Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 965–972 | Cite as

Het identificeren van benzodiazepinen en het aantonen van ontledings-produkten met behulp van een en hetzelfde DLC-systeem

 • J. Th. M. Groenewegen
 • Ir. P. J. J. De Meijer
Oorspronkelijke Artikelen

Samenvatting

Een systeem voor dunnelaagchromatografie wordt beschreven met behulp waarvan twaalf verschillende benzodiazepinen kunnen worden geïdentificeerd en waarmee tevens eventuele ontledingsprodukten kunnen worden aangetoond. Er wordt gebruik gemaakt vanhptlc Silica Gel 60 F254 plaatjes en als loopvloeistof wordt tolueen-methanol (96 + 6) gebruikt.

De vlekjes kunnen direct onderuv-licht worden waargenomen; ze kunnen nader worden geïdentificeerd na bespuiten met zwavelzuur en/of het reagens van Bratton Marshall. Van enkele benzodiazepinen kan de identiteit echter pas worden vastgesteld nadat ze zijn gehydrolyseerd.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Bell, S. C., enS. J. Childers (1965)J. Org. Chem. 29, 506.Google Scholar
 2. Childress, S. J., enM. I. Gluckman (1964)J. Pharm. Sci 53, 577.Google Scholar
 3. Florey, K. (1972)Analytical Profiles of Drug Substances, deel 1, 3, 4, en 6. Academic Press, New York — Londen.Google Scholar
 4. Gräfe, G., enW. Schmeling (1976)Deut. Apotheker-Ztg. 6 163.Google Scholar
 5. Hailey, D. M. (1974)J. Chromatog. 98, 527–568.Google Scholar
 6. Lafarque, P., J. Meunier enY. Lemontey (1971)J. Chromatog. 62, 423–429.Google Scholar
 7. Meeles, M. T. H. A. (1978)Enige aspecten van de stabiliteit van diazepam en metabolieten in urine-en bloedmonsters. J. H. Pasman, '∝-Gravenhage, 110–120.Google Scholar
 8. Seitzinger, R. (1975)Pharm. Weekblad 110, 1073.Google Scholar
 9. Steinbach, H., E. Reeder, A. Stempel enA. J. Rachlin (1964)J. Org. Chem. 29, 332.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

 • J. Th. M. Groenewegen
  • 1
 • Ir. P. J. J. De Meijer
  • 1
 1. 1.Laboratorium der Nederlandse Apothekersjl '∝-Gravenhage

Personalised recommendations