Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 684–686 | Cite as

Prostaglandines en kanker

 • A. M. J. A. Duchateau
Prostaglandines
 • 10 Downloads

Conclusie

Conclusie uit het voorafgaande is dat prostaglandines betrokken zijn bij factoren zoals groei, invasie en ontwikkeling van metastasen. Afwijkingen in de synthese van prostaglandines en cyclische nucleotiden kunnen betrokken zijn bij de ontwikkeling van metastasen.

Het is merkwaardig dat PGE, dat normaal de celdeling remt en aanzet tot differentiatie van de cellen, in grote hoeveelheden geproduceerd wordt door snel delende en relatief ongedifferentieerde tumorcellen.

Ofschoon prostaglandines de ontwikkeling en het gedrag van tumoren (experimenteel, maar soms ook bij patiënten) kunnen beïnvloeden is er op dit moment nog geen overtuigend bewijs dat het geven van prostaglandinesyntheseremmers aan patiënten met mammatumoren de voortgang van de ziekte in grote mate kan remmen.

Verdere studies naar de rol van mediatoren van door tumor geïnduceerde hypercalciemie zijn noodzakelijk voordat behandeling met prostaglandinesyntheseremmers kan worden ingesteld.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Bennett, A., E. M. Charlier, A. M. Donald, J. S. Simpson, I. F. Stanford enT. Zebro (1977)Lancet 11, 624.Google Scholar
 2. Bennett, A., A. M. McDonald, J. S. Simpson enI. F. Sianford (1975)Lancet 1, 1218.Google Scholar
 3. Burger, M. M., B. M. Bombik, B. Beckenridge enJ. R. Sheppard (1972)Nature, New Biology 239, 161.Google Scholar
 4. de Asua, J. L., D. Cingan enP. S. Rudland (1975)Proc. Natl. Acad. Sci. USA 72, 2724.Google Scholar
 5. Editorial (1975)New Engl. J. Med. 293, 1317.Google Scholar
 6. Editorial (1976)Lancet 11, 1063.Google Scholar
 7. Feller, N., T. Malachi enI. Halbrecht (1979)J. Cancer Res. Clin. Oncol. 93, 275.Google Scholar
 8. Frank, W. (1972)Exp. Cell. Res. 71, 238.Google Scholar
 9. Gasic, G. J., T. V. Gasic enC. C. Stewart (1968)Proc. Natl. Acad. Sci. USA 61, 46.Google Scholar
 10. Harvey, H. A., J. C. Allegra, L. M. Demers, J. R. Luderer, D. E. Brenner, J. J. Trautlein, D. S. White, M. A. Gillin enA. Lipton (1977)Cancer 39, 2362.Google Scholar
 11. Johnson, G. S., enI. Pastan (1971)J. Natl. Cancer Iust. 47, 1357.Google Scholar
 12. Kuehl. F. A. (1977) In:Immunopharmacology. Vol III (Hadder J. W., enR. G. Coffey, Eds.) Plenum, New York.Google Scholar
 13. Plescia, O. J., A. H. Smith enK. Grinswick (1975)Proc. Natl. Acad. Sci. USA 72, 1848.Google Scholar
 14. Powles, T. J., S. A. Clark, D. M. Easty, G. C. Easty enA. M. Neville (1973)Brit. J. Cancer 28, 316.Google Scholar
 15. Powles, T. J., R. C. Coombes, A. M. Neville, H. T. Ford, J. C. Gazet enL. Levine (1977)Lancet 1, 138.Google Scholar
 16. Powles, T. J., M. Dowsett, D. M. Easty, G. C. Easty enA. M. Neville (1976)Lancet 1, 608.Google Scholar
 17. Powles, T. J., G. C. Easty, D. M. Easty, P. K. Bondy enA. M. Neville (1973)Nature, New Biology 245, 83.Google Scholar
 18. Seyberth, H. J., G. V. Segre, J. L. Morgan, B. J. Sweetman, J. T. Potts enJ. A. Oates (1975)New Engl. J. Med. 293, 1278.Google Scholar
 19. Williams, E., S. Karis enW. Sandler (1968)Lancet 1, 22.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

 • A. M. J. A. Duchateau
  • 1
 1. 1.Stichting Centrale Ziekenhuisapotheek

Personalised recommendations