Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 1533–1538 | Cite as

Absorptie van geneesmiddelen in het maagdarmkanaal

 • J. H. M. Van Tongeren
Article
 • 37 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Bechgaard, E. (1973)Acta Pharmacol. Toxicol. 33, 129–137.Google Scholar
 2. Cooke, A. R., enJ. N. Hunt (1970)Am. J. Digest. Diseases 15, 95.Google Scholar
 3. Crommelin, D. J. A., J. Modderkolk enC. J. De Blaey (1979)Int. J. Pharm. 3, 299.Google Scholar
 4. Hees, P. A. M. Van, J. H. M. Tuinte, J. M. Van Rossum enJ. H. M. Van Tongeren (1979)Gut 20, 300–304.Google Scholar
 5. Kilian, H. (1973) Proefschrift, Nijmegen.Google Scholar
 6. Levine, R. R. (1970)Am. J. Digest. Diseases 15, 171.Google Scholar
 7. Takx-Köhlen, B. C. M. J., A. J. A. Bontje enF. W. H. M. Merkus (1978)Pharm. Weekblad 113, 229.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

 • J. H. M. Van Tongeren
  • 1
 1. 1.Arts, St. Radboud Ziekenhuisafd. GastroenterologieNijmegen

Personalised recommendations