Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 802–810 | Cite as

Evaluatie van de KNMP/KNMG Patiënten-informatiefolders

  • M. Volmer
  • W. J. van Hoeke
Wetenschappelijke Mededelingen
  • 11 Downloads

Samenvatting

Door middel van een enquête onder cliënten van een officine apotheek, die een week tevoren een geneesmiddel met één der - door deKnmp/knmg uitgegeven - patiënten-informatiefolders hebben meegekregen, is geprobeerd inzicht te verkrijgen in het gebruik en de waarde van deze folders.

De folders worden door een vrij hoog percentage (78%) van de respondenten gelezen. In de onderzochte situatie blijken de artsen weinig informatie te geven over bijwerkingen van geneesmiddelen. De meeste respondenten (87%) halen deze informatie uit de folder. Vermeldingen over gebruik en interacties van geneesmiddelen en over staken van de therapie worden redelijk begrepen. Een aantal formuleringen, zoals sommige namen van geneesmiddelen en enkele bijwerkingen, blijkt niet te worden begrepen en tot misverstanden te leiden.

In het algemeen zijn de folders positief ontvangen. Voorwaarde is echter dat de aangeboden informatie zo duidelijk mogelijk wordt gebracht. Onduidelijke informatie wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd of maakt de mensen onnodig aan het schrikken.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

  1. Van Den Berg, W. A. M., enJ. J. M. Van Hagen Pharm. Weekblad 113, 216–219.Google Scholar
  2. Mededelingen van het Hoofdbestuur (1977a)Pharm. Weekblad 112, 454–457;Ibidem (1977b)112, 942–945;Ibidem (1978)113, 677–684.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

  • M. Volmer
  • W. J. van Hoeke
    • 1
  1. 1.Afdeling Farmacotherapie, Subfaculteit FarmacieRijksuniversiteit UtrechtUtrecht

Personalised recommendations