Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 803–804 | Cite as

Een eenvoudige test om thallium in de urine aan te tonen

Laboratoriummededelingen
 • 11 Downloads

Samenvatting

Een eenvoudige en snelle methode wordt beschreven om thallium (Tl) in de urine aan te tonen. Gecomplexeerd met cyanide en tartraat wordt Tl uitgeschud met chloroform, waarin het met dithizon een rood complex vormt. De detectielimiet van deze test is 100Μg/l urine. Daar Symptomen in het algemeen optreden bij concentraties van 150Μg/l en méér, is dit een geschikte methode om urines op Tl te onderzoeken.

Detection of thallium in the urine

Abstract

A simple and quick method is described to detect thallium (Tl) in the urine. After complexation with cyanide and tartrate Tl is extracted with chloroform, in which a red complex is formed with dithizone. The sensitivity of detection is 100Μg/l urine. Since symptoms appear generally at concentrations ⩾150Μg/l, this is a suitable method to test a possible thallium poisoning.

Literatuur

 1. Berman, E. (1971)J. Occupational Med. 13, 14.CrossRefGoogle Scholar
 2. Kamerbeek, H. H. (1971)Therapeutic problems in Thallium poisoning. Dissertatie, Utrecht.Google Scholar
 3. Moeschlin, S. (1972)Klinik und Therapie der Vergiftungen, 5e druk. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 56–72.Google Scholar
 4. Rudin, O., enCh. Schlatter (1970)Pharm.Acta Helv. 45, 443.Google Scholar
 5. Uges, D. R. A., enT. Huizinga (1976)Pharm. Weekblad 111, 735–737.Google Scholar
 6. Wolf, J. N. M. De, enJ. B. Lenstra (1964)Pharm. Weekblad 99, 377–382.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

 • A. Vyth
  • 1
 1. 1.Apotheek Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van AmsterdamWilhelmina Gasthuis

Personalised recommendations