Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 396–398 | Cite as

Halcion, na de hazeslaap een kater!

 • J. R. B. J. Brouwers
Commentaar
 • 10 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Brouwers, J. R. B. J., enJ. M. A. Sitsen (1979) Halcion verbod, een hazeslaap van 6 maanden?Pharm. Weekblad 114, 1272–1279.Google Scholar
 2. Callan, S. (1979) NDAB clears Halcion — much to the relief of Upjohn.Irish Med. Times 19 Oct., 34–36.Google Scholar
 3. Iks (1979) Zur Kontroverse um ‘Halcion’.Schweiz. Aerztezeit. no. 35, 1730–1731.Google Scholar
 4. Medische Sociologie Rijksuniversiteit Groningen (1979) Eerste tussentijds verslag ‘Een vergelijking van klachten bij Halcion gebruikers en gebruikers van andere rustgevende middelen’.Google Scholar
 5. Medische Statistiek Rijksuniversiteit Leiden (1979) Halcion, een inventariserend onderzoek betreffende 750 meldingen aan het Bureau Bijwerkingen Geneesmiddelen (2dln).Google Scholar
 6. Persbericht Ministerie voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 5 februari 1980.Google Scholar
 7. Persbericht Upjohn, 5 februari 1980.Google Scholar
 8. Schou, J. (1979) Er der risiko ved at ordinere det nye sovemiddel Halcion. Ugeskrift for Laeger.Dan. Med. J. 24 September 1979, 2691.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

 • J. R. B. J. Brouwers

There are no affiliations available

Personalised recommendations