Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 109–111 | Cite as

Verantwoorde bloeddrukverlagende behandeling

  • W. H. Birkenhäger
Voordrachten
  • 13 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

  1. Feen, J. A. E. Van Der (1977)Hypertensie, een uitdaging aan de huisarts. Dissertatie, Rotterdam.Google Scholar
  2. Interim-advies Hypertensie (1978). Staatsdrukkerij, 's-Gravenhage.Google Scholar
  3. Saxton, C., R.B. Hayne, E. S. Gibson, D. W. Taylor, R. S. Roberts enA. L. Johnson (1978). Patient compliance with antihypertensive regiments.Patient Counselling and Health Education 1, 18.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

  • W. H. Birkenhäger
    • 1
  1. 1.Afdeling Inwendige Geneeskunde, ZuiderziekenhuisRotterdam

Personalised recommendations