Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 325–334 | Cite as

Biosynthese van anthocyanen in witbloeiende mutanten van Petunia hybrida

 • K. F. F. Kho
Oorspronkelijke Artikelen

Samenvatting

De rol van enkele anthocyaan-genen bij de biosynthese van anthocyanen inPetunia hybrida werd onderzocht met behulp van een biochemische complementatietechniek en door middel van enzymologisch onderzoek. Door gebruik te maken van witbloeiende mutanten kon worden aangetoond dat de biosynthese van anthocyanen verloopt via dihydroflavonolen als tussenprodukten. In bepaalde witbloeiende mutanten kunnen synthetische precursors met gemodificeerde structuur worden omgezet in anthocyanen met overeenkomstige structuur.

Anthocyanin synthesis in white flowering mutants of Petunia hybrida

Abstract

The role of anthocyanin genes in anthocyanin biosynthesis inPetunia hybrida has been investigated by a complementation technique, and by enzymologic experiments, involving white flowering mutants. It was demonstrated that anthocyanin biosynthesis occursvia dihydroflavonol intermediates. Synthetic precursors with different substitution patterns are converted into analogous anthocyanins in some white flowering mutants.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Brederode, J. Van, G. Van Nigtevegt enJ. Kamsteeg (1975)Heredity 35, 429–430.Google Scholar
 2. Fritsch, H., enH. Grisebach (1975)Phytochemistry 14, 2437–2442.CrossRefGoogle Scholar
 3. Grisebach, H., enS. Kellner (1965)Z. Naturforsch. 20b, 446.Google Scholar
 4. Hahlbrock, K., enH. Grisebach (1975) In:The Flavonoids. Chapman and Hall, Londen, biz. 886–916.Google Scholar
 5. Hess, D. (1967)Z. Pflanzenphysiol. 56, 12–19.Google Scholar
 6. Hörhammer, L., H. Wagner enH. Krämer (1966)Tetrahedron Letters 42, 5133.CrossRefGoogle Scholar
 7. Jurd, L. (1969)Phytochemistry 8, 2421–2423.CrossRefGoogle Scholar
 8. Kho, K. F. F. (1978)Phytochemistry, 245–248.Google Scholar
 9. Kho, K. F. F., A. C. Bolsman-Louwen, J. C. Vuik enG. J. H. Bennink (1977)Planta 135, 109–118.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Kho, K. F. F., J. Kamsteeg enJ. Van Brederode (1978)Z. Pflanzenphysiol. 88, 449–464.CrossRefGoogle Scholar
 11. Kho, K. F. F., H. Wiering enG. J. H. Bennink (1975)Planta 127, 271, 279.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Mabry, T. J., K. R. Markham enM. B. Thomas (1970) In:The systematic identification of flavonoids. Springer-Verlag, Berlijn-Heidelberg-New York.CrossRefGoogle Scholar
 13. Mahesh, V. B., enT. R. Seshadri (1955)Proc. Indian Acad. Sci. 41a, 210.Google Scholar
 14. Meier, H., enM. H. Zenk (1965)Z. Pflanzenphysiol. 53, 415.Google Scholar
 15. Onslow, M. W. (1925) In:The anthocyanin pigments of plants. Cambridge University Press.Google Scholar
 16. Reddy, G. M., en E. H.Coe Jr. (1962)Science 138, 149.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 17. Ribéreau-Gayon, P. (1972) In:Plant Phenolics. Oliver and Boyd, Edinburgh, blz. 137.Google Scholar
 18. Sahleh, N. A. M., H. Fritsch, P. Witkop enH. Grisebach (1976a)Planta 133, 41–45.CrossRefGoogle Scholar
 19. Sahleh, N. A. M., J. E. Poulton enH. Grisebach (1976b)Phytochemistry 15, 1865–1868.CrossRefGoogle Scholar
 20. Segel, I. H. (1974a) In:Enzyme Kinetics. John Wiley/Interscience, New York, blz. 346–385; (1974b)Ibidem blz. 100–161.Google Scholar
 21. Steiner, A. M. (1970)Z. Pflanzenphysiol. 63, 370.Google Scholar
 22. Stickland, R. G., enB. J. Harrison (1974)Heredity 33, 108–112.CrossRefGoogle Scholar
 23. Tabak, A. J. H., H. Meyer enG. J. H. Bennink (1978)Planta 139, 67–71CrossRefPubMedGoogle Scholar
 24. Wagner, R. P., enH. K. Mitchell (1964) In:Genetics and Metabolism, 2e. Ed. John Wiley, New York, blz. 286.Google Scholar
 25. Wiering, H. (1974)Genen Phaenen 17, 117–134.Google Scholar
 26. Wiering, H., enP. De Vlaming (1973)Genen Phaenen 16, 35–50.Google Scholar
 27. Wong, E., enC. M. Francis (1968)Phytochemistry 7, 2131–2137.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

 • K. F. F. Kho
  • 1
  • 2
 1. 1.Vakgroep PlantenfysiologieUniversiteit van AmsterdamHolland
 2. 2.Medicopharma, Cornelis van Uitgeeststraat 2Zaandam

Personalised recommendations