Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 660–664 | Cite as

Prostaglandines en het maag-darmkanaal

 • J. W. Harting
Prostaglandines

Conclusie

Met de komst van het cimetidine is een nieuwe groep geneesmiddelen, de histamine H2-receptorantagonisten, ter beschikking van de clinicus gekomen. Nieuwe histamine H2-receptorantagonisten als ranitidine zijn in de fase van registratie. Verder vindt klinisch onderzoek plaats met prostaglandine-analogen en de gastrine-receptorantagonist, proglumide. Dit betekent dat de farmacotherapeutische mogelijkheden bij de behandeling van het ulcus pepticum belangrijk zullen toenemen. Welke rol de prostaglandine-analogen hierbij zullen spelen is nog niet te voorspellen, daarvoor ontbreken teveel gegevens.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Baker, R., B. M. Jaffe enC. W. Venables (1979)Gut 20, 394–399.Google Scholar
 2. Euler, U. S. von (1934)Naunyn-Schmiedebergs Arch. Exp. Pathol. Pharmakol. 175, 78.Google Scholar
 3. Gibinsky, K., J. Rybicka, E. Mikos enA. Nowak (1977)Gut 18, 636–639.Google Scholar
 4. Goldblatt, M. W. (1933)J. Soc. Chem. Ind. 52, 1056.Google Scholar
 5. Gould, S. R. (1976)Prostaglandins 11, 489–497.Google Scholar
 6. Harris, D. W., C. H. J. Swan enP. R. Smith (1978).Gut 19, 1057–1058.Google Scholar
 7. Harris, D. W., P. R. Smith enC. H. J. Swan (1978)Gut 19, 875–877.Google Scholar
 8. Hinsdale, J. G., J. J. Engel enD. E. Wilson (1974)Prostaglandins 6, 495.Google Scholar
 9. Ippoliti, A. F., J. I. Isenberg, V. Maxwell enH. Walsh (1976)Gastroenterology 70, 488.Google Scholar
 10. Karim, S. M. M., Wye-Poh Fung (1976) In:Advances in prostaglandin and thromboxane research (Samuelsson, B., andR. Paoletti, Eds.) Vol. 2, Raven Press, New York, 529.Google Scholar
 11. Konturek, S. I., N. Kwiecien, I. Swierczek, I. Olesky, E. Sito enA. Robert (1976)Gastroenterology 70, 683.Google Scholar
 12. Robert, A. (1976) In:Advances in prostaglandin and thromboxane research (Samuelsson, B., enR. Paoletti. Ed.) Raven Press, New York, 507–520.Google Scholar
 13. Rybicka, J., enK. Gibinsky (1978)Scand. J. Gastroenterology 13, 155.Google Scholar
 14. Saeed, S. A., W. J. McDonald-Gibson, J. Cuthbert, J. L. Copas, C. Schneider, P. J. Gardiner, N. M. Butt enH. O. J. Collier (1977)Nature 270, 32–36.Google Scholar
 15. Schlegel, W., K. Wenk enH. C. Dollinger (I976)Mucosal concentrations of prostaglandin PGA, PGE, PGF in gastric diseases. 5th Int. Congr. Endocrinol. (Hamburg), July 18–24.Google Scholar
 16. Tonnesen, M. G., W. Jubiz, J. G. Moore enJ. Frailey (1974)Am. J. Digest. Diseases 19, 644.Google Scholar
 17. Wilson, D. E., J. Quertermus, M. Raiser, J. Curran enA. Robert (1976)Ann. Internal Med. 84, 688–691.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

 • J. W. Harting
  • 1
 1. 1.Stichting Streekziekenhuis De BevelandenBB Goes

Personalised recommendations