Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 285–292 | Cite as

Hormonen en de ontwikkeling van psychofarmaca in de toekomst

 • D. De Wied
Voordrachten
 • 23 Downloads

Samenvatting

Neuropeptiden zijn peptiden die worden gevormd uit hormonen die in de hypofyse en de hersenen voorkomen en die zijn gekarakteriseerd door hun invloed op hersenfuncties. Voorbeelden van voorlopermoleculen voor neuropeptiden zijnacth, msh, vasopressine, oxytocine enβ-endorfine. Onderzoek naar de invloed van neuropeptiden op het centraal zenuwstelsel suggereert dat psychopathologische stoornissen, stoornissen in intellectuele functies en verslaving, mede het gevolg kunnen zijn van neuropeptidedeficiënties.

Abstract

Neuropeptides are peptides generated from hormones present in pituitary and brain which are characterised by their influence on brain function. Examples of precursor molecules for neuropeptides areacth, msh, vasopressin, oxytocin andβ-endorphin. Studies on the influence of neuropeptides on the central nervous system suggest that neuropeptide deficiencies may be aetiological factors in psychopathological disturbances, cognitive dysfunctions and addiction.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Beek-Verbeek, G. Van, M. Fraenkel, P. J. Geerlings, J. M. van Ree enD. De Wied (1979)Lancet II, 738–739.Google Scholar
 2. Bloom, F., D. Segal, N. Ling enR. Guillemin (1976)Science 194, 630–632.Google Scholar
 3. Bohus, B., Tj. B. Van Wimersma Greidanus enD. De Wied (1975)Physiol. Behav. 14, 609–615.Google Scholar
 4. Bohus, B., G. L. Kovács enD. De Wied (1978)Brain Res. 157, 414–417.Google Scholar
 5. Branconnier, R. J., J. O. Cole enG. Cardos (1979)Psychopharmacology 61, 161–165.Google Scholar
 6. Burbach, J. P. H., J. G. Loeber, J. Verhoef, E. R. De Kloet, V. M. Wiegant enD. De Wied (1979)Nature (in press).Google Scholar
 7. Gaillard, A. W. K., enA. F. Sanders (1975)Psychopharmacologia (Berl.) 42, 201–208.Google Scholar
 8. Greven, H. M., enD. De Wied (1973)Drug Effects on Neuroendocrine Regulation, Progress in Brain Research 39. (Zimmermann, E., W. H. Gispen, B. H. Marks andD. De Wied, Eds.) Elsevier, Amsterdam, 429–442.Google Scholar
 9. Greven, H. M., enD. De Wied (1977)Melanocyte Stimulating Hormone: Control, Chemistry and Effects, Frontiers of Hormone Research Vol. 4. (Tilders, F. J. H., D. F. Swaab andTj. B. Van Wimersma Greidanus, Eds.) S. Karger Basel, 140–152.Google Scholar
 10. Kovács, G. L., enD. De Wied (1978)Europ. J. Pharmacol. 53, 103–107.Google Scholar
 11. Leboeuf A., J. Lodge enP. G. Eames (1978)Lancet II, 1370.Google Scholar
 12. Legros, J. J., P. Gilot, X. Seron, J. Claessens, A. Adam, J. M. Moeglen, A. Audibert enP. Berchier (1978)Lancet I, 41–42.Google Scholar
 13. Oliveros, J. C., M. K. Jandali, M. Timsit-Berthier, R. Remy, A. Benghezal, A. Audibert enJ. M. Moeglen (1978)Lancet 1, 42.Google Scholar
 14. Ree, J. M. Van, enD. De Wied (1977)Life Sci. 21, 315–320.Google Scholar
 15. Ree, J. M. Van, enD. De Wied (1979)Research Advances in Alcohol and Drug Problems, Vol. vi. (Israel, Glaser, Callant, Pophan, Schmidt andSmart, Eds.) Plenum Press, New York (in press).Google Scholar
 16. Ree, J. M. Van, D. De Wied, A. F. Bradbury, E. C. Hulme, D. G. Smyth enC. R. Snell (1976)Nature 264, 792–794.Google Scholar
 17. Ree, J. M. Van, B. Bohus, D. H. G. Versteeg enD. De Wied (1978)Biochem. Pharmacol. 27, 1793–1800.Google Scholar
 18. Rigter, H., H. Van Riezen enD. De Wied (1974)Physiol. Behav. 13, 381–388.Google Scholar
 19. Urban, I., enD. De Wied (1976)Exp. Brain Res. 24, 325–344.Google Scholar
 20. Verhoeven, W. A., H. M. Van Praag, J. M. Van Ree enD. De Wied (1979)Arch. Gen. Psychiatry 36, 294–298.Google Scholar
 21. Wied, D. De (1969)Frontiers in Neuroendocrinology. (Ganong, W. F. enL. Martini, Eds.) Oxford University Press, London/New York, 97–140.Google Scholar
 22. Wied, D. De (1971)Nature 232, 58–60.Google Scholar
 23. Wied, D. De (1979)Central Regulation of the Endocrine System. (Fuxe, K., T. Hökfelt andR. Luft, Eds.) Plenum Press, New York, 297–314.Google Scholar
 24. Wied, D. De, H. M. Greven, S. Lande enA. Witter (1972)Brit. J. Pharmacol. 45, 118–122.Google Scholar
 25. Wied, D. De, Tj. B. Van Wimersma Greidanus enB. Bohus (1974)Neuropsychopharmacology, Excerpta Medica International Congress Series, no. 359. Excerpta Medica, Amsterdam, 653–658.Google Scholar
 26. Wied, D. De, G. L. Kovács, B. Bohus, J. M. Van Ree enH. M. Greven (1978)Europ. J. Pharmacol. 49, 427–436.Google Scholar
 27. Wimersma Greidanus, Tj. B. Van, J. Dogterom, enD. De Wied (1975)Life Sci. 16, 637–644.Google Scholar
 28. Witter, A., H. M. Greven enD. De Wied (1975)J. Pharmacol. Exp. Therap. 193, 853–860.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

 • D. De Wied
  • 1
 1. 1.Rudolf Magnus Instituut voor farmacologieRijksuniversiteit UtrechtGD Utrecht

Personalised recommendations