Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 1175–1188 | Cite as

Homeopathie en de farmacie

 • M. D. Dicke
 • J. L. Fontijn
Article
 • 24 Downloads

Samenvatting

In dit artikel worden die aspecten van de homeopathie behandeld die voor de officine apotheker zouden kunnen bijdragen tot een beter inzicht in deze materie.

Na een korte inleiding wordt ingegaan op de geneesmiddelkeuze bij homeotherapie. Bereidingswijzen en controle-methoden zijn beschreven zoals deze worden toegepast bij vsm Geneesmiddelenbv. Theorieën en experimenten zijn aangehaald ter illustratie van de huidige stand van onderzoek. Ook de wettelijke regelingen met betrekking tot het homeopathische geneesmiddel worden besproken.

In een slotbeschouwing wordt ingegaan op de vraag of het homeopathisch middel kan worden beschouwd als geneesmiddel of behandelingsmiddel.

Abstract

This article deals with those aspects of homeopathy that might contribute to a better insight in this matter on the part of the officinal pharmacist. The short introduction leads to a discussion of the selection of therapeutics in homeotherapy.

Preparation techniques and test methods as applied by vsm Geneesmiddelenbv are described. Theories and experiments are quoted as illustrations of the current state of research. The legal regulations governing homeopathic therapeutics are also discussed.

The final conclusion deals with the question whether the homeopathic preparation can be seen as a curative agent or as a treatment aid.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Allen, L. (1973)New Scientist, 376 e.v.Google Scholar
 2. Barnard, G. O. (1965)Journal of the American Institute of Homeopathy, 205–212.Google Scholar
 3. Basold, A. (1968)Elemente der Naturwissenschaft 8, 32.Google Scholar
 4. Bayr, G. (1973) Proceedings Congres Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis te Wenen, 45.Google Scholar
 5. Bildet, J., e.a. (1975)Les Annales Homéopathiques françaises, 425–432;Ibidem (1976) 273–278;Ibidem (1977) 209–219.Google Scholar
 6. Boericke, W. (1927)Pocket manual of homoeopathic Materia Medica, Philadelphia, Fa. Boericke & Tafel Inc.; (1976) 9th Ed., with repertory, B. Jain Publishers, New Delhi.Google Scholar
 7. Boiron, J., enJ. Braise (1965)Les Annales Homéopathiques françaises, 586–596.Google Scholar
 8. Boiron, J., enC. Luu-Dang-Vinh (1978)Les Annales Homéopathiques françaises, 237–268.Google Scholar
 9. Broussalian, G. (1969) Repertorium in ponskaarten, 1861 kaarten; 640 middelen, Grenoble.Google Scholar
 10. Comité International des Pharmaciens Homéopates,ciph, Projet de Pharmacopée Homéopathique Internationale (1966) Nr. 1 en (1972) Nr. 2.Google Scholar
 11. Department of Health and Social Security (1977)Guide to Good pharmaceutical Manufacturing Practice, London.Google Scholar
 12. Dicke, M. D. (1977)Detoxificatie op homeopathische grondslag, Vakgroep toxicologie, subfaculteit farmacie Utrecht, uitgave VSM-Zaandam.Google Scholar
 13. Duk, P. van (1977)Geneeswijzen in Nederland, Ankh-Hermes bv, Deventer.Google Scholar
 14. Fontun, J. L. (1971)Folia pharmaceutica 5, 131–140.Google Scholar
 15. Gibson, R. G. (1968)The British Homoeopathic Journal 57, 157–163.Google Scholar
 16. Gibson, R. G. (1980)Brit. J. Clin. Pharmac. (Submitted).Google Scholar
 17. Hahnemann, S. (1796)Hufelands Journal n.Google Scholar
 18. Hahnemann, S. (1810)Organon der rationellen Heilkunde, Arnoldse Buchhandlung, Dresden; Ed. vi (1958), Karl F. Haug Verlag, Heidelberg.Google Scholar
 19. Heintz, E. (1941)Naturwissenschaften 29;Ibidem (1942)30.Google Scholar
 20. Kent, J. T. (1978)Repertory of the homoeopathic Materia Medica (with word index), herdruk van de 6e Amerikaanse editie, New Delhi.Google Scholar
 21. Kienle, G. (1973)Arzneimittel-Forsch. 23, 840–842.Google Scholar
 22. Kienle, G. (1974)Arzneimittelsicherheit und Gesellschaft / Eine kritische Untersuchung, Schattauer Verlag, Stuttgart-New York, 412 e.v.Google Scholar
 23. Kishore, J. (1980) Repertorium in ponskaarten, 9000 kaarten, 600 middelen, New Delhi.Google Scholar
 24. Kolisko, L. (1923)Physiologischer und physikalisches Nachweis der Wirksamkeit kleinster Entitäten, Der kommende Tagag Stuttgart.Google Scholar
 25. Lange-De Klerk, E. S. M. De (1979)Vergelijkend klinisch onderzoek en homoeopathie, ssc 9, 103–115.Google Scholar
 26. Läpp, C., e.a. (1955)Thérapie 10, 625–638.Google Scholar
 27. Leers, H. (1975) Kents repertorium in A5-kaarten, 3337 kaarten, 273 middelen, Saarlouis.Google Scholar
 28. Mastenbroek, H. E., enG. J. Roelofsen (l975) Scriptie homoeopathische Geneeskunde, Afd. Sociale Geneeskunde, Vrije Universiteit Amsterdam, uitgavevsm-Zaandam.Google Scholar
 29. Mezger, J. (1964)Gesichtete homöopathische Arzneimittellehre (2 banden), Karl F. Haug Verlag, Heidelberg.Google Scholar
 30. Pelikan, N., enG. Unger (1965)Die Wirkung potenzierter Substanzen, Phil. antrop. Verlag, Goetheanum, Dornach;Ibidem (1971)Brit. Horn. J. 60, 223.Google Scholar
 31. Riet, A. van 'T (1978)August Bier en de Homoeopathie, proefschrift, Vrije Universiteit Amsterdam.Google Scholar
 32. Tischner, R. (1932)Geschichte der Homöopathie, 1 (Vorläufer);Ibidem (1934) uHahnemann, Leben und Werk;Ibidem (1937) IIIAusbreitung der Homöopathie;Ibidem (1939) rvDie Homöopathie seit 1850, Schwabe, Leipzig.Google Scholar
 33. Urbanski, T. (1967)Nature 216, 577–578.Google Scholar
 34. Vogelenzang, E. H. (1968)Pharm. Weekblad 103, 18.Google Scholar
 35. Voisin, H. (1964)Matière médicale de praticien, (1969) als Duitse uitgave,Materia Medica des Homöopathischen Praktikers, Karl F. Haug Verlag, Heidelberg.Google Scholar
 36. Wolter, H. (1963)Allgemeine Homöopathische Zeitung 2, 73–79Google Scholar
 37. Wurmser, L. (1975)Les Annales homéopathiques françaises, 316–324.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

 • M. D. Dicke
  • 1
 • J. L. Fontijn
  • 2
 1. 1.vsm Geneesmiddelen bvEA Zaandam
 2. 2.Dr. Willmar Schwabe bvEJ Zaandam

Personalised recommendations