Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 721–723 | Cite as

Intra-oculaire infecties

 • O. P. Van Bijsterveld
 • A. C. Van Loenen
Overzichtsartikelen
 • 20 Downloads

Samenvatting

Zowel de combinatie van framycetine met chlooramfenicol, alsmede gentamicine met flucloxacilline hebben bewezen werkzaam te zijn bij ernstige post-traumatische infecties en bij de preventie van infecties bij oogperforaties. In het algemeen geven wij de voorkeur aan de combinatie van framycetine en chlooramfenicol in het geval van een oogperforatie waarbij het totale trauma voor het oog beperkt is. De combinatie gentamicine en flucloxacilline kan worden gebruikt bij ernstige geperforeerde trauma's en infecties en in díe gevallen waarbij de adnexa zowel zijn getraumatiseerd als geïnfecteerd.

Intra-ocular inflammations

Abstract

Both combinations of antibacterials drugs, framycetin with chloramphenicol on one hand and gentamicin with flucloxacillin on the other hand, have proven to be helpfull in the treatment of severe post-traumatic infections and for the prevention of infections in perforating injuries of the eyes. Generally speaking we prefer the framycetin-chloramphenicol combination in cases of eye perforation in which the all-over trauma to the eye is limited and for the gentamicin-flucloxacillin combination in cases of severe perforating trauma and infection, and in those cases in which the adnexa are traumatised and infected as well.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Bloomfield, S. E., e.a. (1978)Arch. Ophthalmol. 96, 885.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Orfila, P., enJ. Courden (1961)Ann. Oculist. 194, 892.Google Scholar
 3. Smith, C. (1954)Brit. J. Ophthalmol. 38, 719.CrossRefGoogle Scholar
 4. Soudakoff, K. (1954)Am. J. Ophthalmol. 38, 374.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

 • O. P. Van Bijsterveld
  • 1
 • A. C. Van Loenen
  • 2
 1. 1.Koninklijk Nederlands Gasthuis voor OoglijdersUtrecht
 2. 2.Apotheek Academisch Ziekenhuis UtrechtUtrecht

Personalised recommendations