Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 1157–1164 | Cite as

Geneesmiddelenpaspoort — gebruik en toelichting

 • J. M. E. V. Dolmans
 • P. B. Mertens
Uit en Voor de Praktijk

Samenvatting

Beschreven wordt een geneesmiddelenpaspoort, dat door de auteurs is ontworpen en bij verschillende apothekers in het land in gebruik is. Er zijn voorbeelden opgenomen van gebruiksaanwijzingen voor arts en apotheker (en assistenten) en voor patiënten. Aan de hand hiervan wordt nader ingegaan op enkele aspecten van vormgeving en inhoud.

De auteurs stellen dat tenminste dié patiënten die chronisch of gedurende lange tijd geneesmiddelen gebruiken uit één of meer groepen uit de interactie-kolommen van het geneesmiddelenpaspoort, in het bezit van een dergelijk paspoort gesteld dienen te worden.

Drug-passport

Abstract

A description is given of a drug-passport, designed by the authors, which is in use in several Dutch pharmacies. Models are given for directions for use for physicians and pharmacists as well as for patients. Also is explained the motivation, which led to this particular design, text and lay-out.

The authors propose the introduction of the drug-passport for at least those patients who are using chronically or for a longer period drugs indicated in the interaction-columns of the drug-passport.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Dolmans, J. M. E. V., H. J. De Bruin enF. A. Nelemans (1977) Medicatiebewaking — geneesmiddelenpaspoort,Pharm: Weekblad 112, 960.Google Scholar
 2. Hansten, Ph. D. (1976)Drug Interactions, 3e ed. Lea & Febiger, Philadelphia, blz. 7–218.Google Scholar
 3. James, J. D., M. L. Braunstein, A. W. Karig enE. A. Hartshorn (1978)A Guide to Drug Interactions.McGraw-Hill Book Company, USA, blz. 1–320.Google Scholar
 4. Merkus, F. W. H. M., enA. M. J. A. Duchateau (1976) Interactiekaart. Een praktisch hulpmiddel ter bepaling van de interactie van geneesmiddelen,Pharm. Weekblad 111, 77.Google Scholar
 5. Mertens, P. B. (1978) Geneesmiddelenbeheersing in de apotheek,Pharm. Weekblad 113, 45.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

 • J. M. E. V. Dolmans
  • 1
 • P. B. Mertens
  • 2
 1. 1.Officine apotheker te UtrechtNiederlande
 2. 2.Officine apotheker te OirschotNiederlande

Personalised recommendations