Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 1373–1379 | Cite as

De functie van de hofapotheker

 • H. A. Bosman-Jelgersma
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  André-Pontier, L. (1900)Histoire de la Pharmacie. Octave Doin, Parijs.Google Scholar
 2. 2.
  Ziekte en geneeskunde aan het hof van Lodewijk XIV (1946)Ciba-tijdschrift, nr. 19.Google Scholar
 3. 3.
  Esso, I. Van (1938)Pharm. Weekblad 53, 92–96.Google Scholar
 4. 4.
  Wielen, P. Van Der (1937)Pharm. Weekblad 52, 1666.Google Scholar
 5. 5.
  Alg. Rijksarchief, Graven van Holland, nr. 200, fol 25 vo.Google Scholar
 6. 6.
  Bik, J.G.W.F. (1955)Vijf eeuwen medisch leven in een Hollandse stad. Van Gorcum, Assen, 11.Google Scholar
 7. 7.
  Foresti, Petri (1653)Observationum et curationum medicinalium ac chirurgicarum, deel 3, boek 29, observatio 29. Rothonagi, Ioan & Davidis Berthelin.Google Scholar
 8. 8.
  De briefwisseling van Constantijn Huygens (1608–1687) uitgegeven door Dr.J.A. Worp (1914) Uitg. Rijks Geschiedk. Publ. Nijhoff, Den Haag.Google Scholar
 9. 9.
  Daniëls, C.E. (1903)Pharm. Weekblad 40, 273–275.Google Scholar
 10. 10.
  Matthews, Leslie G. (1967)The Royal Apothecaris. The Wellcome Hist. Med. Library, Londen, 135–139.Google Scholar
 11. 11.
  Wagenaar, M. (1933) Pharm.Weekblad 70, 1080–1084.Google Scholar
 12. 12.
  Koninklijk Huisarchief A-18.Google Scholar
 13. 13.
  Koninklijk Huisarchief nrs. Fl-35; Fl-79; El-d-VII.Google Scholar
 14. 14.
  Residentie-Almanak (1839) Belinfante, Den Haag.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • H. A. Bosman-Jelgersma
  • 1
 1. 1.HA Oegstgeest

Personalised recommendations