Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 811–815 | Cite as

Onderzoek naar de gelijkmatigheid van de verdeling van het geneesmiddel over zetpillen bij gebruik van een zetpillengietapparaat

IV. Het Rowa zetpillengietapparaat
  • H. L. M. Cox
  • C. Hekket
  • L. A. P. De Kind
  • J. J. Vink-Stephan
Laboratorium der Nederlandse Apothekers

Conclusie

Het Rowa zetpillengietapparaat blijkt in de praktijk goed te voldoen voor de bereiding van maximaal 500 zetpillen van 2 ml en 1000 zet I ml. De laatste 5 zetpillen van 2 ml of de laatste 10 zetpillen van 1 ml dienen te worden verworpen. Het apparaat is overzichtelijk en is goed schoon te maken. Er kunnen zetpillen mee worden bereid die wat betreft gemiddeld gehalte en spreiding in het gehalte aan de te stellen eisen voldoen. Het beste kan een werkwijze worden toegepast waarbij de geneesmiddelen tevoren (buiten het gietapparaat) in de gesmolten basis worden gedispergeerd met een rotor-stator menger, terwijl er tijdens het gieten op wordt gelet dat de suspensie met de Bamix menger homogeen wordt gehouden, zonder dat lucht in de zetpillenmassa wordt geslagen (methode A).

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

  1. Cox, H. L. M., enL. A. P. De Kind (1978a)Pharm. Weekblad 113, 364; (1978b)Ibidem 113, 428.Google Scholar
  2. Cox H. L. M., R. P. Dessing enC. P. Scholten (1978)Pharm. Weekblad 113, 398.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

  • H. L. M. Cox
  • C. Hekket
  • L. A. P. De Kind
  • J. J. Vink-Stephan

There are no affiliations available

Personalised recommendations