Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 657–660 | Cite as

Het ontstaan en functioneren van formularia in de eerstelijns gezondheidszorg

 • R. Van Hulten
 • L. T. W. De Jong-Van Den Berge
 • H. W. H. J. Bodewitz
 • R. I. Vos
 • T. Huizinga
Uit en Voor de Praktijk

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

 • R. Van Hulten
  • 1
 • L. T. W. De Jong-Van Den Berge
  • 2
 • H. W. H. J. Bodewitz
  • 3
 • R. I. Vos
  • 4
 • T. Huizinga
  • 5
 1. 1.Student FarmacieRijksuniversiteit Groningen, die de hier beschreven Studie heeft uitgevoerdNetherlands
 2. 2.Medewerkster Vakgroep Farmacotherapie en ReceptuurRijksuniversiteit GroningenNetherlands
 3. 3.Medewerker Wetenschap en Samenleving, Faculteit der Wiskunde en NatuurwetenschappenRijksuniversiteit GroningenNetherlands
 4. 4.SocioloogProv. Raad voor de VolksgezondheidGroningen
 5. 5.Hoogleraar Farmacotherapie en ReceptuurRijksuniversiteit GroningenNetherlands

Personalised recommendations