Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 1414–1417 | Cite as

Een distributiemethode voor cytostatica

 • A. Stuurman
 • J. H. M. Van Den Bergh
Uit en Voor de Praktijk
 • 17 Downloads

Samenvatting

Beschreven wordt een distributiemethode ten behoeve van cytostatica waarbij de ziekenhuisapotheek een centrale plaats inneemt. Volgens het beschreven model ontvangen wekelijks gemiddeld 10–12 patiënten hun cytostatica. Hoewel, zoals bij alle regelingen, ook hier problemen voorkomen (bijv. de patiënt komt niet opdagen, het recept blijkt niet geschreven of is zoekgeraakt tussen de meestal talrijke papieren van de patiënt, de communicatie tussen polikliniek-afdeling-apotheek is niet goed geweest) kan toch worden gesteld dat voor de betrokkenen (artsen, verpleegkundigen, apotheekpersoneel en patiënten) deze gang van zaken tot ieders tevredenheid verloopt.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Falck, K., P. Grohn, M. Sorsa, H. Vainio, E. Hemonen enR. Holsti (1979)Lancet 1, 1250.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Staiano, N., J.F. Galleli, R.H. Adamson enS.S. Thotgeirsson (1981)Lancet 1, 615.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Zwaveling, A., W.F. Stenfert Kroese enH.A. Van Gilse (1973)Kankerchemotherapie in de praktijk. Stenfert Kroese, Leiden, 163.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • A. Stuurman
  • 1
 • J. H. M. Van Den Bergh
  • 1
 1. 1.Centrale apotheek SIZ/SLZ/STZJX Breda

Personalised recommendations