Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 129–149 | Cite as

De bepaling van het farmacon-metaboliserend vermogen bij de mens

 • M. Danhof
Voordrachten
 • 14 Downloads

Conclusies

De activiteit van het ‘mixed function oxidase’ systeem in de lever blijkt afhankelijk te zijn van een groot aantal factoren. Als gevolg daarvan kunnen de steady-state plasmaconcentraties die worden bereikt na toediening van een geneesmiddel in vaste dosering van persoon tot persoon zeer sterk uiteenlopen.

Het is daarom gewenst dat de dosering, met name van farmaca met een geringe therapeutische breedte, wordt geÏndividualiseerd. Vooralsnog zijn evenwel nog geen methoden beschikbaar waarmee het farmacon-metaboliserend vermogen van een individu in absolute zin kan worden vastgesteld. Daardoor is het alleen mogelijk de dosering te individualiseren door plasmaconcentraties van het desbetreffende geneesmiddel zelf te bepalen.

De meest ideale methode om de dosering te individualiseren is wellicht die waarbij na een eenmalige dosering de halfwaardetijd van het desbetreffende geneesmiddel bij een bepaalde patiënt wordt bepaald. Aannemend dat het verdelingsvolume redelijk constant is, kan dan met behulp van formule (1) de hoogte van de dosering alsmede het doseringsinterval worden berekend die nodig zijn om de gewenste steady-state plasmaconcentratie te bereiken.

Overigens dienen dit soort gegevens met zorg te worden geÏnterpreteerd, omdat van sommige farmaca bekend is dat ze hun eigen omzetting versnellen, als gevolg waarvan de berekende steady-state plasmaconcentraties niet worden bereikt. Dit is onder andere het geval door carbamazepine en andere anti-epileptica (Rawlins e.a. 1975). Het verdient in het algemeen aanbeveling te controleren of de berekende steady-state plasmaconcentraties inderdaad worden bereikt.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Aarts, E. M. (1965) Evidence for the function ofd-glucaric acid as an indictor for drug induced enhanced metabolism through glucuronic acid pathway in man,Biochem. Pharmacol. 14, 359–363; (1968)Drug induced stimulation of the glucuronic acid system. Proefschrift, Katholieke Universiteit, Nijmegen.CrossRefGoogle Scholar
 2. Agnihotri, S. N., R. A. Clark, S. Cooper, A. O. Iyun enG. T. Tucker (1978) Chronic pulmonary disease and antipyrine disposition,Brit. J. Clin. Pharmacol. 5, 275–278.CrossRefGoogle Scholar
 3. Alexanderson, B., D. A. Price-Evans enF. Sjöqvist (1969) Steady state plasma levels of nortryptiline in twins: influence of genetic factors and drug therapy,Brit. Med. J. 4, 764–768.PubMedPubMedCentralCrossRefGoogle Scholar
 4. Alvan, G. (1977)Interindividual differences in drug disposition-principle aspects. Proefschrift, Karolinska Institutet, Stockholm.Google Scholar
 5. Alvares, A. P., A. Fischbein, K. E. Anderson enA. Kappas (1977) Alterations in drug metabolism in workers exposed to polychlorinated biphenyls,Clin. Pharmacol. Therap. 22, 140–147.CrossRefGoogle Scholar
 6. Andreasen, P. B., L. Ranek, B. E. Statland enN. Tygstrup (1974) Clearance of antipyrine-dependence of quantitative liver function,Europ. J. Clin. Invest. 4, 129–134.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. Azarnoff, D. L. (1977) Insecticides: effect on drug metabolism,Clin. Pharmacol. Therap. 22, 817–822.CrossRefGoogle Scholar
 8. Bates, T. R., H. P. Blumenthal enH. J. Pieniaszek (1977) Salivary excretion and pharmacokinetics of sulphapyridine after sulphasalazine,Clin. Pharmacol. Therap. 22, 917–928.CrossRefGoogle Scholar
 9. Bircher, J., A. Küpfer, I. Gikalov enR. Preisig (1976) Aminopyrine demethylation measured by breath analysis in cirrhosis,Clin. Pharmacol. Therap. 20, 484–492.CrossRefGoogle Scholar
 10. Boxenbaum, H. G., I. Bekersky, V. Mattaliano enS. A. Kaplan (1975) Plasma and salivary concentrations of isoniazid in man: preliminary findings in two slow acetylator subjects,J. Pharmacokin. Biopharm. 3, 443–456.CrossRefGoogle Scholar
 11. Boxtel, C. J. Van, J. T. Wilson, S. Lindgren enF. Sjöqvist (1976) Comparison of the half-life of antipyrine in plasma, whole blood and saliva of man,Europ. J. Clin. Pharmacol. 9, 327–332.CrossRefGoogle Scholar
 12. Branch, R. A., C. M. Herbert enA. E. Read (1973) Determinants of serum antipyrine half-lives in patients with liver disease,Gut 14, 569–573.PubMedPubMedCentralCrossRefGoogle Scholar
 13. Branch, R. A., J. A. James enA. E. Read (1976) The clearance of antipyrine and indocyanine green in normal subjects and in patients with chronic liver disease,Clin. Pharmacol. Therap. 20, 81–89.CrossRefGoogle Scholar
 14. Breimer, D. D. (1977) Farmacokinetiek, individuele farmacotherapie en de taak van de apotheker,Farm. Tijdschr. Belg. 54, 291–312.Google Scholar
 15. Breimer, D. D., W. Zilly enE. Richter (1975) Pharmacokinetics of hexobarbital in acute hepatitis and after apparent recovery,Clin. Pharmacol. Therap. 18, 433–440; (1977) Influence of rifampicin on drug metabolism: differences between hexobarbital and antipyrine,Ibidem 21, 470–481.CrossRefGoogle Scholar
 16. Briant, R. H. (1977) Drug treatment in the elderly: problems and prescribing rules,Drugs 13, 225–229.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 17. Brodie, B. B., enJ. Axelrod (1950) The fate of aminopyrine (pyramidon) in man and methods for the estimation of aminopyrine and its metabolites in biological material,J. Pharmacol. Exptl. Therap. 99, 171–184.Google Scholar
 18. Carter, D. E., J. M. Goldman, R. Bressler, R. J. Huxtable, D. Christian enM. W. Heine (1974) Effect of oral contraceptives on drug metabolism,Clin. Pharmacol. Therap. 15, 22–31.CrossRefGoogle Scholar
 19. Cascorbi, H. F., E. S. Vesell, D. A. Blake enM. Helrich (1971) Genetic and environmental influence on halothane metabolism in twins,Clin. Pharmacol. Therap. 12, 50–55.CrossRefGoogle Scholar
 20. Chang, R. L., A. W. Wood, W. R. Dkon, A. H. Conney, K. E. Anderson, J. Eiseman enA. P. Alvares (1976) Antipyrine: radio immunoassay in plasma and saliva following administration of a high dose and a low dose,Clin. Pharmacol. Therap. 20, 219–226.CrossRefGoogle Scholar
 21. Chen, W., P. A. Vrindten, P. G. Dayton enJ. J. Burns (1962) Accelerated aminopyrine metabolism in subjects pretreated with phenylbutazone,Life Sci. 2, 35–42.CrossRefGoogle Scholar
 22. Closson, R. G. (1977) Terminal half-life of drugs studied in patients with hepatic diseases,Am. J. Hosp. Pharm. 34, 520–524.PubMedGoogle Scholar
 23. Conney, A. H. (1967) Pharmacological implications of microsomal enzyme induction,Pharmacol. Rev. 19, 317–366.PubMedGoogle Scholar
 24. Cucinell, S. A., A. H. Conney, M. Sansur enJ. J. Burns (1965) Drug interactions in man. 1. Lowering effect of phenobarbital on plasma levels of bishydroxycoumarin (Dicumarol) and diphenylhydantoin (Dilantin),Clin. Pharmacol. Therap. 6, 420–428.CrossRefGoogle Scholar
 25. Cunningham, J. L., enD. A. Price-Evans (1974) Urinaryd-glucaric acid excretion and acetanilide pharmacokinetics before and during diphenylhydantoin administration,Europ. J. Clin. Pharmacol. 7, 387–391.CrossRefGoogle Scholar
 26. Danhof, M., D. P. Krom enD. D. Breimer (1978) Studies on the different metabolic pathway of antipyrine in the rat: effect of treatment with phenobarbitone and 3-methylcholanthrene, te publiceren.Google Scholar
 27. Davidson, D. C., W. B. Mcintosh enJ. A. Ford (1974) Assessment of plasma glutamyl transpeptidase activity and urinaryd-glucaric acid excretion as indices of enzyme induction,Clin. Sci. Mol. Med. 47, 1279–1283.Google Scholar
 28. Drayer, D. E., enM. M. Reidenberg (1977) Clinical consequences of polymorphic acetylation of basic drugs,Clin. Pharmacol. Therap. 22, 251–259.CrossRefGoogle Scholar
 29. Drzewiecki, J. (1977) Excretion ofd-glucaric acid and metabolism of salicylamide in man-effect of phenobarbital produced enzymatic induction,Pol. J. Pharmacol. Pharm. 29, 359–367.PubMedGoogle Scholar
 30. Du Souich, P., A. J. Mclean, D. Lalka, S. Erill enM. Gibaldi (1978) Pulmonary disease and drug kinetics,Clin. Pharmacokin. 3, 257–266.CrossRefGoogle Scholar
 31. Eichelbaum, M., G. Bodem, R. Gugler, C. Schneider-Deters enH. J. Dengler (1974) Influence of thyroid status on plasma half-life of antipyrine in man,New Engl. J. Med. 290, 1040–1042.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 32. Eisenberg, J. (1976) Zur Biochemie und Klinik der alkoholischen Leberschädigung,Naturwiss. 63, 556–569.CrossRefGoogle Scholar
 33. Fabre, J., enL. Balant (1976) Renal failure, drug pharmacokinetics and action,Clin. Pharmacokin 1, 90–120.CrossRefGoogle Scholar
 34. Fraser, H. S., C. J. Bulpitt, C. Kahn, G. Mould, J. C. Mucklow enC. T. Dollery (1976a) Factors affecting antipyrine metabolism in West-African villagers,Clin. Pharmacol. Therap. 20, 369–376.CrossRefGoogle Scholar
 35. Fraser, H. S., J. C. Mucklow, C. J. Bulpitt, C. Kahn, G. Mould enC. T. Dollery (1977) Environmental effects on antipyrine half-life in man,Clin. Pharmacol. Therap. 22, 799–808.CrossRefGoogle Scholar
 36. Fraser, H. S., J. C. Mucklow, S. Murray enD. S. Davies (1976b) Assessment of antipyrine kinetics by measurement in saliva,Brit. J. Clin. Pharmacol. 3, 321–325.CrossRefGoogle Scholar
 37. Giudicelli, J. F., enJ. P. Tillement (1977) Influence of sex on drug kinetics in man,Clin. Pharmacokin. 2, 157–166.CrossRefGoogle Scholar
 38. Hammer, W., enF. Sjöqvist (1967) Plasma levels of monomethylated tricyclic antidepressants during treatment with imipramine like compounds,Life Sci. 6, 1895–1903.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 39. Hansen, J. M., K. Siersboek-Nielsen enL. Skovsted (1971) Carbamazepine-induced accelaration of diphenylhydantoin and warfarin metabolism in man,Clin. Pharmacol. Therap. 12, 539–543.CrossRefGoogle Scholar
 40. Harris, H. (1964) Enzymes and drug sensitivity. The genetics of serum cholinesterase deficiency in relation to suxamethonium apnoea,Proc. R. Soc. Med. 57, 503–506.PubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 41. Hepner, G. W., enE. S. Vesell (1974) Assessment of aminopyrine metabolism in man by breath analysis after oral administration of14C-aminopyrine,New Engl. J. Med. 291, 1384–1388; (1975) Quantitative assessment of hepatic function by breath analysis after oral administration of14C-aminopyrine,Ann. Int. Med. 83, 632–638.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 42. Hildebrandt, A. G., I. Roots, M. Speck, K. Saalfranck enH. Kewitz (1975) Evaluation of in vivo parameters of drug metabolizing enzyme activity in man after administration of clemastine, phenobarbital or placebo,Europ. J. Clin. Pharmacol. 8, 327–336.CrossRefGoogle Scholar
 43. Horning, M. G., L. Brown, J. Nowlin, K. Lertratanangkoon, P. Kellaway enT. E. Zion (1977) Use of saliva in therapeutic drug monitoring,Clin. Chem. 23, 157–164.PubMedGoogle Scholar
 44. Huffman, D. H., D. W. Shoeman enD. L. Azarnoff (1974) Correlation of the plasma elimination of antipyrine and the appearance of 4-hydroxy-antipyrine in the urine of man,Biochem. Pharmacol. 23, 197–201.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 45. Huffman, D. H., D. W. Shoeman, P. Pentkäien enD. L. Azarnoff (1973) The effect of spironolactone on antipyrine metabolism in man,Pharmacology 10, 338–344.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 46. Hunt, S. N., W. J. Jusko enA. M. Yurchak (1976) Effect of smoking on theophylline disposition,Clin. Pharmacol. Therap. 19, 546–551.CrossRefGoogle Scholar
 47. Hunter, J., enL. F. Chasseaud (1977) Clinical aspects of microsomal enzyme induction, in:J. W. Bridges enL. F. Chasseaud (ed.)Progress in Drug Metabolism i. John Wiley & Sons, Londen, blz. 130–191.Google Scholar
 48. Hunter, J., J. D. Maxwell, M. Carrella, D. A. Stewart enR. Williams (1971) Urinaryd-glucaric acid excretion as a test for hepatic enzyme induction in man,Lancet I, 572.CrossRefGoogle Scholar
 49. Iber, F. L. (1977) Drug metabolism in heavy consumers of ethyl alcohol,Clin. Pharmacol. Therap. 22, 735–742.CrossRefGoogle Scholar
 50. Inaba, T., enW. Kalow (1975) Salivary excretion of amobarbital in man,Clin. Pharmacol. Therap. 18, 558–562.CrossRefGoogle Scholar
 51. Inaba, T., B. K. Tang enW. Kalow (1976) Amobarbital: probe of hepatic drug oxidation in man,Clin. Pharmacol. Therap. 20, 439–444.CrossRefGoogle Scholar
 52. Jenne, J. W., N. Nagasawa, R. Mchugh, F. Macdonald enE. Wyse (1975) Decreased theophylline half-life in cigarette smokers.Life Sci. 17, 195–198.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 53. Jezequel, A. M., F. Orlandi enL. T. Teuconi (1971) Changes of the smooth endoplasmic reticulum induced by rifampicine in human and guinea pig hepatocytes,Gut 12, 984–987.PubMedPubMedCentralCrossRefGoogle Scholar
 54. Jusko, W. J. (1978) Role of tobacco smoking in pharmacokinetics,J. Pharmacokin. Biopharm. 6, 7–39.CrossRefGoogle Scholar
 55. Kalow W., D. Kabar, T. Inaba enB. K. Tang (1977) Case of deficiency of N-hydroxilation of amobarbital,Clin. Pharmacol. Therap. 21, 530–536.CrossRefGoogle Scholar
 56. Kappas, A., A. P. Alvares, K. E. Anderson, E. J. Pantuck, C. B. Pantuck, R. Chang enA. H. Conney (1978) Effect of charcoal broiled beef on antipyrine and theophylline metabolism,Clin. Pharmacol. Therap. 23, 445–450.CrossRefGoogle Scholar
 57. Kappas, A., K. E. Anderson, A. H. Conney enA. P. Alvares (1976) Influence of dietary protein and carbohydrate, on antipyrine and theophylline metabolism in man,Clin. Pharmacol. Therap. 20, 643–654.CrossRefGoogle Scholar
 58. Kater, R. M. H., G. Roggin, F. Tobon, P. Zieve enF. L. Iber (1969a) Increased rate of clearance of drugs from the circulation of alcoholics,Am. J. Med. Sci. 258, 35–39.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 59. Kater, R. M., T. Tobon enF. L. Iber (1969b) Increased rate of tolbutamide metabolism in alcoholic patients,J. Am. Med. Assoc. 207, 363–365.CrossRefGoogle Scholar
 60. Kellermann, G., M. Luyten-Kellermann, M. G. Horning enM. Stafford (1976) Elimination of antipyrine and benzo(a)pyrene metabolism in cultured human lymphocytes,Clin. Pharmacol. Therap. 20, 72–80.CrossRefGoogle Scholar
 61. Klotz, U., G. R. Avant, A. Hoyumpa, S. Schenker enG. R. Wilkinson (1975) The. effects of age and liver disease on the disposition and elimination of diazepam in adult man,J. Clin. Invest. 55, 347–359.PubMedPubMedCentralCrossRefGoogle Scholar
 62. Koch-Weser, J. (1972) Serum concentrations are therapeutic guides,New Engl. J. Med. 287, 227–231; (1975) The serum level approach to individualization of drug dosage,Europ. J. Clin. Pharmacol. 9, 1–8.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 63. Kolmodin, B., D. L. Azarnoff enF. Sjöqvist (1969) Effect of environmental factors on drug metabolism, decreased plasma half-life of antipyrine in workers exposed to chlorinated hydrocarbon insecticides,Clin. Pharmacol. Therap. 10, 638–642.CrossRefGoogle Scholar
 64. Kuntzman, R., M. Jacobson, W. Levin enA. H. Conney (1968) Stimulation effect of N-phenylbarbital (phetharbital) on cortisol hydroxylation in man,Biochem. Pharmacol. 17, 565–571.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 65. Lacamwasam, D. S., C. Franklin enP. Turner (1975) Effect of phenobarbital on hepatic drug metabolizing enzymes and urinaryd-glucaric acid excretion in man,Brit. J. Clin. Pharmacol. 2, 257–262.CrossRefGoogle Scholar
 66. Lunde, P. K. M., K. Frislid enV. Hansteen (1977) Disease and acetylation polymorphism,Clin. Pharmaconkin. 2, 182–198.CrossRefGoogle Scholar
 67. Mahgoub, A., J. R. Idle, L. G. Dring, R. Lancaster enR. L. Smith (1977) Polymorphic hydroxylation of debrisoquine in man,Lancet II, 584–586.CrossRefGoogle Scholar
 68. Misra, P. S., A. Lefevre, H. Ishii, E. Rubin enC. S. Lieber (1971) Increase of ethanol, meprobamate and phenobarbital metabolism after chronic ethanol administration in man and in rats,Am. J. Med. 51, 346–351.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 69. Mitchell, A. A. (1972) Smoking and warfarin dosage,New Engl. J. Med. 287, 1153–1154.PubMedGoogle Scholar
 70. Moody, J. P., A. C. Tait enA. Todrich (1967) Plasma levels of imipramine and desmethyl-imipramine during therrapy,Brit. J. Psych, 113, 183–193.CrossRefGoogle Scholar
 71. Morselli, D. L. (1976) Pediatric clinical pharmacology: routine monitoring or clinical trials, in:W. A. Gouveia, G. Tognoni enVan Der Kleijn (ed.)Clinical Pharmacy and Clinical Pharmacology. North-Holland Publishing Company, Amsterdam, blz. 277–289.Google Scholar
 72. Nichol, E. S., J. N. Keyes, J. F. Borg, T. J. Coogan, J. Boeherer, W. L. Mullins, T. Scott, P. Page, G. C. Griffith enE. Massie (1958) Long-term anticoagulant therapy in coronary atherosclerosis,Am. Heart. J. 55, 142–152.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 73. Nigam, S., I. Roots, W. Kolbe, W. Hövermann enA. G. Hildebrandt (1978)Hplc evaluation of urinary 6Βhydroxy-cortisol, an indicator of enzyme induction,Abstract no. 165, Sixth European Workshop on Drug Metabolism, Leiden, 18–23 Juni.Google Scholar
 74. Noordhoek, J., J. Dees, E. M. Savnue-Chapel enJ. H. P. Wilson (1978) Output of14CO2 in breath after oral administration of14C methyl aminopyrine in hepatitis, cirrhosis and hepatic bilharziasis: its relationship to aminopyrine pharmacokinetics,Europ. J. Clin. Pharmacol. 13, 223–229.CrossRefGoogle Scholar
 75. Norman, T. R., G. D. Burrows, K. P. Maguire, G. Rubinstein, B. A. Scoggins enB. Davies (1977) Cigarette smoking and nortryptiline levels,Clin. Pharmacol. Therap. 21, 453–456.CrossRefGoogle Scholar
 76. Notten, W. R. F. (1975)Alterations in the D-glucuronic acid pathway and drug metabolism by exogenous compounds; D-glucaric acid level as an indication of exposure to xenobiotics. Proefschrift, Katholieke Universiteit, Nijmegen.Google Scholar
 77. O'Malley, K., M. Browning, I. Stevenson enM. J. Turnbull (1973) Stimulation of drug metabolism in man by tricylic anti-depressants,Europ. J. Clin. Pharmacol. 16, 102–106.CrossRefGoogle Scholar
 78. O'Malley, K., J. Crooks, E. Duke enI. H. Stevenson (1971) Effect of age and sex on human drug metabolism,Brit. Med. J. 3, 607–609.PubMedPubMedCentralCrossRefGoogle Scholar
 79. O'Malley, K., I. H. Stevenson enJ. Crooks (1972) Impairment of human drug metabolism by oral contraceptive steroids,Clin. Pharmacol. Therap. 13, 552–557.CrossRefGoogle Scholar
 80. Park, B. K., enE. E. Ohnhaus (1978) Assessment of enzyme induction in man using radio-immunoassay of 6Βhydroxy-cortisol,Abstract no. 775, 7th International Congress of Pharmacology, Parijs, 16–21 juli.Google Scholar
 81. Piaksky, K. M., D. S. Sitar enR. I. Ogilvie (1977) Effect of phenobarbital on the disposition of intravenous theophylline,Clin. Pharmacol. Therap. 22, 336–339.CrossRefGoogle Scholar
 82. Poland, A., D. Smith, R. Kuntzman, M. Jacobson enA. H. Conney (1970) Effect of intensive occupational exposure to DDT on phenylbutazone and cortisol metabolism in human subjects,Clin. Pharmacol. Therap. 11, 732–742.CrossRefGoogle Scholar
 83. Price-Evans, D. A. (1968) Genetic variations in acetylation of isoniazid and other drugs,Ann. N. Y. Acad. Sci. 151, 723–733.CrossRefGoogle Scholar
 84. Rawlins, M. D., P. Collste, L. Bertilsson enL. Palmér (1975) Distribution and elimination kinetics of carbamazepine in man,Europ. J. Clin. Pharmacol. 8, 91–96.CrossRefGoogle Scholar
 85. Richter, E., H. Gallenkamp, B. Keller, D. Brachtel, W. Zilly enD. D. Breimer (1977) Metabolismus von Hexobarbital bei Hepatitis und Zirrhose,Z. Gastroenterol. 15, 381–388.PubMedGoogle Scholar
 86. Rosalki, S. B. (1976) Plasma enzyme changes and their interpretation in patients receiving anti-convulsant and enzyme-inducing drugs, in:A. Richens enF. P. Woodford (ed.)Anti-convulsant Drugs and Enzyme Induction. Elsevier, Excerpta Medica, North-Holland, Amsterdam, blz. 27–35.Google Scholar
 87. Rosalki, S. B., D. Tarlow enD. Rau (1971) Plasmaγ-glutamyl transpeptidase elevation in patients receiving enzyme-inducing agents,Lancet II, 376–377.CrossRefGoogle Scholar
 88. Rubin, E., enC. S. Lieber (1968) Hepatic microsomal enzymes in man and rat: Induction and inhibition by ethanol,Science 162, 690–691.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 89. Sjöqvist, F., O. Borgå enM. L. A. Orme (1976) Fundamentals of clinical pharmacology, in:G. S. Avery (ed.)Drug Treatment. Adis Press, Sydney, blz. 1–42.Google Scholar
 90. Sjöqvist, F., enC. Von Bahr (1973) Interindividual differences in drug oxidation, clinical importance,Drug Metab. Disp. 1, 469–482.Google Scholar
 91. Smith, S. E., enM. D. Rawlins (1974) Prediction of drug oxidation rates in man: lack of correlation with serum gamma-glutamyl transpeptidase and urinary excretion ofd-glucaric acid and 6Β-hydroxycortisol,Europ. J. Clin. Pharmacol. 7, 71–75.CrossRefGoogle Scholar
 92. Sotaniemi, E., P. Arvela enE. Huhti (1971) Increased clearance from the blood of asthmatic patients,Ann. Allergy 29, 139–141.PubMedGoogle Scholar
 93. Sotaniemi, E., enE. Huhti (1974) Half-life of intravenous tolbutamide in the serum of patients in medical wards,Ann. Clin. Res. 6, 146–154.PubMedGoogle Scholar
 94. Sotaniemi, E., R. Isoaho, E. Huhti, M. Huikko enO. Koivistro (1972) Increased clearance of ethanol from the blood of asthmatic patients,Ann. Allergy 30, 254–257.PubMedGoogle Scholar
 95. Stamp, T. C. B., J. M. Pround, P. Dupré, R. J. Flanagan enC. A. Twigg (1976) Enzyme induction and calcium and vitamine D metabolism during chronic anti-convulsant therapy, in:A. Richens enF. P. Woodford (ed.)Anticonvulsant Drugs and Enzyme Induction. Elsevier, Excerpta Medica, North-Holland, Amsterdam, blz. 87–97.Google Scholar
 96. Stevenson, I. H. (1977) Factors influencing antipyrine elimination,Brit. J. Clin. Pharmacol. 4, 261–267.CrossRefGoogle Scholar
 97. Szczeklik, A., M. Orlowski enA. Szewzuck (1961) Serumγ-glutamyl transpeptidase activity in liver disease,Gastroenterology 41, 353–359.Google Scholar
 98. Szcezeklik, A., A. Szewzuck, M. Howsad enB. Kolaxkowska (1972) Serum peptidases in myocardial infarction,Brit. Heart J. 34, 232–237.CrossRefGoogle Scholar
 99. Thomsom, P. D., K. L. Melmon enJ. A. Richardson (1973) Lidocaine pharmacofcinetics in advanced heart failure, liver disease and renal failure in humans,Ann. Int. Med. 78, 499–508.CrossRefGoogle Scholar
 100. Vesell, E. S. (1977) Genetic and environmental factors affecting drug disposition in man,Clin. Pharmacol. Therap. 22, 659–679.CrossRefGoogle Scholar
 101. Vesell, E. S., enJ. G. Page (1968a) Genetic control of drug levels in man: antipyrine,Sciences 161, 72–73; (1968b) Genetic control of dicumarol levels in man,J. Clin. Invest. 47, 2657–2663; (1968c) Genetic control of drug levels in man: phenylbutazone,Science 159, 1479–1480.CrossRefGoogle Scholar
 102. Vesell, E. S., J. G. Page enG. T. Passananti (1971a) Genetic and environmental factors affecting ethanol metabolism in man,Clin. Pharmacol. Therap. 12, 192–201.CrossRefGoogle Scholar
 103. Vesell, E. S., enG. T. Passananti (1973) Inhibition of drug metabolism in man,Drug Metab. Disp. 1, 402–410.Google Scholar
 104. Vesell, E. S., G. T. Passananti, P. A. Glenwright enB. H. Dvorchik (1975a) Studies on the disposition of antipyrine, aminopyrine, and phenacetin using plasma, saliva and urine,Clin. Pharmacol. Therap. 18, 259–272.CrossRefGoogle Scholar
 105. Vesell, E. S., G. T. Passananti enF. E. Greene (1977) Inhibition of drug metabolism in man by allopurinol and nortriptyline,New Engl. J. Med. 283, 1484–1488.CrossRefGoogle Scholar
 106. Vesell, E. S., G. T. Passananti enC. H. Lee (1971b) Impairment of drug metabolism by disulfiram in man,Clin. Pharmacol. Therap. 12, 785–792.CrossRefGoogle Scholar
 107. Vesell, E. S., J. R. Shapiro, G. T. Passananti, H. Jorgensen enC. A. Shively (1975b) Altered plasma half-lives of antipyrine, propylthiouracil and methimazole in thyroid dysfunction,Clin. Pharmacol. Therap. 17, 48–56.CrossRefGoogle Scholar
 108. Vestal, R. E., A. H. Norris, J. D. Tobin, B. H. Cohen, N. W. Shock enR. Andres (1975) Antipyrine metabolism in man: influence of age, alcohol, caffeine and smoking,Clin. Pharmacol. Therap. 18, 425–432.CrossRefGoogle Scholar
 109. Vrede-kort, C., M. Danhof enD. D. Breimer (1978) Niet gepubliceerd.Google Scholar
 110. Werk, E. E., J. Mcgee enL. J. Sholiton (1964) Effect of diphenylhydantoin on cortisol metabolism in man,J. Clin. Invest. 43, 1824–1834.PubMedPubMedCentralCrossRefGoogle Scholar
 111. Whittaker, J. A., enJ. A. Price-Evans (1970) Genetic control of phenylbutazone metabolism in man,Brit. Med. J. 4, 323–328.PubMedPubMedCentralCrossRefGoogle Scholar
 112. Williams, R. L., T. F. Blaschke enP. J. Meffin (1976) The influence of acute viral hepatitis on disposition and plasma binding of tolbutamide,Clin. Res. 24, A141.Google Scholar
 113. Welch, R. M., R. L. De Angelis, M. Wingfield enT. W. Farmer (1975) Elimination of antipyrine from saliva as a measure of metabolism in man,Clin. Pharmacol. Therap. 18, 249–257.CrossRefGoogle Scholar
 114. Zilly, W., D. D. Bremer enE. Richter (1978) Hexobarbital disposition in compensated cirrhosis of the liver,Clin. Pharmacol. Therap. 23, 525–534.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

 • M. Danhof
  • 1
 1. 1.Sylvius LaboratoriaLeiden

Personalised recommendations