Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 688–688 | Cite as

Ingezonden

  • J. W. F. Van Mil
  • N. Pras
  • H. A. Meijer
Article
  • 13 Downloads

Conclusie

Het fysiotherapeutisch gebruik van preparaten die onder geneesmiddelen gerangschikt dienen te worden, heeft zich in het verleden aan elke controle onttrokken. Zozeer zelfs dat ethylmorfine — een preparaat wat onder de opiumwet valt — regelmatig werd gebruikt bij iontoforese in de vorm van Renotin®, zonder de gebruikelijke voorzorgen.

De gebruikers weten onvoldoende over de preparaten welke zij toepassen en de leveranciers nemen onvoldoende voorzorgen in acht om het gebruik te laten beperken tot duidelijke indicatiestellingen.

Samenwerking tussen fysiotherapie en farmacie is wellicht gewenst om in deze materie meer duidelijkheid te scheppen.

Literatuur

  1. Baantjes, A., enR. Klomp (1978) Onderzoek naar de overdracht van ultrageluidenergie door contactstoffen,Ned. Tijdschr. Fysiotherap. 11, 275.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

  • J. W. F. Van Mil
  • N. Pras
  • H. A. Meijer

There are no affiliations available

Personalised recommendations