Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 696–699 | Cite as

Bijwerkingen en interacties van glafenine

 • H. C. R. Brandenburg
 • J. K. Boeijinga
Wetenschappelijke Mededelingen
 • 14 Downloads

Conclusie

Glafenine (Glifanan®) lijkt een veilig perifeer analgeticum vergeleken met andere perifere analgetica. De voornaamste bijwerkingen zijn: anafylactische reacties na voorafgaande sensibilisatie, een voorbijgaande tubulo-interstitiële nefritis die vooral na overdosering optreedt, en - zelden - immuno-allergische hemolyse en acute hepatitis. De anafylactische, nefrotoxische en hemolytische verschijnselen verdwijnen in het algemeen snel na het staken van de therapie.

Bij patiënten die gelijktijdig orale anticoagulantia gebruiken, dient rekening te worden gehouden met een mogelijke verlenging van de protrombinetijd.

Toekenning van de UR-status aan Glifanan®- zoals voorgesteld doorAllart e.a. (1979) en inmiddels verwezenlijkt — is een maatregel die zijn doel voorbij schiet, zolang middelen als paracetamol, acetylsalicylzuur en fenacetine zonder recept verkrijgbaar zijn.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Allart, H. H. J., R. P. Dessing, J. I. M. de Jong, L. A. P. de Kind, H. P. Neumann enC. P. Scholten (1979)Pharm. Weekblad 114, 1305.Google Scholar
 2. Andrieu, J., C. Audebrand, M. Chassaigne enE. Rentier (1976)Nouv. Presse méd. 5, 2394–2395.Google Scholar
 3. Barral, C., enM. Faivre (1975)Nouv. Presse méd. 4, 2797–2798.Google Scholar
 4. Boeijinga, J. K. (1977) Dissertatie, Vrije Universiteit Amsterdam.Google Scholar
 5. Bosset, J. F., G. Perriguey, A. Rozenbaum enR. Lecontre des Floris (1979)Nouv. Presse méd. 8, 1606.Google Scholar
 6. Brandt, K. H., A. E. Meinders, R. van Leusen, F. B. Brinkhorst enB. S. Sangster (1979)Ned. Tijdschr. Geneesk. 123, 1798–1799.Google Scholar
 7. Burgers, G. J. A., G. Smeenk enJ. H. van der Vegt (1976)Ned. Tijdschr. Geneesk. 120, 528–530.Google Scholar
 8. Cate, J. W. Ten, enM. Jekel (1977) bijlage bij dissertatieGoogle Scholar
 9. Boeijinga (1977) Amsterdam.Google Scholar
 10. Chevet, D., M. Ramee, M. Carre, R. Thomas enF. Cartier (1974)Thérapie 29, 575–578.Google Scholar
 11. Chivrac, D., R. Marti, A. Fournier, N. Faille, J. Messer-Schmitt enA. Lorriaux (1974)Nouv. Presse méd. 3, 2578.Google Scholar
 12. Dequiedt, P., P. Vanhille, B. Devulder, D. Furon enA. Tacquet (1975)Lille méd. 20, 708–714.Google Scholar
 13. Duplay, H., M. Mattel, D. Barrilon, R. Bauza, M. Gaillot, J. Kermarec enMme H. Duplay (1974)Thérapie 29, 593–597.Google Scholar
 14. Ganeval, D., F. Bournerais, F. Daniel, J. Rozen, J-C. Homberg enB. Habibi (1978)Nouv. Presse méd. 7, 3254–3255.Google Scholar
 15. Gaultier, M., C. Bismuth, M. L. Efthymiou, L. Morel-Maroger enA. Romion (1972)Nouv. Presse méd. 1, 3125.Google Scholar
 16. Gaultier, M., C. Bismuth, M. Morel-Maroger enF. Dauchy (1974)Thérapie 29, 579–585.Google Scholar
 17. Geneesmiddelenbulletin (1979)13, 23–24.Google Scholar
 18. Kerst, A. J. F. A., enG. D. C. Vosmaer (1976)Ned. Tijdschr. Geneesk. 120, 1224.Google Scholar
 19. Larcan, A., M. Calamai, H. Lambert enC. Gruninger (1972)Ann. Méd. Nancy 11, 507–508.Google Scholar
 20. Lekkerkerker, J. F. F. (1979)Ned. Tijdschr. Geneesk. 123, 1800.Google Scholar
 21. Maesen, F., J. M. Mol, P. J. Brombacher, E. J. Bok, J. M. J. van de Voorden enJ. H. Vijgen (1976)Ned. Tijdschr. Geneesk. 120, 1300–1303.Google Scholar
 22. Mirouze, J., P. Barjon, C. Miou, J. Fourcade, L. Monnier enL. Marty (1973)J. Méd. Montpellier 8, 392.Google Scholar
 23. Motin, J., L. Roche, M. F. Falconnet enV. Vincent (1969)Lyon Méd. 2, 73–75.Google Scholar
 24. Petit, M., enG. Tibi (1967)Extr. Clin. 632, 1–4.Google Scholar
 25. Pourrat, D., A. Talin D'eyzac enD. Patte (1974)Nouv. Presse méd. 3, 1726.Google Scholar
 26. Rnier, J. C., M. Boasson, M. Pitois enP. Alquier (1975)Nouv. Presse méd. 4, 670–671.Google Scholar
 27. Stork, J. (1976)Ned. Tijdschr. Geneesk. 120, 338–340.Google Scholar
 28. Stricker, B. H. C., enR. H. B. Meyboom (1979)Ned. Tijdschr. Geneesk. 123, 1807–1808.Google Scholar
 29. Ypma, R. T. J. M., J. J. M. Festen enC. D. de Bruin (1979)Ned. Tijdschr. Geneesk. 123, 1793–1797.Google Scholar
 30. Zelvelder, W. G., J. Douze, L. H. Pasmans enC. W. R. Phaf (1975)Ned. Tijdschr. Tandheelk. 82, 154–156.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

 • H. C. R. Brandenburg
  • 1
 • J. K. Boeijinga
  • 2
 1. 1.Rijksuniversiteit LeidenHolland
 2. 2.Afd. Farmacologie en Farmacotherapie, Subfaculteit FamacieRijksuniversiteit LeidenHolland

Personalised recommendations