Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 598–600 | Cite as

Verslag van de werkzaamheden van de Commissie van Voorbereiding voor het Postacademisch Onderwijs in de Farmacie in 1979

Verslagen en Mededelingen
  • 7 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Personalised recommendations