Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 745–755 | Cite as

Te weinig, te veel, te dik, te dun: defaecatiestoornissen

 • C. Van Proosdij
Voordrachten
 • 14 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Bartels, T. (1978)Kleine obstipatologie. Philips Duphar Nederland BV, AmsterdamGoogle Scholar
 2. Boom, B. K. (1962) Defecatiestoornissen bij bejaarden,Ned. Tijdschr. Geneesk. 106, 1815.Google Scholar
 3. Burger, A. K. C. (1978) Defaecatiestoornissen bij bejaarden,Huisarts en wetenschap 2, 43.Google Scholar
 4. Hazenberg, K. (1962) Defecatie als probleem,Omnia Praescribendi Gratia 110, 20.Google Scholar
 5. Klinkenberg-Knol, E. C., G. N. Tijtgat enL. Rutgers (1977) Misbruik van laxeermiddelen,Ned. Tijschr. Geneesk. 121, 1166.Google Scholar
 6. Koster, M. (1975) Levenbedreigende complicaties van schijnbaar onschuldige gewoonten,Ned. Tijdschr. Geneesk. 119, 489.Google Scholar
 7. Michels, J. J. M. (1963) Obstipatie bij bejaarden,Huisarts en wetenschap 6, 245.Google Scholar
 8. Nissen, R., enG. Wolff (1964) Das Coloncarzinom in hohen Alter,Schweiz. Med. Wochschr. 94, 346.Google Scholar
 9. Proosdij, C. Van (1966)Het spijsverteringskanaal bij bejaarden. Stafleu's wetensch. uitg. mij., Leiden.Google Scholar
 10. Puestow, K. L. (1961) Geriatrics, gerontology and gastroenterology, A challenge to the clinician,J. Am. Geriat. Soc. 9, 101.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. Tijtgat, G. N., enW. Dekker (1975) Is het vezelgehalte van de voeding belangrijk voor de pathologie?Ned. Tijdschr. Geneesk. 119, 750.Google Scholar
 12. Tijtgat, G. N. (1978) Moderne gastro-enterologische onderzoekingsmethoden,Tijdschr. Ziekenverpl. 31, 1163.Google Scholar
 13. Wright, S. (1961)Applied physiology. Oxford University Press, Londen.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

 • C. Van Proosdij
  • 1
 1. 1.Algemeen Ziekenhuis ‘Zonnestraal’Hilversum

Personalised recommendations