Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 676–678 | Cite as

Prostaglandines en de ductus arteriosus

 • P. B. Goldhoorn
Prostaglandines
 • 12 Downloads

Conclusie

Concluderend kan worden gesteld datpge1 een zeer waardevol middel is om de ductus arteriosus open te houden tot operatief kan worden ingegrepen zoals bijvoorbeeld nodig is bij pulmonalisatresie. Het dient zo kort mogelijk te worden toegediend in verband met de waargenomen beschadigingen van de ductuswand. Farmacologische in plaats van operatieve sluiting van de ductus arteriosus door middel van toediening van indometacine lijkt een zeer aantrekkelijke methode. De optredende nierfunctiestoornissen en gastro-intestinale bijwerkingen door indometacine en het toch wel grote aantal mislukkingen in relatie tot de operatieve behandeling maken echter dat het advies vanNadas (1976) betreffende het gebruik van indometacine bij neonaten niet aan waarde heeft ingeboet: ‘Don't rush to the drugstore, yet’.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Alpert, B. S., e.a. (1979)J. Pediat. 95, 578–582.Google Scholar
 2. Christensen, N. C., enJ. Fabricus (1975)Lancet 11, 406–407.Google Scholar
 3. Elliott, R. B., M. B. Starling enJ. M. Neutze (1975)Lancet 1, 140–142.Google Scholar
 4. Friedman, W. F., e.a. (1976)New Engl. J. Med. 295, 526–529.Google Scholar
 5. Gittenberger-de Groot, A. C., A. J. M. G. Moulaert, E. Harinck enA. E. Becker (1978)Br. Heart J. 40, 215–220.Google Scholar
 6. Heymann, M. A., A. M. Rudolph enN. H. Silverman (1976)New. Engl. J. Med. 295, 530–533.Google Scholar
 7. Horrobin, D. F. (1978)Prostaglandins, Churchill Livingstone, London.Google Scholar
 8. Ivey, H. H., J. Kattwinkel, T. S. Park enL. J. Krovetz (1979)Br. Heart J. 41, 305–307.Google Scholar
 9. Langman, J. (1967)Inleiding tot de embryologie, Oosthoek, Utrecht.Google Scholar
 10. Moulaert, A. J. M. G. (1979) Persoonlijke mededeling. 321–325.Google Scholar
 11. Moulaert, A. J. M. G. (1979) Persoonlijke mededeling.Google Scholar
 12. Nadas, A. S. (1976)New Engl. J. Med. 295, 363–565.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

 • P. B. Goldhoorn
  • 1
 1. 1.Apotheek Sint Elisabeth ZiekenhuisAlmelo

Personalised recommendations