Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 1167–1174 | Cite as

Alternatieve geneeswijzen: enkele overwegingen en meningen van een klinisch farmacoloog

 • F. W. J. Gribnau
Article
 • 16 Downloads

Samenvatting

De klinische farmacologie stelt als natuurwetenschap de eis, dat van verondersteld bruikbare principes de werkzaamheid en de veiligheid lege artis worden bewezen. Deze eis staat los van de vraag of een patiënt een bepaald middel langs orthodoxe dan wel alternatieve kanalen zal gaan verkrijgen. Enkele facetten van het onderscheid tussen ‘orthodox’ en ‘alternatief’ worden belicht. Gesteid wordt, dat in geval van een ernstige ziekte de huisarts niet de relatie met de patiënt kan verbreken wanneer deze voor een alternatieve aanpak kiest, terwijl de specialist dit- zich daartoe verplicht voelend teneinde zijn wetenschappelijke integriteit te bewaren — wél kan.

Abstract

Clinical pharmacology, being one of the natural sciences, requires alege artis proof of activity and safety with respect to the therapeutic principles, valid in medical treatment. This requirement for evidence has no bearing on the question whether a patient receives his medication via the orthodox way or by an alternate route.

The author gives an elucidation of the contrast of ‘orthodox treatment’ versus ‘alternative treatment’. It is postulated that, in case of serious illness, the general practitioner must not break off the relationship with the patient who decides on alternate treatment. The consultant, however, who may feel himself committed to his scientific integrity, is allowed to do the opposite.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Geraadpleegde literatuur

 1. Anderson, J. A. D. (1979)Self-Medication. mtp Press Ltd., Lancaster.Google Scholar
 2. Azad Khan, A. K. (1980)Brit. Med. J. I, 1044.Google Scholar
 3. Black, H. R. (1979)Am. J. Med. 66, 837–849.Google Scholar
 4. Buytendijk, F. J. J. (1957)Over de pijn. 2e druk. Sectie v:het doorleven van pijn; onderdeel 4:hei persoonlijk woord. Spectrum/Aula, Utrecht, 168–196.Google Scholar
 5. Comroe, J. H. (1979)Am. Rev. Respirat. Diseases 120, 1189–1195.Google Scholar
 6. Creagon, T. H., e.a. (1979)New Engl. J. Med. 301, 687–690.Google Scholar
 7. Daems, W. F.,Geneeskruiden II. Van onkruid tot geneesmiddel. Littera Scripta Manet, Naarden.Google Scholar
 8. Daems, W. F.Geneeskruiden II. Van onkruid tot geneesmiddel. Littera Scripta Manet, Joppe.Google Scholar
 9. Diesfeldt, H. F. A., enL. A. Cahn (1978)Ned. Tijdschr. Gerontologie 9, 80–87.Google Scholar
 10. Dinand, A.,Zakboek der Geneeskruiden (bewerking van Duitsche uitgave van 1933 doorRinke Tolman) Schoonderbeek, Laren.Google Scholar
 11. Dorsey, R. (1979)J. Am. Med. Assoc. 242, 1755–1760.Google Scholar
 12. Dunning, A. J. (1979)Elseviers Magazine, 27 Januari 1979, 81–86.Google Scholar
 13. Duve, C. De, enO. Hayaishi (1978)Tocopherol, Oxygen and Biomembranes. Elsevier/North-Holland, Amsterdam.Google Scholar
 14. Editorial (1978)Brit. Med. 7. II, 1318.Google Scholar
 15. Editorial (1979)Lancet II, 1280.Google Scholar
 16. Editorial (1980)Medisch Contact 35, 295.Google Scholar
 17. Elliott, J. (1980)J. Am. Med. Assoc. 243, 505–506.Google Scholar
 18. Ellison, N. M., e.a. (1978)New Eng. J. Med. 299, 549–552.Google Scholar
 19. Gedeye, J. L., e.a. (1972)Age and Ageing 1, 74–79.Google Scholar
 20. De patiënt en het placebo (1979)Geneesmiddelenbulletin 13, 55–59.Google Scholar
 21. Gibson, R. G., e.a. (1978)Brit. J. Clin. Pharmacol. 6, 391–395.Google Scholar
 22. Herxheimer, A. (1976)Lancet II, 1186–1187; 1294.Google Scholar
 23. Hoofdredactioneel (1979)Ned. Tijdschr. Geneesk. 123, 1159–1160.Google Scholar
 24. Huskisson, E. C., enJ. Scott (1976)Brit. J. Clin. Pharmacol. 3, 331–332.Google Scholar
 25. Huston, G. (1979)Brit. J. Clin. Pharmacol. 7, 529–530.Google Scholar
 26. Hyams, D. E. (1978) In:Textbook of Geriatric Medicine and Gerontology (Brocklehurst, J. C., Ed.). Churchill-Livingstone, Edinburgh, 670–712.Google Scholar
 27. Jensen, O. M., e.a. (1980)Lancet I, 1161–1164.Google Scholar
 28. Johnson, F. N., enS. Johnson (Eds.) (1977)Clinical Trials. Blackwell, Oxford.Google Scholar
 29. Jongkees, L. B. W. (1979)Ned. Tijdschr. Geneesk. 123, 1071–1072.Google Scholar
 30. Jukes, J. H. (1979)J. Am. Med. Assoc. 242, 719–720.Google Scholar
 31. Kankermiddel Laetrile uit handel (1980)NRC-Handelsblad, 21 maart, 3.Google Scholar
 32. Khandekar, J. D., enH. Edelman (1979)J. Am. Med. Assoc. 242, 169–171.Google Scholar
 33. King, C. G., enJ. J. burns (Eds.) (1975)Ann. N.Y. Acad. Sci., 258.Google Scholar
 34. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (1979)Pharm. Weekblad 114, 738–739;NRC-Handelsblad, 11 Juni 1979, 7.Google Scholar
 35. Koran, L. M. (1975)New Engl. J. Med. 253, 642–647 en 695–702.Google Scholar
 36. Kroft, C. van der (1979)Ned. Tijdschr. Geneesk. 123, 1160–1161.Google Scholar
 37. Kugler, J., e.a. (1978)Deut. Med. Wochschr. 10, 456–462.Google Scholar
 38. Landman-Kasper, J. (1979)De Moerman-therapie, 5e druk. Ankh-Hermes, Deventer.Google Scholar
 39. Lasagna, L.(1974)Eur. J. Clin. Pharmac. 7, 153–154.Google Scholar
 40. Lasagna, L. (1980)Controversies in therapeutics. Saunders, Philadelphia, 359–375.Google Scholar
 41. Lebherz, T. B., enL. French (1969)Obstet. Gynecol. 33, 795–799.Google Scholar
 42. Lewin, S. (1976)Vitamin C: its molecular biology and medical potential. Academic Press, London.Google Scholar
 43. Mawdesley-Thomas, L. E. (1966)Enzymologia 31, 65–82.Google Scholar
 44. Mccombs, R. P., e.a. (1979)J. Am. Med. Assoc. 242, 1521–1524.Google Scholar
 45. Meulenhoff, J. S. (1980)Pharm. Weekblad 115, 128–129.Google Scholar
 46. Moerman, C. (1979)Ranker kan genezen, 6e druk. Ankh-Hermes, Deventer.Google Scholar
 47. Offerhaus, L. (1978)Ned. Tijdschr. Geneesk. 122, 1633;Ibidem (1915) 123, 2111–2112.Google Scholar
 48. Patterson, H. R. (1962)Lancet I, 90.Google Scholar
 49. Pauling, L. (1970)Vitamin C and the Common Cold. Freeman, San Francisco;Ibidem (1976)Vitamin C, the Common Cold and the Flu. Freeman, San Francisco.Google Scholar
 50. Pickering, G. W. (1948)Proc. Roy. Soc. Med. 42, 229–234.Google Scholar
 51. Prins, M. E. F., enJ. H. Mulder (1979)Ned. Tijdschr. Geneesk. 123, 1168–1171.Google Scholar
 52. Regelson, W. (1980)J. Am. Med. Assoc. 243, 337–339.Google Scholar
 53. Rennie, D. (1978)New Engl. J. Med. 299, 828–829.Google Scholar
 54. Ross, O. B. (1951)J. Am. Med. Assoc. 145, 72–75.Google Scholar
 55. Ross, W. S. (1977)The Life/Death Ratio: Benefits and Risks in Modern Medicines. Crowell Cy, New York.Google Scholar
 56. Roth, H. P., enR. S. Gordon (1979)Clin. Pharmacol. Therap. 25, 629–767.Google Scholar
 57. Sheiner, L. B. (1979)Drug therapeutics: concepts for physicians. Elsevier, New York, 167–183.Google Scholar
 58. Shils, M. E. (1979)Med. Clin. North America 63, 1027–1043.Google Scholar
 59. Sice, J. (1979)Clin. Pharmacol. Therap. 26, 537–539.Google Scholar
 60. Simon, A., e.a. (1979)J. Am. Med. Assoc. 242, 1385–1389.Google Scholar
 61. Stanway, A. (1980)Alternatieve Geneeskunde. Thieme, Zutphen.Google Scholar
 62. Vermey, A., e.a. (1979)Ned. Tijdschr. Geneesk. 123, 2109–2110.Google Scholar
 63. Vraag (1979)Ned. Tijdschr. Geneesk. 123, 1993.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

 • F. W. J. Gribnau
  • 1
 1. 1.Internist-farmacoloogKatholieke UniversiteitNijmegen

Personalised recommendations