), 1, 314, 315, Praha (x)Google Scholar
 134. Geol.Erfahrungen beim Bau der Wasserkraftanlagen an der Váh. — Österr.Wasserwirtschaft, 16/11, 262–270, WienGoogle Scholar
 135. Pleistocenní suťové brekcie v krasových oblastech Slovenska (Pleistocene detrital breccias in karst areas of Slovakia) (with V.Ložek). — Čs.Kras, 16, 67–76, PrahaGoogle Scholar
 136. 8.Mezinárodní přehradní kongres v Edinburghu (8th Int.Large Dams Congress in Edinburgh). — Věst.Ústř.Úst.geol., 40/1, 71–74, Praha (x)Google Scholar
 137. Geology of Orlík Damsite. — Water Power, 17/7, 273–279, LondonGoogle Scholar
 138. 1964 Základy geologie a petrografie pro stavební fakulty (Elements of geology and petrography for students of Civil Engineering) (with J.Vachtl and M.Pokorný). — SNTL, 476 p, Praha (x)Google Scholar
 139. 0 geologických poměrech města Prahy v souvislosti s výstavbou města (The relations of geological conditions in Prague area to the city development). — Práce ČVUT, I/8, 53–56, Praha (x)Google Scholar
 140. Interglaciální limnické uloženiny u Mikšové nad Váhem (Interglaziale Süsswasserablagerungen bei Mikšová in Váh-Tal (NW Slowakei) (mit Ložek). — Věst.Ústř.Úst.geol., 41/1, 45–50 PrahaGoogle Scholar
 141. 1964 Skalním zřícení hrazené jezero v údolí Blatné u Lubochně (Ein Bergsturzsee im Blatná-Tal bei Lubochna (Slowakei). (mit V.Ložek). — Věst.Ústř. Úst.geol., 61/5, 375–377, PrahaGoogle Scholar
 142. Konference Mezinár.přehradní komise ICOLD v Lausanne (Conference of the Intern.ICOLD Commission in Lausanne). — Věst.Ústř. Úst. geol., 41–4, 309–313 Praha (x)Google Scholar
 143. 1964 Zlepšení vlastností hornin injektováním (Improvement of rock properties by grouting). — Sbor. přehr.dnů VTS, 27–37, Košice (x)Google Scholar
 144. 1964 Příspěvek k referátu o skalní hrázi Jirkov (Dis — cussion on: Rockfill dam Jirkov). — Sbor.přehr. dnů VTS, 211, 212, Košice (x)Google Scholar
 145. 1964 Mechanic properties of Ordovician shales of Central Bohemia (with M.Bukovanský). — Proc.1st Int. Congress of Rock Mech., 421–424, LisabonGoogle Scholar
 146. Rozbor sesuvu u Dnebohu (Analysis of Dneboh landslide) (with J. Fencl et al). — Sbor.geol.Věd,HIG, 5, 141–160, PrahaGoogle Scholar
 147. Vývoj a úkoly urbanistické geologie (History and tasks of urban geology) (with M.Zeman). — Sbor. geol.Věd, HIG, 5, 7–21, PrahaGoogle Scholar
 148. 1967 Přehrady a ochrana přírody (Dams and nature conservation). — Vesmír, 46/4, 106–111, Praha (x)Google Scholar
 149. 1967 Geologie přehrad na Vltavě (Geology of dams on the river Vltava (with J.Zajíc et al.) — Academia, 222 p PrahaGoogle Scholar
 150. 1967 Geologické složení a hydrogeologické podmínky území vnitřni Prahy (Geological and hydrogeological conditions of the Prague Area). — Symp. o výstavbě města Prahy, PUDIS, 27–34, Praha (x)Google Scholar
 151. Geologie der Moldausperren. — Österr.Wasserwirtsch., 19/11, 218–225, WienGoogle Scholar
 152. 1967 Úkoly geologie při stavbě vodního díla Orlík (geological studies for the Orlík Dam) (with M.Štěpánek) in Sbor.Výstavba vodního díla Orlík, Min.stav. 68–84, Praha (x)Google Scholar
 153. 1968 Inženýrskogeologické připomínky k metodice ražení tunelů pražského Metra (Engineering-geological comments on the methods of tunnel driving for the Prague Metro). — Geol. Průzk. 5, 148–152, Praha (x)Google Scholar
 154. 1968 Zasedání komisí Mezinár. sdružení pro studium kvartéru INQUA v NDR a ČSSR v r. 1967 (Session of INQUA Commissions in the G.D.R. and Czechoslovakia in 1967). — Věst.ČSAV, 166–167, Praha (x)Google Scholar
 155. Talsperrenbau und Naturschutz, — Archiv f. Naturschutz und Landschaftforschung, 8/2, 135–157, BerlinGoogle Scholar
 156. The contact zone of the Central Bohemian Pluton exposed at quarry for aggregate, Slapy Dam (with A. Dudek). — Engng. Geol., 2, 267–275, AmsterdamCrossRefGoogle Scholar
 157. 1968 Engineering Geological Problems in N-W Bohemia (with J.Pašek). — Inter.Geol.Congres, Guide to Excursion A 27, 35 p, PrahaGoogle Scholar
 158. The Influence of Geology on the Development of the City of Prague. — Inter.Geol.Congress, Proc. of Sec. 12, 133–144, Praha.Google Scholar
 159. 1969 Sesuvy v sensitivních jílech v Norsku (Landslides in quickclays in Norway). — Vesmír 48/2, 44–49, Praha (x)Google Scholar
 160. 1969 Sesuvy a zabezpečování svahů (with V.Mencl) (Landslides and their control). — Academia, 221 p, PrahaGoogle Scholar
 161. 1969 Landslides and their control (with V.Mencl). — Academia, Praha — Elsevier, 205 p, AmsterdamGoogle Scholar
 162. 1969 Prof.Dr.Jan Krejčí (Biography of Prof.Dr.Jan Krejčí). — Acta Polytechnica, VI, 99–107, Praha (x)Google Scholar
 163. 1970 Seminář o geologii sesuvů v Edmontonu (Seminary on Landslide geology in Edmonton). — Věst.Ústř.Úst.geol., 45/2, 126–127, Praha (x)Google Scholar
 164. 1970 Postglacial landslide reactivated by excavation of railway-cutting (with J.Šimek). — Inter.Congress of IAEG, 74–80, ParisGoogle Scholar
 165. Engineering Geology — Some experience and consideration. — Bul.IAEG, 1, 15–21, ParisGoogle Scholar
 166. 1970 The influence of hydrogeological conditions on the construction of the subway in Prague. — Proc.of Inter. Symp.Large Permanent Underground Openings, 334–336, OsloGoogle Scholar
 167. 1971 Inženýrská geologie, její úspěchy a nedostatky (Engineering geology, its successes and deficiencies). — Geol.Pråzk., 13/2, 33–35, Praha (x)Google Scholar
 168. Presidential Address to the General Assembly of the IAEG. Bul. IAEG, 2, 11–14, ParisGoogle Scholar
 169. Report on the first IAEG Congress held in Paris 1970. — Geol.Newslett., 1971/1, 42–44, HaarlemGoogle Scholar
 170. First Internat.Congress of Eng.Geology, Paris 1970. — Engng.Geol., 5/1971, 169–171, AmsterdamCrossRefGoogle Scholar
 171. Pleistocenní sesuv v terciérních vulkanitech u Karlových Varů (A Pleistocene landslide in Tertiary volcanics near Karlovy Vary (with J.Rybář and V.Milický). — Věst.Ústř.Úst.geol., 46/1, 31–38, PrahaGoogle Scholar
 172. First Internat.Congress of Engineering Geology. — Earth-Sci.Rev., 7/1, 19–20, AmsterdamGoogle Scholar
 173. 1971 Prof.Terzaghi and Engineering Geology. — Sbor.VTS Nové poznatky v mechanice zemin, 23–28, PrahaGoogle Scholar
 174. Eine pleistozäne Rutschung in den Neovulkaniten N-W Böhmens (mit J.Rybář). — Mitt.Gesell.Geol.-u. Bergo.-Studenten, 19, 281–286, WienGoogle Scholar
 175. 1972 Landslides and their control (with V.Mencl) (Translation to Japanese). — Kajima Inst.Publ.Comp., 249 p, TokyoGoogle Scholar
 176. 1972 Základy geologie a petrografie pro stavební fakulty (Elements of geology and petrography for students of Civil Engineering (with J.Vachtl and M.Pokorný), 2nd Ed. — SNTL 388 p, Praha (x)Google Scholar
 177. Naléhavé úkoly ochrany přírody a krajiny v Krkonoších (Tasks of nature and landscape conservation in the Krkonoše Mts). — Ochr.Přír., 72/2, 38–41, Praha (x)Google Scholar
 178. 1972 Landslides and their control (with V.Mencl), 2nd Ed., Elsevier, 214 p, AmsterdamGoogle Scholar
 179. 1973 Foreword to: Cities and Geology by R.F.Legget. — McGraw-Hill Co., 9–10, New YorkGoogle Scholar
 180. Narušování přírody technickými zásahy (Disturbance of natural conditions by engineering works). — Ochr.Přír. 73/1, 6–9 Praha (x)Google Scholar

Copyright information

© International Assocaition of Engineering eology 1974

Authors and Affiliations

 • Legget R. F. 
  • 1
 1. 1.National Research CouncilCanada

Personalised recommendations