Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 581–589 | Cite as

Medicijnen voor methusalem

 • A. K. C. Burger
Voordrachten Voorwoord
 • 9 Downloads

Samenvatting

Volgens de laatste prognoses van hetCbs zal het aantal bejaarden in Nederland sterk stijgen. Was in 1975 één van iedere negen Nederlanders bejaard, in het jaar 2020 zal één op de vijf Nederlanders bejaard zijn.

Dit gaat gepaard met een groot geneesmiddelengebruik. Momenteel is het geneesmiddelengebruik van bejaarden enkele tientallen malen hoger dan bij niet-bejaarden. Dit zeer hoge geneesmiddelengebruik brengt het gevaar van interacties en schadelijke bijwerkingen met zich mee. Patiënten- en therapiebewaking met behulp van computers lijkt geïndiceerd.

Tenslotte wordt er een aantal geriatrische kanttekeningen gemaakt en wordt er aan de hand hiervan een aantal praktische raadgevingen voorgesteld.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Beauvoir, S., De (1970)La Veillesse. Editions Gallimard, Parijs.Google Scholar
 2. Bremer, G. J., J. C. Van Es enA. Hofmans (1969)Inleiding tot de huisartsengeneeskunde. H. E. Stenfert KroeseNv, Leiden.Google Scholar
 3. Burger, A. K. C. (1975) Enkele tips en kanttekeningen bij het lichamelijk onderzoek van de bejaarde patiënt.Huisarts en Wetenschap 18, 11; (1978a)De puzzle van de psycho-geriatrie. Ned. Ver. Gerontologie, Utrecht; (1978b) Weten te geven en te nemen,Pharm. Weekblad 113, 149.Google Scholar
 4. Centraal Bureau v.d. Statistiek (1976a)De toekomstige demografische ontwikkeling in Nederland na 1975; (1976b)De leefsituatie van de Nederlandse bevolking van 55 jaar en ouder, deel 1; (1978)Vademecum gezondheidsstatistiek Nederland 1978.Google Scholar
 5. Curtis, H. C. (1963) Biological mechanisms underlying the aging process,Science 141.Google Scholar
 6. Danner, S. A. (1977)Methusalah's secret — Cardiovascular health in the tenth decade. Dissertatie, Amsterdam.Google Scholar
 7. Fuldauer, A. (1966)Bejaardenonderzoek in een huisartsenpraktijk. Dissertatie, Hengelo.Google Scholar
 8. Honhoff, B. (1979) Persoonlijke mededeling.Google Scholar
 9. Hollander, C. F. (1970a) Functional and cellular aspects of organ ageing,Exptl. Gerontol. 5; (1970b) Model systems in experimental gerontology,Ned. Tijdschr. Geront. 1.Google Scholar
 10. Kment, A., J. Leibetseder enH. Burger (1966) Gerontologische Untersuchungen an Rattenherzmitochondrien,Gerontologia 12.Google Scholar
 11. Lavrijsen, J. E. L., S. M. Handgraaf enM. Kahn (1977)De bejaarde en zijn medicijnen. Sociale Geneeskunde, Rijksuniversiteit, Leiden.Google Scholar
 12. Lehr, U. (1974)Gerontologie een psychologisch overzicht. Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen.Google Scholar
 13. Merkus, F. W. H. M. (1978)Het voorschrijven van geneesmiddelen. Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht.Google Scholar
 14. Oliemans, A. P. (1969) Morbiditeitin de huisartsenpraktijk, Dissertatie, Leiden.Google Scholar
 15. Pathy, M. S. (1967) Clinical presention of myocardial infarction in the elderly,Brit. Heart J. 29, 190.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

 • A. K. C. Burger
  • 1
 1. 1.'s-Gravenhage

Personalised recommendations