Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 1578–1584 | Cite as

Verslag van een GVO-project ‘Omgaan met geneesmiddelen’

 • J. J. Van Belois
 • Ir. E. J. De Bats
 • J. J. M. Van Hagen
Verslagen en Mededelingen
 • 13 Downloads

Samenvatting

Er wordt verslag gedaan van een in 1977–1978 uitgevoerd Gvo-project in Overijssel. Behandeid wordt het theoretische kader van een voorlichtingsactie en hoe daarmee in de praktijk werd gewerkt. Achtereenvolgens komen aan de orde de probleemanalyse, de doelstellingen, de doelgroep, de informatie en de evaluatie.

Er wordt ingegaan op de theoretische en praktische Problemen bij het geven van voorlichting. Tenslotte wordt het twee avonden durende project met de daarbij gehanteerde hulpmiddelen (opdrachten, diaserie) beschreven.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Boland, J. W., e.a. (1976)Deskundige en Dialoog. Scriptie Vakgroep Andragogiek, Universiteit Utrecht.Google Scholar
 2. Hagen, J. J. M. Van (1978)Pharm. Weekblad 113, 225–228.Google Scholar
 3. Meiden, A. Van Der (1978)Intermediair. 4 augustus.Google Scholar
 4. Nota Uitgangspunten van de Kommissie Nationaal PlanGvo (1977).Google Scholar
 5. Nijk, A. J. (1974)Vormingswerk.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

 • J. J. Van Belois
  • 1
 • Ir. E. J. De Bats
  • 2
 • J. J. M. Van Hagen
  • 3
 1. 1.Destijds medewerker GvoWerkplaats OverijsselHolland
 2. 2.Projectleidster GVO Werkplaats OverijsselHolland
 3. 3.Apotheek de HofbraakHW Haaksbergen

Personalised recommendations