Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 905–915 | Cite as

Bepaling van geneesmiddelconcentraties in lichaamsvloeistoffen; mogelijkheden en beperkingen

I. Bepaling van plasmaspiegels als basis voor inzicht in de farmacotherapie
 • E. J. Ariëns
 • A. M. Simonis
Overzichtsartikelen

Conclusie

Bepaling van geneesmiddelspiegels in lichaamsvloeistoffen, in het bijzonder in bloed-plasma, als basis voor het verkrijgen van inzicht in belangrijke aspecten van de farmacotherapie, vooral in de factoren die het verband tussen dosis en plasmaspiegel bepalen, is van grote waarde gebleken. Zo zijn aanzienlijke winstpunten geboekt: verbetering in kwaliteit, in het bijzonder farmaceutische en biologische beschikbaarheid van verschillende preparaten en standaardisatie daarvan, en inzicht in de rol van hepatische en renale klaring in de eliminering van farmaca en de afhankelijkheid daar van van leeftijd en lichamelijke toestand van de patient. Met dat inzicht werd de basis gelegd voor aanpassen van de doseringsschema's en daarmee het voorkomen o.a. van relatieve overdosering, met alle gevolgen van dien. Ook ten aanzien van geneesmiddeleninteracties en bij behandeling van intoxicaties met geneesmiddelen en vergiften in het algemeen, steunt veel van het huidige, nuttige inzicht op metingen van concentraties van de betrokken stoffen of hun metabolieten in plasma en eventueel andere lichaamsvloeistoffen.

Tevens werd een aanzet gegeven tot de discussie omtrent het mogelijke nut van de bepa ling van plasmaspiegels bij het bereiken van de optimale farmacotherapeutische behandeling van de individuele patiënt. In deel II zal worden ingegaan op de mogelijkheden en beperkingen van het begeleiden van de farmacotherapie bij de individuele patiënt op grond van plasma spiegels.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Adjepon-Yamoah, K. K., J. Nimmo enL. F. Prescott (1974)Brit. Med. J. IV, 387.Google Scholar
 2. 2.
  Ariëns, E. J., enA. M. Simonis (1978)Changes in plasma albumin concentration and drug action. In:S. H. Yap, C. L. H. Majoor enJ. H. M. van Tongeren,Clinical aspects of albumin, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 149.Google Scholar
 3. 3.
  Ariëns, E. J., enA. M. Simonis (1979)Scholing en nascholing, deel III Stafleu, Leiden, 101.Google Scholar
 4. 4.
  Aronson, J. K. (1978)Brit. J. Clin. Pharmacol. 5, 55.Google Scholar
 5. 5.
  Bennett, W. M., G. A. Porter, S. P. Bagby e.a. (1978)Drugs and renal disease. (Monogr. clin. Pharmacol. 2.) Churchill-Livingstone, Edinburgh.Google Scholar
 6. 6.
  Bennett, W. M., I. Singer enC. H. Coggins (1970)J. Am. Med. Assoc. 214, 1468.Google Scholar
 7. 7.
  Bennett, W. M., I. Singer enC. H. Coggins (1973)J. Am. Med. Assoc. 223, 991.Google Scholar
 8. 8.
  Bennett, W. M., I. Singer enC. H. Coggins (1974)J. Am. Med. Assoc. 230, 1544.Google Scholar
 9. 9.
  Branch, R. A., J. A. James enA. E. Read (1976)Clin. Pharmacol. Therap. 20, 81.Google Scholar
 10. 10.
  Brian Tuttle, C. (1977)Am. J. Hosp. Pharm. 34, 965.Google Scholar
 11. 11.
  Crome, P., S. Dawling enR. A. Braithwaite (1977)Lancet II, 1203.Google Scholar
 12. 12.
  Dettli, L. (1974)Clin. Pharmacol. Therap. 16, 274.Google Scholar
 13. 13.
  Dettli, L. (1976)Clin. Pharmacokin. 1, 126.Google Scholar
 14. 14.
  Drayer, D. E. (1976)Clin. Pharmacokin. I, 426.Google Scholar
 15. 15.
  Dundee, J. W., J. A. S. Gamble enR. A. E. Assaf (1974)Lancet II, 1461.Google Scholar
 16. 16.
  Editorial (1972)Brit. Med. J. III, 487.Google Scholar
 17. 17.
  Editorial (1976)Lancet II, 406.Google Scholar
 18. 18.
  Fabre, J., enL. Balant (1976)Clin. Pharmacokin. 1, 99.Google Scholar
 19. 19.
  Gilfrich, H. J., S. Okonek, M. Manns e.a. (1978)Klin. Wochschr. 56, 1179.Google Scholar
 20. 20.
  Greenblatt, D. J., R. I. Shader enJ. Koch-Weser (1974)New Engl. J. Med. 291, 1116.Google Scholar
 21. 21.
  Greenblatt, D. J., R. I. Shader, S. M. Macleod e.a. (1978)Europ. J. Clin. Pharmacol. 13, 267.Google Scholar
 22. 22.
  Groot, G. De, R. A. A. Maes enA. N. P. van Heyst (1977)Neth. J. Med. 20, 142.Google Scholar
 23. 23.
  Guelen, P. J. M., enE. van Der Kleun (1978)Rational anti-epileptic drug therapy. Elsevier, Amsterdam.Google Scholar
 24. 24.
  Gugler, R., enD. L. Azarnoff (1976)Clin. Pharmacokin. 1, 25.Google Scholar
 25. 25.
  Gwilt, P. R., enD. Perrier (1978)Clin. Pharmacol. Therap. 24, 154.Google Scholar
 26. 25a.
  Higuchi, K. (1964)Study on fine particle griseofulvin. 3rd Int. Congr. Chemotherap. 1963, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 732.Google Scholar
 27. 26.
  Hoffmann, J. J. M. L. (1980)The plasma concentration of heparin. In:F. W. H. M. Merkus,The serum concentration of drugs, Excerpta Medica International Congress Series nr. 501, Amsterdam, 235.Google Scholar
 28. 27.
  Jelliffe, R. N., enG. Brooker (1974)Am. J. Med. 57, 63.Google Scholar
 29. 28.
  Jonkers, J. R., enF. W. H. M. Merkus (1976)Pharm. Weekblad. 111, 497.Google Scholar
 30. 28a.
  Jusko W. J. (1976)Rational Drug Therapy 10, 1.Google Scholar
 31. 29.
  Kalman, S. M., enD. R. Clark (1979)Drug assay, The strategy of therapeutic drug monitoring. Masson, New York.Google Scholar
 32. 30.
  Koch-Weser, J. (1975)Europ. J. Clin. Pharmacol. 9, I.Google Scholar
 33. 31.
  Koch-Weser, J., enE. M. Sellers (1976)New Engl. J. Med. 294, 311.Google Scholar
 34. 32.
  Koch-Weser, J., enE. M. Sellers (1976)New Engl. J. Med. 294, 526.Google Scholar
 35. 32a.
  Koup, J. R., C. M. Sack, A. L. Smith enM. Gibaldi (1979)Clin. Pharmacokin. 4, 460.Google Scholar
 36. 33.
  Kristensen, M. B. (1976)Clin. Pharmacokin. I, 351.Google Scholar
 37. 34.
  La Du, B. N., enW. Kalow (1968)Ann. N.Y. Acad. Sci. 151, 691.Google Scholar
 38. 34a.
  Lowenthal, D. T., W. A. Briggs, Th. P. Gibson e.a. (1974)Clin. Pharmacol. Therap. 16, 761.Google Scholar
 39. 35.
  Lund, L., enG. Alvan (1975)Lancet II, 1305.Google Scholar
 40. 36.
  Luscombe, D. K. (1977)J. Int. Med. Res. 5, Suppl. 1, 82.Google Scholar
 41. 37.
  Merkus, F. W. H. M., enA. M. J. A. Duchateau (1974)Pharm. Weekblad 109, 124.Google Scholar
 42. 38.
  Mitchison, D. A. (1973)Plasma concentrations of isoniazid in the treatment of tuberculosis. In:D. S. Davies enN. C. Prichard,Biological effects of drugs in relation to their plasma concentrations, Macmillan, Londen, 169.Google Scholar
 43. 39.
  Mum, K. T., enS. M. Pond (1979)Clin. Pharmacokin. 4, 320.Google Scholar
 44. 40.
  Neuvonen, P. J. (1979)Clin. Pharmacokin. 4, 91.Google Scholar
 45. 41.
  Neuvonen, P. J., G. Gothoni, R. Hackman e.a. (1970)Brit. Med. J. IV, 532.Google Scholar
 46. 42.
  Pagliaro, L. A., enL. Z. Benet (1975)J. Pharmacokin. Biopharm. 3, 333.Google Scholar
 47. 43.
  Paul, H. E., K. J. Hayes, M. F. Paul e.a. (1967)J. Pharm. Sci. 56, 882.Google Scholar
 48. 44.
  Pond, S. M., J. Rosenberg, N. L. Benowitz e.a. (1979)Clin. Pharmacokin. 4, 329.Google Scholar
 49. 45.
  Reidenberg, M. M. (1976)Clin. Pharmacokin. I, 121.Google Scholar
 50. 46.
  Reidenberg, M. M. (1977)Am. J. Med. 62, 466.Google Scholar
 51. 47.
  Richens, A., enA. Dunlop (1975)Lancet II, 247.Google Scholar
 52. 48.
  Rissler, T., enB. Grabensee (1979)J. Am. Med. Assoc. 242, 1140.Google Scholar
 53. 49.
  Schobben, A. F. A. M. (1979)Pharmacokinetics and therapeutics in epilepsy, Proefschrift Nijmegen. Studentenpers, Nijmegen, 292.Google Scholar
 54. 50.
  Siersbaek-Nielsen, K., J. Mølholm Hansen, J. Kampmann e.a. (1971)Lancet I, 1133.Google Scholar
 55. 51.
  Sjöqvist, F., enC. von Bahr (1973)Drug Metab. Disp. 1, 469.Google Scholar
 56. 52.
  Slattery, J. T., enJ. R. Koup (1979)Clin. Pharmacokin. 4, 395.Google Scholar
 57. 53.
  Thoma, K. (1976)Arzneimittel-Forsch. 26, 121.Google Scholar
 58. 54.
  Tillement, J. P., F. Lhoste enJ. F. Giudicelli (1978)Clin. Pharmacokin. 3, 144.Google Scholar
 59. 55.
  Tozer, T. N. (1974)J. Pharmacokin. Biopharm. 2, 13.Google Scholar
 60. 56.
  Triggs, E. J., R. L. Nation, A. Long e.a. (1975)J. Clin. Pharmacol. 8, 55.Google Scholar
 61. 57.
  Vesell, E. S. (1975)Biochem. Pharmacol. 24, 445.Google Scholar
 62. 58.
  Warren, S. E., enD. D. Fanestil (1979)J. Am. Med. Assoc. 242, 2100.Google Scholar
 63. 58a.
  Weber, W. W., enD. W. Hein (1979)Clin. Pharmacokin. 4, 401.Google Scholar
 64. 59.
  Welch, R. M., R. L. Deangelis, M. Wingfield e.a. (1975)Clin. Pharmacol. Therap. 18, 249.Google Scholar
 65. 60.
  Welling, P. G., W. A. Craig enC. M. Kunin (1975)Clin. Pharmacol. Therap. 18, 45.Google Scholar
 66. 61.
  Zito, R. A., enP. R. Reid (1978)New Engl. J. Med. 298, 1160.Google Scholar
 67. 62.
  Zuidema, J., enF. W. H. M. Merkus (1979)Ned. Tijdschr. Geneesk. 123, 1527.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

 • E. J. Ariëns
  • 1
 • A. M. Simonis
  • 1
 1. 1.Hoogleraar resp. wetenschappelijk medewerker, Afdeling FarmacologieKatholieke UniversiteitHB Nijmegen

Personalised recommendations